Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Mreža bankomata

Lokacija Grad Adresa Kanton
ATM AGENCIJA OBALA Sarajevo Obala Kulina bana 18 Sarajevski kanton
ATM DOBRINJA (sportska dvorana) Sarajevo Bulevar branilaca Dobrinje bb Sarajevski kanton
ATM PODRUŽNICA SARAJEVO Sarajevo Alipašina 6 Sarajevski kanton
ATM TC BINGO (Pofalići) Sarajevo Kolodvorska 12 Sarajevski kanton
ATM BCC (BingoCityCenter) Sarajevo Džemala Bijedića 160, Bingo City Center Sarajevski kanton
ATM AGENCIJA ILIDŽA Ilidža Ustanička bb Sarajevski kanton
ATM WOG CENTAR Vogošća Jošanička 55 Sarajevski kanton
ATM PODRUŽNICA ZENICA Zenica Londža 75 Zeničko-dobojski kanton
ATM AGENCIJA TEŠANJ Tešanj Kralja Tvrtka bb Zeničko-dobojski kanton
ATM AGENCIJA MAGLAJ Maglaj Aleja ljiljana bb Zeničko-dobojski kanton
ATM AGENCIJA USORA Usora Žabljak bb Zeničko-dobojski kanton
ATM PODRUŽNICA VISOKO Visoko Dr. Džananovića 10 Zeničko-dobojski kanton
ATM AGENCIJA OLOVO Olovo Branilaca bb Zeničko-dobojski kanton
ATM PODRUŽNICA GORAŽDE Goražde Kulina bana 31 Bosansko-podrinjski kanton
ATM GORAŽDE (Pošta) Goražde Ferida Dizdarevića 3 Bosansko-podrinjski kanton
ATM GORAŽDE (Pobjeda) Goražde Višegradska bb Bosansko-podrinjski kanton
ATM PODRUŽNICA BRČKO Brčko Kantardžića 2 Distrikt Brčko
ATM AGENCIJA GORNJI RAHIĆ Gornji Rahić Novi zanatski centar bb Distrikt Brčko
ATM PODRUŽNICA MOSTAR Mostar Maršala Tita 114 Hercegovačko-neretvanski kanton
ATM AGENCIJA MOSTAR Mostar Mostarskog bataljona 27 Hercegovačko-neretvanski kanton
ATM PODRUŽNICA MOSTAR Mostar Maršala Tita 294 Hercegovačko-neretvanski kanton
ATM AGENCIJA JABLANICA Jablanica Darivalaca krvi bb Hercegovačko-neretvanski kanton
ATM PODRUŽNICA BUGOJNO Bugojno Bosanska 17 Srednjobosanski kanton
ATM AGENCIJA JAJCE Jajce H. V. Hrvatinića 17 Srednjobosanski kanton
ATM AGENCIJA DONJI VAKUF Donji Vakuf 14. septembra bb Srednjobosanski kanton
ATM GORNJI VAKUF Gornji Vakuf M. bega Stočanina bb Srednjobosanski kanton

 

OSTALI BANKOMATI BH MREŽE

Grad Adresa Banka Kanton
SARAJEVO KOLODVORSKA 5 ASA Banka d.d. Sarajevo Sarajevski kanton
CAZIN CAZINSKIH BRIGADA 24 ASA Banka d.d. Sarajevo Unsko-sanski kanton
VELIKA KLADUŠA NURIJE POZERCA 1 ASA Banka d.d. Sarajevo Unsko-sanski kanton
SARAJEVO SALIHA HADŽIHUSEJNOVIĆA MUVEKITA 10 ASA Banka d.d. Sarajevo Sarajevski kanton
GRAČANICA BRANILACA GRADA BB ASA Banka d.d. Sarajevo Tuzlanski kanton
SARAJEVO TRG MEĐUNARODNOG PRIJATELJSTVA 25 ASA Banka d.d. Sarajevo Sarajevski kanton
VISOKO BRANILACA BB ASA Banka d.d. Sarajevo Zeničko-dobojski kanton
GORAŽDE PRVE DRINSKE BRIGADE 23B – VITKOVICI ASA Banka d.d. Sarajevo Bosansko-podrinjski kanton
KLJUČ Branilaca BiH br. 83 TEMPIC-FA ASA Banka d.d. Sarajevo Unsko-sanski kanton
TUZLA I INŽINJERSKE BRIGADE BB ASA Banka d.d. Sarajevo Tuzlanski kanton
CAZIN MALA LISA BB ASA Banka d.d. Sarajevo Unsko-sanski kanton
ZENICA LONDŽA 88 ASA Banka d.d. Sarajevo Zeničko-dobojski kanton
