Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Krediti

U cilju obezbjeđenja kvalitetne finansijske podrške zahtjevima klijentima, Privredna banka Sarajevo je svoju strategiju poslovanja bazirala na širokoj ponudi kredita prilagođenih različitim potrebama korisnika ovisno o namjeni, roku, bonitetu klijenta i kvalitetu instrumenata obezbjeđenja kredita.

Banka je otvorena za ugovaranje posebnih aranžmana rezervisanih za klijente Banke zato Vas pozivamo da se pridružite grupi koja pobjeđuje.

Kratkoročni krediti

1. KREDITNA LINIJA IZ VLASTITIH SREDSTAVA BANKE

Mogućnost kreditiranja:

   • Kratkoročni krediti sa otplatama u ratama;
   • Revoling krediti;
   • Jednokratne pozajmice;
   • Kontokorentni (overdraft).

Namjena: Priprema izvoza, uvoz radi izvoza, obrtna sredstva, tekuća likvidnost

Iznos: U zavisnosti od svrhe finansiranja, klijentovog finansijskog stanja/finansijskih pokazatelja, kolaterala i kolateralne pokrivenosti i ostalih pokazatelja prema odluci Banke.

Rok otplate: do 12 mjeseci

2. KREDITNA LINIJA IZ SREDSTAVA PROTUVRIJEDNOSNOG FONDA

Mogućnosti kreditiranja:

 • Finansiranje projekata iz primarne poljoprivredne proizvodnje;
 • Finansiranje izvozno-orijentisanih programa;
 • Finansiranje projekata u prerađivačkoj industriji;
 • Ostale djelatnosti.

Namjena:

 • Oživljavanje i razvoj proizvodnje i proizvodnih usluga, i ostalih usluga;
 • Kreditiranje ciklusa proizvodnje izvozno orijentiranih preduzeća i finansiranje stalnih i obrtnih sredstava;
 • Refinansiranje postojećih kreditnih zaduženja i drugih obaveza ako Banka ocijeni prihvatljivim.

Iznos kredita: od KM 20.000,00 – KM 1.000.000,00

Rok otplate: do 12 mjeseci

Dugoročni krediti

a. KREDITNA LINIJA IZ VLASTITIH SREDSTAVA BANKE

Namjena: Finansiranje stalnih i obrtnih sredstava, gradnja objekata za vlastite potrebe, gradnja objekata namjenjenih daljoj prodaji, kupovina udjela u drugim pravnim licima, refinansiranje kreditnih zaduženja u Banci i/ili drugim finansijskim institucijama i sl.)

Iznos: posebno se ugovara poštujući propisane limite izloženosti

Rok otplate: do 10 godina

b. KREDITNA LINIJA IZ SREDSTAVA PROTUVRIJEDNOSNOG FONDA

Mogućnosti kreditiranja:

 • Oživljavanje i razvoj proizvodnje i proizvodnih usluga na podrucju FBIH;
 • Finansiranje proizvodnje izvozno orijentiranih poduzeca
 • Finansiranje projekata u prerađivačkoj industriji;
 • Ostale djelatnosti.

Namjena:

 • Oživljavanje i razvoj proizvodnje i proizvodnih usluga, i ostalih usluga;
 • Kreditiranje ciklusa proizvodnje izvozno orijentiranih preduzeća i finansiranje stalnih i obrtnih sredstava;
 • Refinansiranje postojećih kreditnih zaduženja i drugih obaveza ako Banka ocijeni prihvatljivim.

Iznos kredita: od KM 20.000,00 – KM 1.000.000,00

Rok otplate: do 10 godina

Grace period: do 12 mjeseci, a za primarnu poljoprivrednu proizvodnju do max. 36 mjeseci

Kreditna dokumentacija

Kod apliciranja za kreditno – garancijski aranžman potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Zahtjev za kredit/garanciju;
 2. Ovjerena kopija sudske registracije sa podacima o svim statusnim promjenama;
 3. Ovjerene kopije Obavještenja Zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnih i drugih subjekata po djelatnostima, u kojem je naveden matični broj;
 4. Uvjerenje Ministarstva vansjke trgovine o upisu u jedinstveni registar za obavljanje vanjskotrgovinske djelatnosti
 5. Ovjerene kopije periodičnih i završnih finansijskih izvještaja (bilans stanja i bilans uspjeha), ovjerenih od strane preduzeća i poreske uprave za prethodne dvije godine;
 6. Revizorski izvještaj o poslovanju za prethodnu godinu za preduzeća koja imaju zakonsku obavezu;
 7. Naziv banaka kod kojih su otvoreni transakcijski računi i brojevi tih računa, kartica računa za posljednja tri mjeseca, karton deponovanih potpisa ovlaštenih lica;
 8. Kopije identifikacionih dokumenata  i prijave mjesta boravka odgovornih osoba i biografija vlasnika i vodećih menadžera društva;
 9. Kopija minimalno dva računa (električna energija, fiksni telefon, plin i sl.) kojima se dokazuje da je izvršena provjera adrese klijenta;
 10. Potpisana saglasnost za provjeru klijenta / pravnog lica – jemca u Centralnom registru kredita i Centralnom registru transakcijskih računa;
 11. Investicioni program uz kratak opis dosadašnjeg poslovanja preduzeća (za dugoročne kredite)
 12. Uvjerenje Porezne uprave i Uprave za indirektno oporezivanje o (ne)postojanju poreskih obaveza ne starije od 7 dana;
 13. Business plan i projekcije, uključujući bilans stanja i bilans uspjeha i cash flow za period trajanja kredita;
 14. Dokaz o osiguranju  vlastitih sredstava;
 15. Izjava ovlaštenog lica da se protiv firme ne vodi – vodi sudski postupak za naplatu duga;
 16. Dokumentacija o kolateralu – opis instrumenata obezbjeđenja (kolaterala) npr. za nekretnine potreban je dokaz o vlasništvu i procjene tržišne vrijednosti nekretnine.

Ostala potrebna dokumentacija traži se u u toku obrade zahtjeva.

 Zahtjev za otvaranje kredita

Krediti za novoosnovana društva

Banka pruža mogućnost finansiranja novoosnovanih društava ukoliko ista:

 • učestvuju sa vlastitom imovinom najmanje sa 30% od ukupne vrijednosti investicije;
 • imaju program, odnosno poslovni plan koji pokazuje realnost uspješnog poslovanja i mogućnost servisiranja kreditnih obaveza;
 • imaju ispitano tržište i osiguran plasman svojih proizvoda i usluga;
 • imaju potrebnu stručnu radnu snagu i iskustvo za djelatnost kojom se namjeravaju baviti;
 • ponude odgovarajući, za Banku prihvatljiv kolateral.