Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Svijetleće reklame

Svijetleće reklame

U skladu sa potrebom Privredna banka Sarajevo d.d., Sarajevo objavljuje poziv svim zainteresovanim registrovanim pravnim licima za dostavu ponuda za izradu i postavljanje svjetlećih reklama Banke i to na lokacijama kako slijedi:

– Podružnica Bugojno sa sjedištem u ul. Bosanska broj 17, Bugojno
– Agencija Kreševo sa sjedištem u ul. Resnik bb
– Agencija Živinice sa sjedištem u ul. Druga ulica br. 18, Živinice
– Agencija Tešanj sa sjedištem u ul. Poslovna zona Bukva broj 9, TC UKUS
– Agencija Novo Sarajevo – Stometarka sa sjedištem u ul. Džemala Bijedića br. 22

Posebno napomena za sve ponuđače da dostave idejno i izvedbeno rješenje svjetlećih reklama sa veličinama istih po obilasku predmetnih lokacija. Banka predlaže da se prije ponude obiđe reklama u Podružnici Sarajevo u ul. Alipašina broj 6, 71 000 Sarajevo.

U postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača uzeti će se u obzir sljedeći kriteriji
– ispunjavanje uslova definisanih javnim pozivom,
– cijena,
– način i uslove plaćanja

Zapečaćene ponude sa naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti sa naznakom “NE OTVARATI – PONUDA po tenderu za prikupljanje ponuda-svijetleća reklama” putem pošte ili direktno u Banku na protokol.

Rok podnošenja ponuda je do deset dana od dana objave.

Adresa za dostavu ponuda je:
Privredna Banka Sarajevo d.d Sarajevo, Obala Kulina bana 18.

Otvaranje ponuda nije javno.

Naručilac ne snosi nikakve troškove učešća ponuđača u postupku tendera te zadržava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti, odbiti ponudu, tražiti dodatne informacije od ponuđača, poništiti tender bez obrazloženja ponuđačima i za to ne snosi nikakvu odgovornost.

Kontakt: telefon 033/278 536, e-mail pravni@pbs.ba