Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Krediti

U cilju obezbjeđenja kvalitetne finansijske podrške klijentima, Privredna banka je svoju strategiju poslovanja bazirala na širokoj ponudi kredita prilagođenih različitim potrebama korisnika ovisno o namjeni, roku, bonitetu klijenta i kvalitetu instrumenata obezbjeđenja kredita.

U nastavku možete vidjeti okvirne detalje informativnog karaktera za sve vrste kredita. Za sve detalje molimo Vas posjetite najbližu poslovnicu ili nas pozovite na broj telefona koji su dostupni na web stranici za mrežu poslovnica.

Nenamjenski krediti

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim primanjima, u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita:  do KM 50.000,00

Maksimalni rok otplate:  do 10 godina

  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope EKS
Kratkoročni kredit do 12 mjeseci fiksna 2,80% 4,90%
Dugoročni kredit

 

 

 

13-36 mjeseci fiksna 4,80% 5,85%
37-84 mjeseci fiksna 5,00% 5,83%
85-120 mjeseci fiksna 5,30% 6,09%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere Saglasnosti o zapljeni i trošak osiguranja kredita.

Ukoliko se radi o kreditima obezbijeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi procjene nekretnine, troškovi osiguranja nekretnine, troškovi konstituisanja hipoteke te troškovi notara.

Zamjenski krediti

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima koje namjerava zatvoriti postojeće kreditne obaveze koje ne smiju biti u lošijoj kategoriji od B u Banci ili drugim finansijskim institucijama i sa otplaćenih min. 30% glavnice kredita ukoliko se radi o internom refinansiranju unutar Banke, a u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: do KM 50.000,00

  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope EKS
Kratkoročni kredit  do 12 mjeseci fiksna 2,80% 4,90%
Dugoročni kredit

 

 

 

13-36 mjeseci fiksna 4,80% 5,85%
37-84 mjeseci fiksna 5,00% 5,83%
85-120 mjeseci fiksna 5,30% 6,09%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere Saglasnosti o zapljeni i trošak osiguranja kredita.

Ukoliko se radi o kreditima obezbijeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi procjene nekretnine, troškovi osiguranja nekretnine, troškovi konstituisanja hipoteke te troškovi notara.

Stambeni krediti

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim primanjima, u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita:  do KM 300.000,00

Rok otplate:

 • Kupovina postojeće ili nove stambene jedinice do 20 godina
 • Rekonstrukcija i adaptacija nekretnine/stambene jedinice do 10 godina
 • Refinansiranje postojećih obaveza/stambeni kredit do 20 godina
  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope EKS
 

Kratkoročni kredit/ Dugoročni kredit

 

do 120 mjeseci fiksna 4,20% 4,59%
121-180 mjeseci fiksna 4,90% 5,28%
181-240 mjeseci fiksna 5,50% 5,90%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere Saglasnosti o zapljeni i trošak osiguranja kredita.

Ukoliko se radi o kreditima obezbijeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi procjene nekretnine, troškovi osiguranja nekretnine, troškovi konstituisanja hipoteke te troškovi notara.

Krediti za obrazovanje

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH koje je upisano na redovan/vanredan dodiplomski/postdiplomski studij na jednoj od Visokoškolskih ustanova u BiH, u  skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Namjena kredita: plaćanje troškova školarine na Visokoškolskoj ustanovi

Iznos kredita:

 • Krediti bez grace perioda 500,00 – 20.000,00 KM
 • Krediti sa grace periodom 5.000,00 – 40.000,00 KM
 • Krediti bez grace perioda do 5 godina
 • Krediti sa grace periodom do 12 godina
  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope EKS
Kredit bez grace perioda do 60 mjeseci fiksna 5,35% 6,24%
Kredit sa grace periodom  do 144 mjeseca fiksna 5,95% 6,63%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere Saglasnosti o zapljeni i trošak osiguranja kredita.

Ukoliko se radi o kreditima obezbijeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi procjene nekretnine, troškovi osiguranja nekretnine, troškovi konstituisanja hipoteke te troškovi notara.

Krediti za kupovinu vrijednosnih papira

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima, a u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita:      do 200.000,00 KM

  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope EKS
Kratkoročni kredit/

Dugoročni kredit

do 84 mjeseca fiksna 6,95% 7,34%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere Saglasnosti o zapljeni i trošak osiguranja kredita.

Ukoliko se radi o kreditima obezbijeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi procjene nekretnine, troškovi osiguranja nekretnine, troškovi konstituisanja hipoteke te troškovi notara.

Kredit za kupovinu vozila

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima a u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: Do visine iznosa profakture uključujući iznose carine i PDV-a, a u zavisnosti od kreditne sposobnosti dužnika:

 • Nova vozila do KM 40.000,00
 • Polovna vozila do KM 20.000,00
  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope EKS
Za kupovinu novih vozila 

/za sve rokove otplate

do 84 mjeseca fiksna 5,35% 6,46%
Za kupovinu polovnih vozila

 /za sve rokove otplate

do 60 mjeseci fiksna 5,35% 6,57%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere Saglasnosti o zapljeni i trošak osiguranja kredita.

Ukoliko se radi o kreditima obezbijeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi procjene nekretnine, troškovi osiguranja nekretnine, troškovi konstituisanja hipoteke te troškovi notara.

Hipotekarni kredit

Korisnik kredita:  Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima, a u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita:  do 300.000,00 KM

Rok otplate:

 • nenamjenski hipotekarni kredit  do 20 godina
 • refinansiranje stambenog kredita do 20 godina
 • nenamjenski hipotekarni kredit za refinansiranje do 20 godina

 

  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope EKS
 

Kratkoročni kredit/ Dugoročni kredit

 

do 120 mjeseci fiksna 5,30% 5,75%
121-180 mjeseci fiksna 6,30% 6,77%
181-240 mjeseci fiksna 6,80% 7,29%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere Saglasnosti o zapljeni i trošak osiguranja kredita.

Ukoliko se radi o kreditima obezbijeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi procjene nekretnine, troškovi osiguranja nekretnine, troškovi konstituisanja hipoteke te troškovi notara.

Kredit na osnovu namjenskog depozita 100%

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima i uplaćenim namjenskim depozitom u Banci u vrijednosti 100% traženog iznosa kredita, a u skladu sa osnovnim kreiterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita:  U zavisnosti od iznosa štednje koja se daje kao obezbjeđenje plasmana, max do KM 200.000,00

  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope EKS
Kratkoročni kredit/ Dugoročni kredit do 120 mjeseci fiksna 2,85% 2,89%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere Saglasnosti o zapljeni i trošak osiguranja kredita.

Ukoliko se radi o kreditima obezbijeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi procjene nekretnine, troškovi osiguranja nekretnine, troškovi konstituisanja hipoteke te troškovi notara.

 

Krediti za penzionere

Korisnik kredita:  Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima ostvarenim po osnovu penzije/invalidnine koji na datum dospijeća kredita ne može imati više od 75 godina starosti, u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita:       do 20.000,00 KM

  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope EKS
 

Kratkoročni kredit/ Dugoročni kredit

 

do 36 mjeseci fiksna 5,30% 8,29%
37-84 mjeseci fiksna 5,50% 7,80%
85-120 mjeseci fiksna 5,80% 8,08%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere Saglasnosti o zapljeni i trošak osiguranja kredita.

Ukoliko se radi o kreditima obezbijeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi procjene nekretnine, troškovi osiguranja nekretnine, troškovi konstituisanja hipoteke te troškovi notara.

Odgođeno plaćanje / Robni kredit

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade, izuzev gdje je s prodavcem robe/pružaocem usluga ugovoren poseban kriterij.

Iznos kredita:     do 3.000,00 KM

Namjena kredita: Namjenski kredit za kupovinu robe/plaćanje usluga

  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope
Kratkoročni kredit/

Dugoročni kredit

do 36 mjeseci fiksna Posebno se (pojedinačno) ugovara s prodavcem robe / pružaocem usluga

 

Kreditna dokumentacija

Uz popunjen i ovjeren zahtjev za kredit potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • kopiju lične karte (tražilac kredita, sudužnici, jemci);
 • kopiju CIPS prijave mjesta boravka ne stariju od 6 mjeseci (tražilac kredita, sudužnici);
 • dokaz o redovnim primanjima za zadnja 3 mjeseca (tražilac kredita, sudužnici);
 • kopiju dva zadnja režijska računa (tražilac kredita).

Pored gore navedenog, pri apliciranju za „Stambeni kredit“ neophodno je dostaviti:

 • ugovor o kupoprodaji nekretnine ovjeren od strane notara.

Pri apliciranju za „Kredit za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju nekretnine“ neophodno je dostaviti:

 • predračun/račun izvođača radova

Ukoliko je, kao instrument obezbjeđenja, ponuđeno založno pravo na nekretnini potrebno je dostaviti:

 • dokaz o vlasništvu nad nekretninom (ZK izvadak ne stariji od 7 dana);
 • procjenu vrijednosti nekretnine od strane ovlaštenog procjenitelja (ne stariju od 6 mjeseci);
 • poresko uvjerenje (ne starije od 7 dana).

Pri apliciranju za „Robni kredit“ potrebno je dostaviti:

 • predračun/račun prodavca.