Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Politika privatnosti

Pregled web stranice Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo (www.pbs.ba) je anoniman, pri čemu se ne prikupljaju podaci koji bi omogućili vašu identifikaciju. Banka automatski prikuplja informacije o pristupanju web stranici u svrhu poboljšanja ponude usluga, održavanja njihove kvalitete i dobivanja općih statističkih podataka o korištenju stranice.

Ako unesete svoje lične podatke u odgovarajuća polja na web stranici banke ili tokom promotivnih aktivnosti na drugim web stranicama i online platformama, dajete dozvolu Banci da ih koristi u svrhu za koju su pruženi, a to će biti jasno označeno. Pri unosu ličnih podataka bit ćete upućeni na ovu Politiku privatnosti kako biste se upoznali s pravima u vezi zaštite svojih ličnih podataka.

Banka je odgovorna za obradu ličnih podataka koje joj ustupite i koristi ih isključivo u svrhu za koju su dani. Banka poštuje privatnost korisnika i primjenjuje tehnologije koje štite privatnost korisnika.

Ova Politika privatnosti obuhvaća prikupljanje i obradu ličnih podataka na web stranici Banke, u okviru promotivnih aktivnosti na drugim web stranicama i online platformama, te u aplikacijama za internet bankarstvo (ELBA i Halcom) i mobilno bankarstvo (mPBS). Korištenje elektroničkog bankarstva (ELBA, Halcom i mPBS) regulirano je Pristupnicom/Ugovorom između korisnika i Banke prije aktivacije usluge i početka korištenja, kao i Općim uvjetima poslovanja s fizičkim licima Banke.

Ako ste pristali na korištenje kolačića, Banka može koristiti prikupljene podatke kako bi vam pružila učinkovitiju uslugu, olakšala korištenje web stranica, prilagodila ih vašim ličnim preferencijama i interesima, te za statističke analize, oglašavanje, korisničku podršku i slične svrhe.

Banka ne prodaje, ne iznajmljuje ni ne dijeli lične podatke koje ste joj ustupili s trećim stranama i štiti ih od neovlaštenog pristupa.

Banka posebnu pažnju posvećuje zaštiti privatnosti svojih korisnika te vam omogućava da dostavite komentare i sugestije u vezi s ovom Politikom. Imate pravo podnijeti primjedbe, zatražiti izmjene, postaviti ograničenja na obradu, ili povući svoju suglasnost za obradu osobnih podataka putem kontakt informacija Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo:

Info linija: 033 278 520
E-mail adresa: info@pbs.ba
Poštanska adresa: Obala Kulina bana 18, 71.000 Sarajevo, BiH