ZAVIDOVIĆI SAFVET BEGA BAŠAGIĆA 7 ASA Banka d.d. Sarajevo Zeničko-dobojski kanton
KAKANJ ALIJE IZETBEGOVIĆA BB ASA Banka d.d. Sarajevo Zeničko-dobojski kanton
BUSOVAČA BRANITELJA DOMOVINE BB ASA Banka d.d. Sarajevo Srednjobosanski kanton
MOSTAR KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 8A ASA Banka d.d. Sarajevo Hercegovačko Neretvanski
ZENICA ASKA BORIĆA 25 ASA Banka d.d. Sarajevo Zeničko-dobojski kanton
GORAŽDE SINAN PAŠE SIJERČIĆA BB ASA Banka d.d. Sarajevo Bosansko-podrinjski kanton
JELAH BRAĆE KOTORIĆA 16 ASA Banka d.d. Sarajevo Zeničko-dobojski kanton
MAGLAJ ILIJASA SMAILAGIĆA 1 ASA Banka d.d. Sarajevo Zeničko-dobojski kanton
ZENICA BULEVAR KULINA BANA 28c ASA Banka d.d. Sarajevo Zeničko-dobojski kanton
ŽEPČE ULICA PRVA BB ASA Banka d.d. Sarajevo Zeničko-dobojski kanton
ZENICA ALEJA ŠEHIDA 19 – CRKVICE ASA Banka d.d. Sarajevo Zeničko-dobojski kanton
ZENICA BISTUA NOVA 5 – RADAKOVO ASA Banka d.d. Sarajevo Zeničko-dobojski kanton
TUZLA BOSNE SREBRENE 60 ASA Banka d.d. Sarajevo Tuzlanski kanton
FOJNICA BANJSKA 1 “REUMAL” ASA Banka d.d. Sarajevo Srednjobosanski kanton
USORA TEŠANJKA BB ASA Banka d.d. Sarajevo Zeničko-dobojski kanton
KONJIC MARSALA TITA bb PSC PARTIZANOVO ASA Banka d.d. Sarajevo Hercegovačko Neretvanski
KLADANJ XVI Muslimanske brigade bb – BINGO ASA Banka d.d. Sarajevo Tuzlanski kanton
KAKANJ TC REAL ASA Banka d.d. Sarajevo Zeničko-dobojski kanton
Jablanica Željeznicka bb ASA Banka d.d. Sarajevo Hercegovačko kanton
Konjic Maršala Tita bb ASA Banka d.d. Sarajevo Hercegovačko kanton
Mostar Mala Tepa 21 ASA Banka d.d. Sarajevo Hercegovačko kanton
Mostar Musala 4 ASA Banka d.d. Sarajevo Hercegovačko kanton
Ilijaš 126. Ilijaške brigade ASA Banka d.d. Sarajevo Sarajevski kanton
Ilijaš Moševačka 143a ASA Banka d.d. Sarajevo Sarajevski kanton
Sarajevo Dr. Mustafe Pintola 25 ASA Banka d.d. Sarajevo Sarajevski kanton
Sarajevo Ferhadija 4 ASA Banka d.d. Sarajevo Sarajevski kanton
Sarajevo Maršala Tita 13 ASA Banka d.d. Sarajevo Sarajevski kanton
Sarajevo Pofalićka 5 ASA Banka d.d. Sarajevo Sarajevski kanton
Bugojno Zlatnih ljiljana 8 ASA Banka d.d. Sarajevo Srednjobosanski kanton
Jajce Hrvoja Vukčića Hrvatinića bb ASA Banka d.d. Sarajevo Srednjobosanski kanton
Travnik Bosanska 116 ASA Banka d.d. Sarajevo Srednjobosanski kanton
Srebrenik Maršala Tita 49 ASA Banka d.d. Sarajevo Tuzlanski kanton
Bihać Trg Maršala Tita bb ASA Banka d.d. Sarajevo Unsko-sanski kanton
Breza Bosanska 28 ASA Banka d.d. Sarajevo Zeničko-dobojski kanton
Tešanj Osmana Pobrića bb ASA Banka d.d. Sarajevo Zeničko-dobojski kanton
Zenica Maršala Tita 28 ASA Banka d.d. Sarajevo Zeničko-dobojski kanton
Gračanica Alije Izetbegovića 30 ASA Banka d.d. Sarajevo Tuzlanski kanton
Goražde Seada Sofovića Sofe 7 Bosna Bank International Bosansko-podrinjski kanton
Brčko Bulevar mira 2 Bosna Bank International Distrikt Brčko
