Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Akcijska ponuda proizvoda

Akcijska ponuda za nenamjenske i zamjenske kredite

 • Fiksna kamatna stopa za sve vrijeme trajanja kredita za nenamjenske i zamjenske kredite
 • Najpovoljniji uslovi na tržištu uz nominalnu kamatnu stopu od 2,00% (EKS 4,33%*)
 • Bez naknade za vođenje kreditnog računa
 • Bez skrivenih troškova

Informativni pregled anuiteta uz fiksnu kamatnu stopu

Rok (godine)/ Iznos u KM 3 5 7 8 9 10
10.000 295,24 186,43 141,34 126,60 115,17 106,07
20.000 590,48 372,86 282,68 253,20 230,35 212,13
30.000 885,72 559,29 424,02 379,80 345,52 318,20
40.000 1.180,96 745,72 565,36 506,40 460,69 424,26
50.000 1.476,20 932,15 706,70 633,00 575,86 530,33

*Efektivna kamatna stopa (4,33%) je izračunata na iznos KM 50.000 i period otplate 12 mjeseci uz fiksnu kamatnu stopu. U izračun EKS uključena je naknada za obradu kredita, trošak kupovine mjenica, troškovi ovjere mjenične izjave, ovjera saglasnosti o zapljeni, troškovi polise osiguranja i troškovi vođenja SMS usluge.

Akcijska ponuda za stambene kredite, kredite za refinansiranje stambenih kredita i hipotekarne nenamjenske kredite 

 • Mogućnost odobravanja dodatnih 20.000KM nenamjenskih sredstava za stambene kredite i hipotekarne kredite za refinansiranje stambenih kredita
 • Fiksna kamatna stopa od 4,00% (EKS 4,58%*)
 • Ugovaranje fiksne kamatne stope do 180 mjeseci za stambene i hipotekarne kredite
 • Bez naknade za vođenje kreditnog računa za čitav period otplate
 • Bez skrivenih troškova

Informativni pregled anuiteta uz fiksnu kamatnu stopu do 15 godina i varijabilnu kamatnu stopu za plasmane preko 15 godina za cijelo vrijeme trajanja plasmana

Rok otplate / Iznos KM 10 godina 15 godina 20 godina
80.000 810 633 539
100.000 1.012 791 673
150.000 1.519 1.186 1.010
200.000 2.025 1.582 1.346

*EKS 4,58% je izračunata na iznos KM 80.000 i period otplate 120 mjeseci uz fiksnu kamatnu stopu. U izračun EKS uključena je naknada za obradu kredita, trošak kupovine mjenica, troškovi ovjere mjenične izjave, ovjera saglasnosti o zapljeni, troškovi pribavljanja ZK izvatka, troškovi procjene i  osiguranja nekretnine, troškovi notara i troškovi vođenja SMS usluge

 • Oročeni depoziti u KM/EUR valuti
  Period oročenja Visina kamatne stope
  od 4 do 12 mjeseci 0,60%
  od 13 do 24 mjeseca 1,65%
  od 25 do 36 mjeseci 2,40%
  od 37do 59 mjeseci 2,80%
  60 mjeseci i više 2,80% / 3,00%*

  *Kamatna stopa od 3,00% primjenjuje se za oročene depozite u iznosu od 50.000,00 KM i više (tj. protuvrijednost u EUR) i period 60 mjeseci I više

Dječija štednja, da najmlađi sanjaju velike snove!

Akcijska kamatna stopa za dječiju štednju od 36 mjeseci i više: 2,80%

 

Nominalna kamatna stopa jednaka je efektivnoj kamatnoj stopi, uz pretpostavku da Klijent već ima otvoren a-vista račun.

Kamatne stope su izražene na godišnjem nivou, a akcijska kamatna stopa za oročenu i dječiju štednju primjenjuje se od 15.01.2024 godine.