Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Depoziti

Banka Vam omogućava oročavanje Vaših novčanih sredstava na dogovoreni period, čime obezbjeđujete dodatne prihode po osnovu kamata koje Banka isplaćuje na Vaša oročena sredstva.

Depoziti na koje Banka plaća kamatu su:

  • Oročeni KM/devizni depoziti
  • Depoziti s valutnom klauzulom
  • Namjenski depoziti (u KM i devizama)

Obračun kamate provodi se prema Odluci o kamatnim stopama, a kamata se obračunava i isplaćuje svakog zadnjeg dana u mjesecu ili po dospijeću za oročene depozite.

Kamata, koju Banka plaća na oročene depozite, se određuje ovisno o valuti, iznosu i roku oročenja sredstava. U slučaju deponovanja većih iznosa sa sigurnim rokom oročavanja u Banci kamatna stopa će se regulisati pojedinačnim ugovorom sa klijentom. Prije sklapanja Ugovora o deponovanju sredstava Banka upoznaje klijenta sa nominalnom i efektivnom kamatnom stopom.

Ukoliko vaša sredstva povjerite nama nudimo Vam sljedeće:

  • sigurnost deponovanja sredstava;
  • fleksibilne uslove deponovanja;
  • mogućnost kratkoročnog i dugoročnog oročavanja;
  • obračun i isplatu kamate svakog mjeseca u korist Vašeg računa:
  • stimulativne uslove dugoročnog oročavanja sredstava.