Brčko Klanac bb Bosna Bank International Distrikt Brčko
Stolac Hrvatskih branitelja bb Bosna Bank International Hercegovačko-neretvanski kanton
Konjic Maršala Tita 35 Bosna Bank International Hercegovačko-neretvanski kanton
Mostar Oneščukova bb Bosna Bank International Hercegovačko-neretvanski kanton
Mostar Trg Republike 3 Bosna Bank International Hercegovačko-neretvanski kanton
Banja Luka Prvog Krajiškog korpusa 2 Bosna Bank International RS
Banja Luka Kralja Petra I Karađorđevića 46 Bosna Bank International RS
Bijeljina Gavrila Principa 12 Bosna Bank International RS
Bratunac Svetog Save 40 Bosna Bank International RS
Srebrenica Trg Mihajla Bjelakovića bb ( RK Zvorničanka) Bosna Bank International RS
Hadžići Hadželi 124 Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo Bolnička 25 Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo Braće Begić bb (Islamski centar Koševsko brdo) Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo Bravadžiluk 18 Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo Dobrinjske bolnice bb (Pijaca Dobrinja) Bosna Bank International Sarajevski kanton
Ilijaš Hašima Spahića bb Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo Džemala Bijedića 25d Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo Fra Grge Martića 4 Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo Grbavička bb (pijaca na Grbavici) Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo-Ilidža Dr. Mustafe Pintola do broja 1 Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo Patriostke lige do br.50 Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo Trg međunarodnog prijateljstva bb Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo Fra Anđela Zvizdovića 1 (Unitic) Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo Trg djece Sarajeva bb Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo Trg djece Sarajeva 1 Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo Kazazi 27 Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo Maršala Tita 15 (Šipad) Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo Bulevar Meše Selimovića 97 (Općina Novi Grad) Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo Džemala Bijedića 160, Bingo centar Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo-Ilidža Ahmeta Ljubunčića br.4 – Hrasnica, pekara Panera Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo-Ilidža Barska 59, Waves Otes Bosna Bank International Sarajevski kanton
Vogošća Jošanička 2 Bosna Bank International Sarajevski kanton
Bugojno Zlatnih Ljiljana bb (Zgrada Islamske Zajednice) Bosna Bank International Srednjobosanski kanton
Donji Vakuf 770. Slavne brdske brigade bb (Autobuska Stanica) Bosna Bank International Srednjobosanski kanton
Gornji Vakuf Gradska bb (Kod Džamije Mehmeda Bega Stočanina) Bosna Bank International Srednjobosanski kanton
