Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Krediti

U cilju obezbjeđenja kvalitetne finansijske podrške klijentima, Privredna banka je svoju strategiju poslovanja bazirala na širokoj ponudi kredita prilagođenih različitim potrebama korisnika ovisno o namjeni, roku, bonitetu klijenta i kvalitetu instrumenata obezbjeđenja kredita.

U nastavku možete vidjeti okvirne detalje informativnog karaktera za sve vrste kredita. Za sve detalje molimo Vas posjetite najbližu poslovnicu ili nas pozovite na broj telefona koji su dostupni na web stranici za mrežu poslovnica.

Nenamjenski krediti

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim primanjima, u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita:  do KM 50.000,00

Maksimalni rok otplate:  do 10 godina

Namjena kredita Rok Fiksna kamatna stopa EKS Varijabilna kamatna stopa EKS
Nenamjenski kredit Do 12 mjeseci 3,30% 5,30% 2,70% 4,68%
Od 13 do 36 mjeseci 4,70% 5,80% 4,20% 5,28%
Od 37 do 84 mjeseca 5,20% 6,12% 4,70% 5,60%
Od 85 do 120 mjeseca 5,40% 6,28% 4,90% 5,75%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva pod pretpostavkom da fizičko lice ima otvoren račun i usmjerena primanja preko Banke, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere saglasnosti o zapljeni, trošak ovjere mjenične izjave i trošak osiguranja kredita za slučaj smrti.
Ukoliko se radi o kreditima obezbijeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi procjene nekretnine, troškovi osiguranja nekretnine, troškovi konstituisanja hipoteke te troškovi notara.

Promjenjivi element kamatne stope je prosječna kamatna stopa na nove KM depozite stanovništva u BiH, i to kamatne stope na depozite sa dogovorenim dospijećem do jedne godine i kamatne stope na depozite sa dogovorenim dospijećem od jedne do dvije godine. Podatke za izračun vrijednosti promjenjivog elementa kamatne stope Banka preuzima sa web stranice Centralne banke BiH/Statistički web portal (www.cbbh.ba).

Iznad navedeni primjeri i podaci o visini EKS su informativnog karaktera, a za visinu promjenivog elementa, uzet je podatak iz dvanaestog mjeseca 2022. godine, pri čemu je navedeni prosjek je iznosio 0,713%.

Visinu promjenjivog elementa kamatne stope banka usklađuje dva puta godišnje i to u mjesecu februaru sa primjenom nakon dospijeća prvog anuiteta u martu mjesecu i mjesecu augustu sa primjenom nakon dospijeća prvog anuliteta u mjesecu septembar.

Zamjenski krediti

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima koje namjerava zatvoriti postojeće kreditne obaveze koje ne smiju biti u lošijoj kategoriji od B u Banci ili drugim finansijskim institucijama i sa otplaćenih min. 30% glavnice kredita ukoliko se radi o internom refinansiranju unutar Banke, a u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: do KM 50.000,00

Namjena kredita Rok Fiksna kamatna stopa  EKS Varijabilna kamatna stopa EKS
Zamjenski kredit Do 12 mjeseci 3,30% 5,30% 2,70% 4,68%
Od 13 do 36 mjeseci 4,70% 5,80% 4,20% 5,28%
Od 37 do 84 mjeseca 5,20% 6,12% 4,70% 5,60%
Od 85 do 120 mjeseca 5,40% 6,28% 4,90% 5,75%

 
Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva pod pretpostavkom da fizičko lice ima otvoren račun i usmjerena primanja preko Banke, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere saglasnosti o zapljeni, trošak ovjere mjenične izjave i trošak osiguranja kredita za slučaj smrti.
Ukoliko se radi o kreditima obezbijeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi procjene nekretnine, troškovi osiguranja nekretnine, troškovi konstituisanja hipoteke te troškovi notara.

Promjenjivi element kamatne stope je prosječna kamatna stopa na nove KM depozite stanovništva u BiH, i to kamatne stope na depozite sa dogovorenim dospijećem do jedne godine i kamatne stope na depozite sa dogovorenim dospijećem od jedne do dvije godine. Podatke za izračun vrijednosti promjenjivog elementa kamatne stope Banka preuzima sa web stranice Centralne banke BiH/Statistički web portal (www.cbbh.ba).

