Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Internet bankarstvo netPBS

Internet bankarstvo netPBS ne nudi samo dostupnost, privatnost, uštedu novca i vremena, nego i podiže kvalitet života. Korištenje usluge netPBS omogućava pristup uslugama i podacima 24/7/365:

 • Pregled stanja i prometa po tekućem računu,
 • Prenos sredstava na vlastite KM račune, te KM račune drugih fizičkih lica u Banci,
 • Prenos sredstava na račune pravnih lica u Banci,
 • Prenos sredstava na račune fizičkih i pravnih lica u drugim bankama u BiH,
 • Pregled statusa elektronskih naloga,
 • Pregled stanja po kreditu,
 • Razmjenu elektronskih poruka sa Bankom.

Korisnik usluge može biti svaki klijent Banke domaće i strano fizičko lice koje zadovoljava minimalne uslove:

 • da je vlasnik tekućeg računa u Banci,
 • da prihvata Opšte uslove u poslovanju sa fizičkim licima,
 • da podnese zahtjev za korištenje usluge,
 • da ima pristup internetu.

Internet bankarstvo netPBS se pristupa putem internet stranice https://elba.pbs.ba/thinclient uz korisničko ime i lozinku, nakon čega putem SMS poruke dobijete jednokratnu lozinku (OTP-OneTimePasswor) za pristup računu.

 

 Korisničko uputstvo – ELBA (BS) |  Korisničko uputstvo – ELBA (EN)
 Informacioni list elektronsko i mobilno bankarstvo i SMS usluga