Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Štednja

Omogućena Vam je oročena štednja u KM, EUR, USD, CHF i GBP valuti na dogovoreni period, čime obezbjeđujete dodatne prihode po osnovu kamata koje Banka isplaćuje na Vaša oročena sredstva.

Banka osigurava depozite u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita. Informativni obrazac za deponenta možete preuzeti ovdje. U cilju dodatnih informacija i zaštite, posjetite WEB stranicu Agencije za osiguranje depozita www.aod.ba.

Oročeni depoziti / štednja

Oročena štednja najmenjena je klijentima koji žele sigurno štedjeti na određeno vrijeme, te po isteku oročenja pored povrata uloženih sredstava obezbijediti dodatne prihode po osnovu pripadajućih kamata koje Banka isplaćuje nakon isteka oročenja.

Oročenu štednju je moguće ugovoriti  u KM, EUR, USD, CHF i GBP valuti na dogovoreni period.

Napomena:

Troškovi koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS): Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos depozita i maksimalan rok oročenja. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa.

Raspolaganje sredstvima: Oročenim štednim ulozima deponent može raspolagati po isteku ugovorenog roka.

 Informacioni list za oročenu štednju je dostupan na ovom linku.

Dječija štednja

Dječija štednja omogućava sigurnu i postupnu štednju za Vašu djecu, na način da im prema vlastitim mogućnostima na isti štedni račun kada i koliko želite s istim odabranim rokom dospijeća.

Maksimalni rok oročenja može biti 18 godina ili manje, ovisno o starosti maloljetnog vlasnika štednje u trenutku ugovaranja, te se Dječija štednja može ugovoriti na rok oročenja koji dospijeva u godini u kojoj vlasnik postaje punoljetan. Dječija štednja može dospijevati i prije sticanja punoljetnosti maloljetne osobe pa je moguće ugovarati štednju na kraće rokove.

Iznos oročenja Valuta/
Vrsta kamatne stope
Rok oročenja u mjesecima/Visina kamatne stope/EKS
Fiksna 36-47 mj 48-59 mj 60 i više mj
Kamatna stopa EKS Kamatna stopa EKS Kamatna stopa EKS
Početni minimalni iznos uplate 100,00 KM KM 1,45% 1,46% 1,45% 1,46% 1,45% 1,46%

 

Napomena:

Efektivna kamatna stopa je izračunata na iznos od 10.000,00 KM i maksimalan rok oročenja svakog pojedinog raspona. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa.

Informacioni list za dječiju štednju je dostupan na ovom linku.

Namjenski oročeni depozit

Namjena:  Depozit koji služi kao instrument obezbjeđenja za kredite, garancije i dr.  plasmane
Valuta: KM i EUR
Iznos: U zavisnosti od iznosa odobrenog plasmana i  pokrića kredita depozitom a u Skladu s odlukom nadležnog nosioca ovlasti
Rok oročenja:  Rok oročavanja depozita se veže za rok otplate plasmana
Kamatna stopa:  Bez obračuna pasivne kamate / Fiksna kamatna stopa

 

Vrsta depozita Valuta Visina kamatne stope
Namjenski oročen depozit KM/EUR 0,00%