Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Krediti

U cilju obezbjeđenja kvalitetne finansijske podrške klijentima, Privredna banka je svoju strategiju poslovanja bazirala na širokoj ponudi kredita prilagođenih različitim potrebama korisnika ovisno o namjeni, roku, bonitetu klijenta i kvalitetu instrumenata obezbjeđenja kredita.

U nastavku možete vidjeti okvirne detalje informativnog karaktera za sve vrste kredita. Za sve detalje molimo Vas posjetite najbližu poslovnicu ili nas pozovite na broj telefona koji su dostupni na web stranici za mrežu poslovnica.

Nenamjenski krediti

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim primanjima, u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita:  do KM 50.000,00

Maksimalni rok otplate:  do 10 godina

Mogućnost ugovaranja fiksne ili promjenjive kamatne stope.
Fiksna NKS već od 3,00% (EKS 5,39%*)

Informativni otplatni plan u KM

Rok otplate/ Iznos u KM
3 godine
7 godina
10 godina
10.000
299
146
111
20.000
597
289
219
30.000
894
433
328
40.000
1192
577
436
50.000
1489
721
545

Napomena:

*Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos 50.000 KM i rok otplate 12 mjeseci, za klijente Banke, uzimajući u obzir nominalnu kamatnu stopu, troškove pribavljanja mjenice, naknadu za obradu kredita, naknadu za vođenje kreditnog računa za cijeli period otplate, trošak ovjere saglasnosti o zapljeni, trošak ovjere mjenične izjave i trošak osiguranja kredita za slučaj smrti.

Zamjenski krediti

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima koje namjerava zatvoriti postojeće kreditne obaveze koje ne smiju biti u lošijoj kategoriji od B u Banci ili drugim finansijskim institucijama, a u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita:  do KM 50.000,00
Maksimalni rok otplate:  do 10 godina
Mogućnost ugovaranja fiksne ili promjenjive kamatne stope.
Fiksna NKS već od 3,00% (EKS 5,39%*)

nformativni otplatni plan u KM

Rok otplate/ Iznos u KM
3 godine
7 godina
10 godina
10.000
299
146
111
20.000
597
289
219
30.000
894
433
328
40.000
1192
577
436
50.000
1489
721
545

Napomena:

*Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos 50.000 KM i rok otplate 12 mjeseci, za klijente Banke, uzimajući u obzir nominalnu kamatnu stopu, troškove pribavljanja mjenice, naknadu za obradu kredita, naknadu za vođenje kreditnog računa za cijeli period otplate, trošak ovjere saglasnosti o zapljeni, trošak ovjere mjenične izjave i trošak osiguranja kredita za slučaj smrti.

Stambeni krediti

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim primanjima, u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita:  Maksimalno do 1 milion KM, u skladu sa kreditnom sposobnosti klijenta, te omjerom kolaterala i plasmana.

Rok otplate:

 • Kupovina postojeće ili nove stambene jedinice do 20 godina
 • Rekonstrukcija i adaptacija nekretnine/stambene jedinice do 10 godina
 • Refinansiranje postojećih obaveza/stambeni kredit do 20 godina

Informativni otplatni plan u KM uz fiksnu kamatnu stopu do 10 godina i varijabilnu kamatnu stopu za plasmane preko 10 godina za cijeli period trajanja plasmana

Rok otplate / Iznos u KM
10 godina
15 godina
20 godina
80.000
812
624
541
100.000
1.014
779
675
150.000
1.521
1.168
1.012
200.000
2.027
1.556
1.348

Napomena:

Promjenjivi element kamatne stope je prosječna kamatna stopa na nove KM depozite stanovništva u BiH, i to kamatne stope na depozite sa dogovorenim dospijećem do jedne godine i kamatne stope na depozite sa dogovorenim dospijećem od jedne do dvije godine. Podatke za izračun vrijednosti promjenjivog elementa kamatne stope Banka preuzima sa web stranice Centralne banke BiH/Statistički web portal (www.cbbh.ba).
Visinu promjenjivog elementa kamatne stope banka usklađuje dva puta godišnje i to u mjesecu februaru sa primjenom nakon dospijeća prvog anuiteta u martu mjesecu i mjesecu augustu sa primjenom nakon dospijeća prvog anuliteta u mjesecu septembar.

