Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Platni promet sa inostranstvom

Obavljanje međunarodnog platnog prometa našim klijentima predstavlja svakodnevnicu. Poštujući svoje klijente kreirali smo sistem međunarodnog platnog prometa koji je pouzdan, brz, efikasan. Sve ino transakcije izvršavaju se putem S.W.I.F.T.- a .

KORESPONDENTNE BANKE

Zemlja/  Country Korespodent/ Correspodent SWIFT code Valuta/ Currency Račun /  

Account

AUSTRIJA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, VIENNA BKAUATWW

 

EUR 126-153-268/01
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, VIENNA RZBAATWW EUR 001-50.037.423
USD 070-55.069.280
HRVATSKA ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB ZABAHR2X EUR HR9423600001900001601
AUD HR9423600001900001601
CAD HR9423600001900001601
DKK HR9423600001900001601
NOK HR9423600001900001601
SEK HR9423600001900001601
CHF HR9423600001900001601
GBP HR9423600001900001601
ITALIJA UNICREDIT SPA, MILAN UNCRITMM EUR 995435
NJEMAČKA LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG, STUTTGART SOLADEST EUR 2809113
ŠVEDSKA NORDEA BANK ABP, STOCKHOLM NDEASESS SEK 39527704030

Devizne doznake u inostranstvu (NOSTRO doznake)

Za plaćanje deviznom doznakom prema inostranstvu (NOSTRO) pravno lice treba predati banci :

  • Nalog za plaćanje prema inostranstvu (1450) koji je uredno popunjen i potpisan od strane ovlaštenih lica,
  • Račun, predračun ili ugovor na osnovu kojeg se vrši plaćanje,
  • Obezbjeđenja sredstva za pokriće doznake i naknade banci.

Predviđeni termini za prijem inostranih platnih naloga su slijedeći:

  • Ino nalozi do 100.000 EUR (ili protuvrijednost) –do 14:00 sati
  • Ino nalozi veći od 100.000 EUR (ili protuvrijednost) se najavljuju 24 sata prije realizacije

Plaćanje se izvršava isti radni dan po prijemu naloga sa valutom 48 sati, valutom 24 sata, ili valutom isti dan.

Devizne doznake iz inostranstva (LORO doznake)

Doznake iz inostranstva u korist naših klijenata (LORO doznake) Banka izvršava prema datumu valute prijema iste.

Doznake moraju imati potpune podatke o korisniku sredstava i S.W.I.F.T.  adresu Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo – PBSCBA22.