Iznad navedeni primjeri i podaci o visini EKS su informativnog karaktera, a za visinu promjenivog elementa, uzet je podatak iz dvanaestog mjeseca 2022. godine, pri čemu je navedeni prosjek je iznosio 0,713%.

Visinu promjenjivog elementa kamatne stope banka usklađuje dva puta godišnje i to u mjesecu februaru sa primjenom nakon dospijeća prvog anuiteta u martu mjesecu i mjesecu augustu sa primjenom nakon dospijeća prvog anuliteta u mjesecu septembar.

Stambeni krediti

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim primanjima, u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita:  Maksimalno do 1 milion KM, u skladu sa kreditnom sposobnosti klijenta, te omjerom kolaterala i plasmana.

Rok otplate:

 • Kupovina postojeće ili nove stambene jedinice do 20 godina
 • Rekonstrukcija i adaptacija nekretnine/stambene jedinice do 10 godina
 • Refinansiranje postojećih obaveza/stambeni kredit do 20 godina
Namjena kredita Rok Fiksna kamatna stopa  EKS Varijabilna kamatna stopa EKS
Stambeni kredit

Kredit za refinansiranje stambenog

Do 120 mjeseci 5,40% 5,91% 4,90% 5,38%
Od 121 do 180 mjeseca 5,40% 5,83%
Od 181 do 240 mjeseca 5,80% 6,22%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na iznos kredita od 100.000 KM i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva pod pretpostavkom da fizičko lice ima otvoren račun i usmjerena primanja preko Banke, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere saglasnosti o zapljeni, trošak ovjere mjenične izjave, trošak osiguranja nekretnine, troškovi procjene i troškovi konstituisanja hipoteke kod notara.

Promjenjivi element kamatne stope je prosječna kamatna stopa na nove KM depozite stanovništva u BiH, i to kamatne stope na depozite sa dogovorenim dospijećem do jedne godine i kamatne stope na depozite sa dogovorenim dospijećem od jedne do dvije godine. Podatke za izračun vrijednosti promjenjivog elementa kamatne stope Banka preuzima sa web stranice Centralne banke BiH/Statistički web portal (www.cbbh.ba).

Iznad navedeni primjeri su informativnog karaktera, a za visinu promjenivog elementa, uzet je podatak iz dvanaestog mjeseca 2022. godine, pri čemu je navedeni prosjek je iznosio 0,713%.
Visinu promjenjivog elementa kamatne stope banka usklađuje dva puta godišnje i to u mjesecu februaru sa primjenom nakon dospijeća prvog anuiteta u martu mjesecu i mjesecu augustu sa primjenom nakon dospijeća prvog anuliteta u mjesecu septembar.

Hipotekarni kredit

Korisnik kredita:  Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima, a u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita:  Maksimalno do 1 milion KM, u skladu sa kreditnom sposobnosti klijenta, te omjerom kolaterala i plasmana.

Rok otplate:

 • nenamjenski hipotekarni kredit  do 20 godina
 • refinansiranje stambenog kredita do 20 godina
 • nenamjenski hipotekarni kredit za refinansiranje do 20 godina

 

Namjena kredita Rok Fiksna kamatna stopa EKS Varijabilna kamatna stopa EKS
Hipotekarni kredit /Kredit za refinansiranje hipotekarnog kredita Do 120 mjeseci 5,40% 5,54% 4,90% 5,02%
Od 121 do 180 mjeseca 5,40% 5,54%
Od 181 do 240 mjeseca 5,80% 5,96%

 
Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na iznos kredita od 100.000 KM i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva pod pretpostavkom da fizičko lice ima otvoren račun i usmjerena primanja preko Banke, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere saglasnosti o zapljeni, trošak ovjere mjenične izjave, trošak osiguranja nekretnine, troškovi procjene i troškovi konstituisanja hipoteke kod notara.

Promjenjivi element kamatne stope je prosječna kamatna stopa na nove KM depozite stanovništva u BiH, i to kamatne stope na depozite sa dogovorenim dospijećem do jedne godine i kamatne stope na depozite sa dogovorenim dospijećem od jedne do dvije godine. Podatke za izračun vrijednosti promjenjivog elementa kamatne stope Banka preuzima sa web stranice Centralne banke BiH/Statistički web portal (www.cbbh.ba). Iznad navedeni primjeri su informativnog karaktera, a za visinu promjenivog elementa, uzet je podatak iz dvanaestog mjeseca 2022. godine, pri čemu je navedeni prosjek je iznosio 0,713%.