Nenamjenski hipotekarni kredit

Korisnik kredita:  Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima, a u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita:  Maksimalno do 1 milion KM, u skladu sa kreditnom sposobnosti klijenta, te omjerom kolaterala i plasmana.

Maksimalni rok otplate:  do 20 godina

Informativni otplatni plan u KM

Rok otplate / Iznos u KM
10 godina
15 godina
20 godina
80.000
812
624
541
100.000
1.014
779
675
150.000
1.521
1.168
1.012
200.000
2.027
1.556
1.348

Napomena:

Promjenjivi element kamatne stope je prosječna kamatna stopa na nove KM depozite stanovništva u BiH, i to kamatne stope na depozite sa dogovorenim dospijećem do jedne godine i kamatne stope na depozite sa dogovorenim dospijećem od jedne do dvije godine. Podatke za izračun vrijednosti promjenjivog elementa kamatne stope Banka preuzima sa web stranice Centralne banke BiH/Statistički web portal (www.cbbh.ba).
Visinu promjenjivog elementa kamatne stope banka usklađuje dva puta godišnje i to u mjesecu februaru sa primjenom nakon dospijeća prvog anuiteta u martu mjesecu i mjesecu augustu sa primjenom nakon dospijeća prvog anuliteta u mjesecu septembar.

Kredit na osnovu namjenskog depozita 100%

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima i uplaćenim namjenskim depozitom u Banci u vrijednosti 100% traženog iznosa kredita, a u skladu sa osnovnim kreiterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita:  U zavisnosti od iznosa štednje koja se daje kao obezbjeđenje plasmana, max do KM 200.000,00
Rok otplate: Do 10 godina
Vrsta kamatne stope: Fiksna NKS 2,65% (EKS 2,81%*)

Napomena:

**Efektivna kamatna stopa je izračunata na iznos KM 200.000 i rok otplate 120 mjeseci. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva pod pretpostavkom da fizičko lice ima otvoren račun i usmjerena primanja preko Banke, naknada za vođenje kreditnog računa za čitav period otplate i trošak ovjere saglasnosti o zapljeni.

Krediti za penzionere

Korisnik kredita:  Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima ostvarenim po osnovu penzije/invalidnine koji na datum dospijeća kredita ne može imati više od 75 godina starosti, u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita:       do 20.000,00 KM
Rok otplate: Do 10 godina

Informativni otplatni plan u KM

Iznos / Rok otplate
3 godine
5 godina
7 godina
10 godina
10.000
305
198
151
119
20.000
609
394
299
237

 

Kreditna dokumentacija

Uz popunjen i ovjeren zahtjev za kredit potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • kopiju lične karte (tražilac kredita, sudužnici, jemci);
 • kopiju CIPS prijave mjesta boravka ne stariju od 6 mjeseci (tražilac kredita, sudužnici);
 • dokaz o redovnim primanjima za zadnja 3 mjeseca (tražilac kredita, sudužnici);
 • kopiju dva zadnja režijska računa (tražilac kredita).

Pored gore navedenog, pri apliciranju za „Stambeni kredit“ neophodno je dostaviti:

 • ugovor o kupoprodaji nekretnine ovjeren od strane notara.

Pri apliciranju za „Kredit za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju nekretnine“ neophodno je dostaviti:

 • predračun/račun izvođača radova

Ukoliko je, kao instrument obezbjeđenja, ponuđeno založno pravo na nekretnini potrebno je dostaviti:

 • dokaz o vlasništvu nad nekretninom (ZK izvadak ne stariji od 7 dana);
 • procjenu vrijednosti nekretnine od strane ovlaštenog procjenitelja (ne stariju od 6 mjeseci);
 • poresko uvjerenje (ne starije od 7 dana).