Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Dnevno – noćni trezor

Kako bi komitentima Banke pojednostavili poslovanje, omogućili kontinuiranu dostupnost usluge pologa novca, a samim tim i uštedu dragocjenog vremena omogućili smo Vam deponovanje novca putem dnevno-noćnog trezora. Od sada ne ovisite o radnom vremenu Banke!
Polog novca možete vršiti kada Vama odgovara.

Šta je dnevno-noćni trezor?

Dnevno-noćni trezor (DNT) je samouslužni sistem za depozit gotovine. Omogućava brz i pouzdan način polaganja gotovine sa identifikacijom korisnika i potvrdom o deponovanju.

Prednosti korištenja DNT-a:

  • Dostupnost usluge 24/7/365
  • Sigurnost i pouzdanost na veoma visokom nivou
  • Elektronska kontrola upotrebe
  • Jednostavno korištenje
  • Mogućnost deponovanja više koverti (vrećica)

Ko moze biti korisnik DNT-a?

Korisnik DNT-a može biti pravno lice koje ima aktivan transakcijski račun otvoren u Privrednoj banci Sarajevo d.d. Sarajevo. Sa Bankom zaključuje ugovor o korištenju DNT-a kojim se preciziraju period korištenja i naknada za korištenje.
Korisnik Banci dokumentuje podatke o najmanje jednom ili najviše dva ovlaštena lica.

Kako koristiti DNT?

Jednostavno! Slijedite upute koje smo u narednom tekstu pripremili za Vas.

Deponovanje jedne koverte (vrećice)

Potrebno je da ubacite karticu u za to predviđen prostor čime vršite identifikaciju i pokrećete željenu funkciju depozita. U pretinac stavite kovertu (vrećicu), a zatim pritisnite crveni taster. Pretinac će se zatvoriti, a koverta (vrećica) će automatski kliznuti u sef. Nakon toga se štampa potvrda sa tačnim datumom i vremenom transakcije. Na kraju transakcije dobit ćete svoju karticu natrag. Ovim završavate postupak deponovanja jedne koverte.

Kako upakovati kovertu (vrećicu)?
Koverta (vrećica) treba da je dobro zaljepljena kako
prilikom ubacivanja u trezor ne bi došlo do otvaranja. Na svakoj koverti (vrećici) treba biti naveden naziv korisnika, otisak pečata korisnika i potpis ovlaštenog lica koje je izvršilo pakovanje.

Koje obrasce treba popuniti prilikom deponovanja novca?
Obavezni ste ispravno popuniti i ovjeriti nalog i specifikaciju novca. Na zahtjev Banka će Vam obezbijediti sve potrebne obrasce.

Deponovanje više koverata (vrećica)

Razlika od prethodno opisanog procesa je u tome što u slučaju da imate više koverata (vrećica) u pretinac stavljate jednu po jednu.
Poslije svakog ubacivanja koverte (vrećice) pritisnite zeleni taster na DNT-u.
Pritiskom na zeleni taster pretinac će se zatvoriti i prva koverta (vrećica) će automatski kliznuti u sef. Pretinac će se ponovo sam otvoriti. Ovaj postupak će se ponavljati sve dok sve koverte (vrećice) ne budu pohranjenje u sef.
Nakon ubacivanja posljednje koverte (vrećice) treba da pritisnite crveni taster na sefu što će označiti kraj transakcije.
Štampa se potvrda sa brojem ubačenih koverti, datumom i vremenom depozitne transakcije. Uzimanjem kartice završavate transakciju.
Za više informacija pozovite info telefon 033/278-520 ili dođite u prostorije Banke.