Visinu promjenjivog elementa kamatne stope banka usklađuje dva puta godišnje i to u mjesecu februaru sa primjenom nakon dospijeća prvog anuiteta u martu mjesecu i mjesecu augustu sa primjenom nakon dospijeća prvog anuliteta u mjesecu septembar.

Kredit na osnovu namjenskog depozita 100%

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima i uplaćenim namjenskim depozitom u Banci u vrijednosti 100% traženog iznosa kredita, a u skladu sa osnovnim kreiterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita:  U zavisnosti od iznosa štednje koja se daje kao obezbjeđenje plasmana, max do KM 200.000,00

Namjena kredita Rok Fiksna kamatna stopa  EKS Varijabilna kamatna stopa EKS
Kredit obezbijeđen 100% depozitom Do 120 mjeseci 2,65% 3,73%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva pod pretpostavkom da fizičko lice ima otvoren račun i usmjerena primanja preko Banke, trošak ovjere saglasnosti o zapljeni.

Krediti za penzionere

Korisnik kredita:  Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima ostvarenim po osnovu penzije/invalidnine koji na datum dospijeća kredita ne može imati više od 75 godina starosti, u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita:       do 20.000,00 KM

Namjena kredita Rok Fiksna kamatna stopa  EKS Varijabilna kamatna stopa EKS
Hipotekarni kredit /Kredit za refinansiranje hipotekarnog kredita Do 36 mjeseci 5,50% 9,84% 4,80% 9,06%
Od 37 do 84 mjeseca 6,20% 10,76% 5,50% 9,95%
Od 85 do 120 mjeseca 6,90% 11,26% 6,20% 10,44%

 
Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalni kredita i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva pod pretpostavkom da fizičko lice ima otvoren račun i usmjerena primanja preko Banke, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere saglasnosti o zapljeni, trošak ovjere mjenične izjave, trošak osiguranja kredita. Ukoliko se radi o kreditima obezbijeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi procjene nekretnine, troškovi osiguranja nekretnine, troškovi konstituisanja hipoteke te troškovi notara.

Promjenjivi element kamatne stope je prosječna kamatna stopa na nove KM depozite stanovništva u BiH, i to kamatne stope na depozite sa dogovorenim dospijećem do jedne godine i kamatne stope na depozite sa dogovorenim dospijećem od jedne do dvije godine. Podatke za izračun vrijednosti promjenjivog elementa kamatne stope Banka preuzima sa web stranice Centralne banke BiH/Statistički web portal (www.cbbh.ba). Iznad navedeni primjeri su informativnog karaktera, a za visinu promjenivog elementa, uzet je podatak iz dvanaestog mjeseca 2022. godine, pri čemu je navedeni prosjek je iznosio 0,713%.

Visinu promjenjivog elementa kamatne stope banka usklađuje dva puta godišnje i to u mjesecu februaru sa primjenom nakon dospijeća prvog anuiteta u martu mjesecu i mjesecu augustu sa primjenom nakon dospijeća prvog anuliteta u mjesecu septembar.

Kreditna dokumentacija

Uz popunjen i ovjeren zahtjev za kredit potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • kopiju lične karte (tražilac kredita, sudužnici, jemci);
 • kopiju CIPS prijave mjesta boravka ne stariju od 6 mjeseci (tražilac kredita, sudužnici);
 • dokaz o redovnim primanjima za zadnja 3 mjeseca (tražilac kredita, sudužnici);
 • kopiju dva zadnja režijska računa (tražilac kredita).

Pored gore navedenog, pri apliciranju za „Stambeni kredit“ neophodno je dostaviti:

 • ugovor o kupoprodaji nekretnine ovjeren od strane notara.

Pri apliciranju za „Kredit za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju nekretnine“ neophodno je dostaviti:

 • predračun/račun izvođača radova

Ukoliko je, kao instrument obezbjeđenja, ponuđeno založno pravo na nekretnini potrebno je dostaviti:

 • dokaz o vlasništvu nad nekretninom (ZK izvadak ne stariji od 7 dana);
 • procjenu vrijednosti nekretnine od strane ovlaštenog procjenitelja (ne stariju od 6 mjeseci);
 • poresko uvjerenje (ne starije od 7 dana).

Pri apliciranju za „Robni kredit“ potrebno je dostaviti:

 • predračun/račun prodavca.