Kaćuni Kaćuni bb (poslovni prostor GOLD) Bosna Bank International Srednjobosanski kanton
Kiseljak Josipa Bana Jelačića BB Bosna Bank International Srednjobosanski kanton
Novi Travnik Mehmeda Spahe 1 Bosna Bank International Srednjobosanski kanton
Travnik Bosanska 157 Bosna Bank International Srednjobosanski kanton
Vitez Poslovni centar 96 Bosna Bank International Srednjobosanski kanton
Gračanica Mehmeda Ahmedbegovića bb Bosna Bank International Tuzlanski kanton
Gradačac Huseina Kapetana Gradaščevića bb (zgrada Islamske zajednice) Bosna Bank International Tuzlanski kanton
Kalesija Trg šehida bb Bosna Bank International Tuzlanski kanton
Lukavac Lukavičkih brigada bb (TC Lukavac) Bosna Bank International Tuzlanski kanton
Srebrenik Prvog Marta bb (kod Doma zdravlja) Bosna Bank International Tuzlanski kanton
Tuzla Prve inžinjerijske brigade 6 Bosna Bank International Tuzlanski kanton
Tuzla Univerzitetska 16 Bosna Bank International Tuzlanski kanton
Živinice Ulica Oslobođenja bb (Islamski centar Živinice) Bosna Bank International Tuzlanski kanton
Bihać Husrefa Redžića 6 Bosna Bank International Unsko-sanski kanton
Bosanski Petrovac Bosanska 11 Bosna Bank International Unsko-sanski kanton
Cazin Dr Irfana Ljubijankića bb (Poslovni prostor Kasap) Bosna Bank International Unsko-sanski kanton
Sanski Most Mahala 2 Bosna Bank International Unsko-sanski kanton
Kakanj Alije Izetbegovića 123 Bosna Bank International Zeničko-dobojski kanton
Tešanj Titova 9 Bosna Bank International Zeničko-dobojski kanton
Visoko Alije Izetbegovića 39 Bosna Bank International Zeničko-dobojski kanton
Tuzla Armije RBiH 1 Bosna Bank International Tuzlanski kanton
Zenica Ugao ulica Islambegovića put i Maršala Tita Bosna Bank International Zeničko-dobojski kanton
Bužim 505 Viteške brigade 55 Bosna Bank International Unsko-sanski kanton
Goražde Trg branilaca 1 Union banka Bosansko-podrinjski kanton
Konjic Restoran Sahat Kula Union banka Hercegovačko-neretvanski kanton
Konjic Trg državnosti 2 Union banka Hercegovačko-neretvanski kanton
Mostar Braće Fejića 25 Union banka Hercegovačko-neretvanski kanton
Mostar TC “Plaza” Union banka Hercegovačko-neretvanski kanton
Sarajevo Hamdije Kreševljakovića 19 Union banka Sarajevski kanton
Sarajevo Ferhadija 15 Union banka Sarajevski kanton
Sarajevo Rustempašina 3 Union banka Sarajevski kanton
Sarajevo Trg solidarnosti 13 Union banka Sarajevski kanton
Sarajevo Topal Osman-paše 26 Union banka Sarajevski kanton
Bugojno Sultan Ahmedova 81 Union banka Srednjobosanski kanton
Travnik Bosanska 137 Union banka Srednjobosanski kanton
Tuzla Muhameda Hevaije Uskufija 7 Union banka Tuzlanski kanton
Bihać Miroslava Krleže 2 Union banka Unsko-sanski kanton
Zavidovići Alije Izetbegovića blok 2 Union banka Zeničko-dobojski kanton
Zenica Islambegovića put 5 Union banka Zeničko-dobojski kanton
Sarajevo Mostarsko raskršće 10 (Penny West Gate) Union banka Kanton Sarajevo