Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Računi

Tekući Račun

Tekući račun je multivalutni račun na kojem držite svoja novčana sredstva kojima možete svakodnevno raspolagati.

Tekući račun je račun fizičkog lica koji se otvara u svrhu redovnih ili povremenih priliva i isplata sredstava sa računa, a sve u granicama raspoloživih sredstava koja se nalaze na računu. Tekući  račun  se  otvara  na osnovu ugovora  u  pisanom  obliku  zaključenog  sa  klijentom  koji  osigurava  redovni  ili povremeni priliv sredstava.  Redovnom  uplatom/prilivom  sredstava  Banka  smatra  priliv/uplatu  koja  je  uplaćena  po  osnovu  ličnog  dohotka, invalidnine, penzije i ostalih redovnih mjesečnih prihoda i naknada. Banka redovnim prilivom ne smatra gotovinsku  uplatu, uplatu povremenih naknada i drugih povremenih primanja.

Tekući račun nudi brojne mogućnosti:

 • Primanje redovnih mjesečnih prihoda,
 • Jednostavno raspolaganje sredstvima na računu putem kartičnih proizvoda,
 • Dopušteno prekoračenje u visini do tri plate,
 • Poslovanje putem elektronskih usluga i trajnih naloga,
 • Mjesečno izvještavanje putem izvoda.

DOKUMENTACIJA:

 • zahtjev za otvaranje računa;

Za punoljetne osobe:

 • kopija lične karte;
 • kopija potvrde o prebivalištu / CIPS prijavnica.

Za strane fizičke osobe (nerezidenti):

 • Pasoš zemlje nerezidenta – na uvid i kopija pasoša. Prevod pasoša od strane sudskog tumača i ovjera je potrebna ukoliko se radi o dokumentu čije rubrike i podaci nisu navedeni na latiničnom ili ćiriličnom pismu.

Štedni ulozi po viđenju (A VISTA)

Štedni račun a vista je račun bez ograničenog broja uplata ili isplata, kao ni vremenskog ograničenja izvršavanja, ovisno o vašim potrebama .

Raspolaganje štednim ulogom po viđenju (a vista) je moguće:

 • U poslovnicama Banke,
 • Putem elektronskih usluga,
 • Trajnim nalogom.

 
Korisnik računa:

 • Domaća fizička lica – rezidenti stariji od 18 godina sa stalnim prebivalištem u BiH
 • Maloljetni rezidenti za koje račun može otvoriti zakonski zastupnik (roditelj)
 • Lica pod starateljstvom (punoljetna i maloljetna) za koje račun mogu otvoriti zakonski Staratelj
 • Strana fizička lica – nerezidenti

 

A vista štednja nudi Vam mogućnosti:

 • Odvajanja određenih novčanih sredstava od osnovnog tekućeg računa,
 • Jednostavno raspolaganje sredstvima na šalteru 

 
DOKUMENTACIJA:

 • zahtjev za otvaranje štednog računa;

 
Za punoljetne osobe:

 • kopija lične karte;
 • kopija potvrde o prebivalištu / CIPS prijavnica.

 
Za maloljetne osobe:

 • kopija rodnog lista maloljetne osobe(potrebno dostaviti original na uvid u Poslovnicu),
 • kopija lične karte zakonskog zastupnika/staratelja i opunomoćenika i kopija potvrde o prebivalištu zakonskog zastupnika/staratelja i opunomoćenika;
 • za maloljetne osobe bez roditeljskog staranja pod zaštitom staratelja, Rješenje starateljskog organa, kojim dokazuje status staratelja.

 
Za strane fizičke osobe (nerezidenti):

 • Pasoš zemlje nerezidenta – na uvid i kopija pasoša. Prevod pasoša od strane sudskog tumača i ovjera je potrebna ukoliko se radi o dokumentu čije rubrike i podaci nisu navedeni na latiničnom ili ćiriličnom pismu.
 • Izjava o nepostojanju računa nad kojim je propisana mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima.