Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Krediti

Kamatne stope u primjeni od 04.06.2019. godine

U cilju obezbjeđenja kvalitetne finansijske podrške klijentima, Privredna banka je svoju strategiju poslovanja bazirala na širokoj ponudi kredita prilagođenih različitim potrebama korisnika ovisno o namjeni, roku, bonitetu klijenta i kvalitetu instrumenata obezbjeđenja kredita.

Nenamjenski krediti

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim primanjima, u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita:  do KM 50.000,00

  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope EKS
Kratkoročni kredit do 12 mjeseci fiksna 2,80% 4,90%
Dugoročni kredit

 

 

 

13-36 mjeseci fiksna 4,80% 5,85%
37-84 mjeseci fiksna 5,00% 5,83%
85-120 mjeseci fiksna 5,30% 6,09%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere Saglasnosti o zapljeni i trošak osiguranja kredita.

Ukoliko se radi o kreditima obezbijeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi procjene nekretnine, troškovi osiguranja nekretnine, troškovi konstituisanja hipoteke te troškovi notara.

Instrumenti obezbjeđenja:  za sve iznose kredita i rokove otplate: adminstrativna zabrana korisnika kredita, saglasnost o zapljeni, trajni nalog, mjenica s mjeničnom izjavom, Polisa osiguranja korisnika kredita vinkulirana u korist Banke uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje i/ili sudužništvo.

Isplata:  kredit se isplaćuje na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci.

Valuta: KM sa valutnom klauzulom u EUR valuti.

Zamjenski krediti

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima koje namjerava zatvoriti postojeće kreditne obaveze koje ne smiju biti u lošijoj kategoriji od B u Banci ili drugim finansijskim institucijama i sa otplaćenih min. 30% glavnice kredita ukoliko se radi o internom refinansiranju unutar Banke, a u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: do KM 50.000,00

  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope EKS
Kratkoročni kredit  do 12 mjeseci fiksna 2,80% 4,90%
Dugoročni kredit

 

 

 

13-36 mjeseci fiksna 4,80% 5,85%
37-84 mjeseci fiksna 5,00% 5,83%
85-120 mjeseci fiksna 5,30% 6,09%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere Saglasnosti o zapljeni i trošak osiguranja kredita.

Ukoliko se radi o kreditima obezbijeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi procjene nekretnine, troškovi osiguranja nekretnine, troškovi konstituisanja hipoteke te troškovi notara.

Instrumenti obezbjeđenja: za sve iznose kredita i rokove otplate: adminstrativna zabrana korisnika kredita, saglasnost o zapljeni, trajni nalog, mjenica s mjeničnom izjavom, Polisa osiguranja korisnika kredita vinkulirana u korist Banke uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje i/ili sudužništvo.

Isplata – Obavezno zatvaranje:

 • postojećih zaduženja u drugim finansijskim institucijama putem UPP na transakcijski račun druge banke uz obavezan poziv na broj partije kredita/kartice koja se zatvara (Isplata na lični račun u drugoj banci nije dozvoljena) i/ili
 • postojeće eksponiranosti u Banci.

Nakon zatvaranja postojećih zaduženja u drugim finansijskim institucijama ili Banci, isplata razlike/preostalog iznosa kredita na tekući račun otvoren u Banci.

Valuta: KM bez valutne klauzule.

Stambeni krediti

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim primanjima, u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita:  do KM 300.000,00

Rok otplate:

 • Kupovina postojeće ili nove stambene jedinice do 20 godina
 • Rekonstrukcija i adaptacija nekretnine/stambene jedinice do 10 godina
 • Refinansiranje postojećih obaveza/stambeni kredit do 20 godina
  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope EKS
 

Kratkoročni kredit/ Dugoročni kredit

 

do 120 mjeseci fiksna 4,20% 4,59%
121-180 mjeseci fiksna 4,90% 5,28%
181-240 mjeseci fiksna 5,50% 5,90%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere Saglasnosti o zapljeni i trošak osiguranja kredita.

Ukoliko se radi o kreditima obezbijeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi procjene nekretnine, troškovi osiguranja nekretnine, troškovi konstituisanja hipoteke te troškovi notara.

 

Instrumenti obezbjeđenja:

 • Za iznose kredita do KM 50.000,00 i rok otplate do 10 godina: administrativna zabrana korisnika kredita, saglasnost o zapljeni, trajni nalog, mjenica s mjeničnom izjavom, Polisa osiguranja korisnika kredita vinkulirana u korist Banke uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje i/ili sudužništvo,
 • Za iznose kredita preko KM 50.000,00 i sve rokove otplate: hipoteka u omjeru od 1:1 do 1:3 u odnosu na iznos kredita uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje, administrativna zabrana korisnika kredita, saglasnost o zapljeni, trajni nalog, mjenica s mjeničnom izjavom.

Isplata:

 • Kupovina nekretnine/stambene jedinice/poslovnog prostora: Banka uplaćuje cijenu na račun prodavca nakon konstituisanja instrumenta obezbjeđenja. Isplata dijela kredita do max. KM 20.000,00 na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci.
 • Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija nekretnine: Kredit se isplaćuje na račun izvođača radova po računu za građevinski materijal u vrijednosti do max. 70% iznosa kredita, a preostali dio u gotovini ili na račun korisnika kredita otvoren u Banci za ostale nepredviđene troškove nastale u toku izvođenja radova. Rok za iskorištenje kredita je 90 dana od prve tranše.
 • Refinansiranje postojećih obaveza: Kreditnim sredstvima se zatvaraju postojeće obaveze po stambenom kreditu u Banci/drugim poslovnim bankama.

Valuta: KM sa valutnom klauzulom u EUR valuti.

Krediti za obrazovanje

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH koje je upisano na redovan/vanredan dodiplomski/postdiplomski studij na jednoj od Visokoškolskih ustanova u BiH, u  skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Namjena kredita: plaćanje troškova školarine na Visokoškolskoj ustanovi

Iznos kredita:

 • Krediti bez grace perioda 500,00 – 20.000,00 KM
 • Krediti sa grace periodom 5.000,00 – 40.000,00 KM
 • Krediti bez grace perioda do 5 godina
 • Krediti sa grace periodom do 12 godina
  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope EKS
Kredit bez grace perioda do 60 mjeseci fiksna 5,35% 6,24%
Kredit sa grace periodom  do 144 mjeseca fiksna 5,95% 6,63%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere Saglasnosti o zapljeni i trošak osiguranja kredita.

Ukoliko se radi o kreditima obezbijeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi procjene nekretnine, troškovi osiguranja nekretnine, troškovi konstituisanja hipoteke te troškovi notara.

Instrumenti obezbjeđenja:   Sudužnik je obavezan ukoliko tražilac kredita nije u radnom odnosu na neodređeno vrijeme.

Za sve iznose kredita i rokove otplate: administrativna zabrana korisnika kredita, saglasnost o zapljeni, trajni nalog, mjenica s mjeničnom izjavom, Polisa osiguranja života korisnika kredita/sudužnika vinkulirana u korist Banke za cijeli period otplate kredita uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje.

Za kredite sa grace periodom obavezno je da korisnik kredita, odnosno sudužnik, za cijeli period otplate usmjeri redovna mjesečna primanja na tekući račun otvoren u Banci.

Isplata: kredit se isplaćuje na transakcijski račun Visokoškolske ustanove u BiH

Valuta: KM bez valutne klauzule

Krediti za kupovinu vrijednosnih papira

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima, a u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita:      do 200.000,00 KM

  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope EKS
Kratkoročni kredit/

Dugoročni kredit

do 84 mjeseca fiksna 6,95% 7,34%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere Saglasnosti o zapljeni i trošak osiguranja kredita.

Ukoliko se radi o kreditima obezbijeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi procjene nekretnine, troškovi osiguranja nekretnine, troškovi konstituisanja hipoteke te troškovi notara.

 

Instrumenti obezbjeđenja:

 • Upis založnog prava na vrijednosnim papirima uz omjer pokrivenosti 1:1,5
 • Mjenica/e
 • Alternativno: Depozit fizičkog i/ili pravnog lica u visini 100% od iznosa odobrenog kredita, uz uslov da pravno lice koje je emitent dionica koje su predmet kupovine ne može garantovati depozitom po navedenom plasmanu.

Isplata:  kredit se isplaćuje na račun profesionalnog posrednika/brokerske kuće sa kojom  klijent ima zaključen ugovor za kupoprodaju vrijednosnih papira, po realizaciji   naloga za kupovinu na SASE i prijemu obračuna obavljene transakcije

Valuta:KM sa valutnom klauzulom u EUR valuti.

 

Kredit za kupovinu vozila

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima a u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: Do visine iznosa profakture uključujući iznose carine i PDV-a, a u zavisnosti od kreditne sposobnosti dužnika:

 • Nova vozila do KM 40.000,00
 • Polovna vozila do KM 20.000,00
  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope EKS
Za kupovinu novih vozila 

/za sve rokove otplate

do 84 mjeseca fiksna 5,35% 6,46%
Za kupovinu polovnih vozila

 /za sve rokove otplate

do 60 mjeseci fiksna 5,35% 6,57%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere Saglasnosti o zapljeni i trošak osiguranja kredita.

Ukoliko se radi o kreditima obezbijeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi procjene nekretnine, troškovi osiguranja nekretnine, troškovi konstituisanja hipoteke te troškovi notara.

Instrumenti obezbjeđenja: Za sve iznose kredita i rokove otplate: administrativna zabrana, saglasnost o zapljeni, trajni nalog, mjenica s mjeničnom izjavom, založno pravo na pokretnu imovinu koja je predmet kupovine, Polisa kasko osiguranja vozila koje je predmet kupovine za cijeli period otplate kredita uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje.

Isplata:  kredit se isplaćuje na transakcijski račun prodavca vozila.

Valuta:  KM bez valutne klauzule

Hipotekarni kredit

Korisnik kredita:  Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima, a u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita:  do 300.000,00 KM

Rok otplate:

 • nenamjenski hipotekarni kredit  do 20 godina
 • refinansiranje stambenog kredita do 20 godina
 • nenamjenski hipotekarni kredit za refinansiranje do 20 godina

 

  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope EKS
 

Kratkoročni kredit/ Dugoročni kredit

 

do 120 mjeseci fiksna 5,30% 5,75%
121-180 mjeseci fiksna 6,30% 6,77%
181-240 mjeseci fiksna 6,80% 7,29%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere Saglasnosti o zapljeni i trošak osiguranja kredita.

Ukoliko se radi o kreditima obezbijeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi procjene nekretnine, troškovi osiguranja nekretnine, troškovi konstituisanja hipoteke te troškovi notara.

Instrumenti obezbjeđenja:

 • hipoteka u omjeru od 1:1 do 1:3 u odnosu na iznos kredita uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje
 • polisa osiguranja založene nekretnine vinkulirana u korist Banke za cijeli period otplate kredita
 • administrativna zabrana korisnika kredita
 • saglasnost o zapljeni
 • trajni nalog
 • mjenica sa mjeničnom izjavom

Isplata:

 • Nenamjenski hipotekarni kredit: kredit se isplaćuje na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci.
 • Refinansiranje stambenog kredita: Kreditnim sredstvima se zatvaraju postojeće obaveze po stambenom kreditu u Banci/drugim poslovnim bankama. Isplata dijela kredita do max. KM 20.000,00 na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci.
 • Nenamjenski hipotekarni kredit za refinansiranje: Kreditnim sredstvima se zatvaraju postojeće obaveze po nenamjenskim kreditima, kreditnim karticama, limitima po tekućem računu u Banci/drugim poslovnim bankama.

Valuta: KM sa valutnom klauzulom u EUR valuti.

Kredit na osnovu namjenskog depozita 100%

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima i uplaćenim namjenskim depozitom u Banci u vrijednosti 100% traženog iznosa kredita, a u skladu sa osnovnim kreiterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita:  U zavisnosti od iznosa štednje koja se daje kao obezbjeđenje plasmana, max do KM 200.000,00

  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope EKS
Kratkoročni kredit/ Dugoročni kredit do 120 mjeseci fiksna 2,85% 2,89%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere Saglasnosti o zapljeni i trošak osiguranja kredita.

Ukoliko se radi o kreditima obezbijeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi procjene nekretnine, troškovi osiguranja nekretnine, troškovi konstituisanja hipoteke te troškovi notara.

 

Instrumenti obezbjeđenja: Namjenski oročen depozit u KM i EUR valuti u visini glavnice kredita, ukoliko drugačije nije ugovoreno

Način otplate:

 • Administrativna zabrana
 • Saglasnost o zapljeni
 • Alternativa za administrativnu zabranu – trajni nalog

Isplata:  kredit se isplaćuje na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci

Oslobađanje namjenskog depozita: U toku otplate kredita bez mogućnosti djelimičnog oslobađanja depozita.

Valuta:

U skladu sa valutom namjenskog depozita:

 1. Ako je namjenski depozit u EUR ili drugoj deviznoj valuti, valutna klauzula za odobreni kredit je u istoj valuti bez ograničenja roka i iznosa,
 2. Ako je depozit u KM valuti, kredit se odobrava bez valutne klauzule bez obzira na iznos i rok otplate.

Krediti za penzionere

Korisnik kredita:  Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima ostvarenim po osnovu penzije/invalidnine koji na datum dospijeća kredita ne može imati više od 75 godina starosti, u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita:       do 20.000,00 KM

  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope EKS
 

Kratkoročni kredit/ Dugoročni kredit

 

do 36 mjeseci fiksna 5,30% 8,29%
37-84 mjeseci fiksna 5,50% 7,80%
85-120 mjeseci fiksna 5,80% 8,08%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere Saglasnosti o zapljeni i trošak osiguranja kredita.

Ukoliko se radi o kreditima obezbijeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi procjene nekretnine, troškovi osiguranja nekretnine, troškovi konstituisanja hipoteke te troškovi notara.

 

Instrumenti  obezbjeđenja:  Za sve iznose i rokove otplate: administrativna zabrana korisnika kredita,alternativa za administrativnu zabranu- trajni nalog, mjenica s mjeničnom izjavom, Paket osiguranja uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje

Isplata:  kredit se isplaćuje na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci

Valuta: KM bez valutne klauzule

Odgođeno plaćanje / Robni kredit

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade, izuzev gdje je s prodavcem robe/pružaocem usluga ugovoren poseban kriterij.

Iznos kredita:     do 3.000,00 KM

Namjena kredita: Namjenski kredit za kupovinu robe/plaćanje usluga

  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope
Kratkoročni kredit/

Dugoročni kredit

do 36 mjeseci fiksna Posebno se (pojedinačno) ugovara s prodavcem robe / pružaocem usluga

 

Instrumenti  obezbjeđenja: Posebno se (pojedinačno) ugovara s prodavcem robe/pružaocem usluga

Isplata:  Na transakcijski račun prodavca robe/pružaoca usluge.

Valuta:  KM bez valutne klauzule

Kreditna dokumentacija

Uz popunjen i ovjeren zahtjev za kredit potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • kopiju lične karte (tražilac kredita, sudužnici, jemci);
 • kopiju CIPS prijave mjesta boravka ne stariju od 6 mjeseci (tražilac kredita, sudužnici, jemci);
 • dokaz o redovnim primanjima za zadnja 3 mjeseca (tražilac kredita, sudužnici, jemci);
 • kopiju dva zadnja režijska računa (tražilac kredita).

Za zaposlenike preduzeća koja su po obliku organizacije d.o.o. potrebna je i dodatna dokumentacija:

 • rješenje o registraciji preduzeća;
 • bilans stanja i bilans uspjeha za posljednja dva obračunska perioda;
 • karton deponovanih potpisa;
 • specifikacija isplate plata (ovjerena u Poreskoj upravi) za posljednja tri mjeseca;
 • M2 obrazac.

Pored gore navedenog, pri apliciranju za „Stambeni kredit“ neophodno je dostaviti:

 • ugovor o kupoprodaji nekretnine ovjeren od strane notara.

Pri apliciranju za „Kredit za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju nekretnine“ neophodno je dostaviti:

 • predračun/račun izvođača radova

Ukoliko je, kao instrument obezbjeđenja, ponuđeno založno pravo na nekretnini potrebno je dostaviti:

 • dokaz o vlasništvu nad nekretninom (ZK izvadak ne stariji od 7 dana);
 • procjenu vrijednosti nekretnine od strane ovlaštenog procjenitelja (ne stariju od 6 mjeseci);
 • poresko uvjerenje (ne starije od 7 dana).

Pri apliciranju za „Robni kredit“ potrebno je dostaviti:

 • predračun/račun prodavca.