Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Tarifa naknada u poslovanju za fizička lica

Datum primjene od 06.07.2019. godine.

II. PLATNI PROMET U ZEMLJI

II.1. AD HOC – UPLATA NA ŠALTERU

II.2. TEKUĆI RAČUN

II.3. PREKORAČENJE PO TEKUĆEM RAČUNU

II.4. ŠTEDNI RAČUNI*

II.5. ŽIRO RAČUN

II.6. TRAJNI NALOG

II.7. ELEKTRONSKO BANKARSTVO

II.8. SMS USLUGA

II.1.  Ad hoc – uplata na šalteru 

Uplata rate kredita na šalteru banke bez naknade
Uplata na kreditnu karticu na šalteru banke bez naknade
UPP Unutarbankarske transakcije Plaćanje UPP nalogom na zahtjev fizičkog lica u korist TRN računa pravnog lica unutar banke – interno KM 1,80 po transakciji
Međubankarske transakcije

 

Plaćanje UPP nalogom na zahtjev fizičkog lica do KM 10.000,00  po nalogu – međubankarske transakcije

(na drugu banku) – GC

 

KM 2,00 po transakciji
Plaćanje UPP nalogom na zahtjev fizičkog lica preko KM 10.000,00  po nalogu – međubankarske transakcije – RTGS (na drugu banku)

 

KM 6,00 po transakciji

II.2.  Tekući računi

Otvaranje računa Bez naknade 
Zatvaranje računa Bez naknade
Naknada za vođenje tekućeg računa KM 2,00
Vođenje tekućeg računa bez prometa Bez naknade
Vođenje neaktivnih računa, sve dok na

računu ima sredstava

KM 2,00
Troškovi Obavijesti o neaktivnosti računa KM 2,00
Aktiviranje neaktivnog računa Bez naknade
Uplate i isplate sa /na tekući račun Bez naknade
Uplata rate kredita Bez naknade
Uplata na kreditnu karticu Bez naknade
Prebacivanje  sa tekućeg računa  u korist drugih računa u Banci istog vlasnika računa Bez naknade
Prebacivanje  sa računa FL u korist računa drugih FL u Banci KM 0,50
UPP Plaćanje UPP nalogom na zahtjev fizičkog lica u korist TRN računa pravnog lica unutar banke KM 0,50
Međubankarske transakcije

 

nalog do

KM 10.000 – GC

KM 1,00
nalozi putem RTGS  

KM 3,00

 

Izrada izvoda koji se podiže u Banci Bez naknade
Slanje izvoda na e-mail Bez naknade
Slanje izvoda na adresu Bez naknade
Izrada izvoda (dodatni izvod) KM 1,50
Izrada izvoda na zahtjev na adresu KM 2,00
Izdavanje potvrda :

potvrda o br računa, potvrda o stanju na računu, potvrda o realizaciji transakcije sa računa, dodatni izvještaj o prometu računa i sl.

KM 0,00

Trošak Obavjesti o neaktivnosti računa (obavjest vlasniku računa da će se račun proglasiti neaktivnim), jednak je mjesečnoj naknadi za vođenje računa (2,00 KM jednokratno). Trošak Obavjesti se naplaćuje iz sredstava neaktivnog računa ukoliko ih ima. Ukoliko na neaktivnom računu nema sredstava, ova Obavijest se ne naplaćuje.

II.3.  Prekoračenje po tekućem računu

Naknada za obradu  Bez naknade
Naknada za prijevremeni raskid  Bez naknade
Naknada za povećanje prekoračenja na zahtjev klijenta KM 10,00

II.4.  Štedni računi (KM/devizni)

Otvaranje štednog računa Bez naknade
Zatvaranje štednog računa Bez naknade
Vođenje štednog računa KM 1,00
Vođenje neaktivnih računa, sve dok na

računu ima sredstava

KM 1,00
Troškovi Obavijesti o neaktivnosti računa KM 1,00
Uplate i isplate sa/na štedni račun Bez naknade
Isplata devizne štednje u istoj valuti Bez naknade
Naknada za prijevremeni raskid ugovora o oročenju Bez naknade
Izdavanje štedne knjižice KM 5,00

Obavezan polog min. KM 10,00

 

* Naknade se odnose na sve kataloški utvrđene vrste štednih proizvoda za stanovništvo

Trošak Obavjesti o neaktivnosti računa (obavjest vlasniku računa da će se račun proglasiti neaktivnim), jednak je mjesečnoj naknadi za vođenje računa (1,00 KM jednokratno). Trošak Obavjesti se naplaćuje iz sredstava neaktivnog računa ukoliko ih ima. Ukoliko na neaktivnom računu nema sredstava, ova Obavijest se ne naplaćuje.

II.5.  Žiro računi

Vođenje žiro računa KM 3,00
Zatvaranje žiro-računa  Bez naknade
Vođenje neaktivnih računa, sve dok na

računu ima sredstava

KM 3,00
Troškovi Obavijesti o neaktivnosti računa KM 3,00
Uplata u korist žiro računa Bez naknade
Izrada redovnog izvoda koji se podiže u filijali/ekspozituri/šalteru Bez naknade
Izrada i slanje redovnog izvoda e-mailom Bez naknade
Izrada i slanje dodatnog izvoda na zahtjev na adresu KM 2,00

 

Trošak Obavjesti o neaktivnosti računa (obavjest vlasniku računa da će se račun proglasiti neaktivnim), jednak je mjesečnoj naknadi za vođenje računa (3,00 KM jednokratno). Trošak Obavjesti se naplaćuje iz sredstava neaktivnog računa ukoliko ih ima. Ukoliko na neaktivnom računu nema sredstava, ova Obavijest se ne naplaćuje.

II.6.  Trajni nalog

Otvaranje trajnog naloga Bez naknade
Uplata rate kredita Bez naknade
Uplata na kreditnu karticu Bez naknade
Prebacivanje  trajnim nalogom  sa tekućeg  i  a vista računa u korist drugih računa u Banci istog vlasnika računa Bez naknade
Prebacivanje  trajnim nalogom  sa računa FL u korist računa drugih FL u Banci KM 0,20
UPP Unutarbankarska transakcija

Plaćanje nalogom na zahtjev fizičkog lica u korist TRN računa pravnog lica unutar banke – interno

KM 0,20
Međubankarske transakcije Nalog do

KM 10.000

KM 0,70
Nalog preko

KM 10.000 – RTGS

KM 3,00
Troškovi konverzije u slučaju izvršenja plaćanja putem trajnog naloga sa deviznih računa u korist drugih računa u Banci Prema otkupnoj tarifi Centralne Banke
Otkaz trajnog naloga Bez naknade

II.7.  Elektronsko bankarstvo

Naknada za vođenje računa Elektronsko bankarstvo 2,00 KM – mjesečno
Uplata rate kredita/Uplata mjesečnih obaveza po kreditnoj kartici Bez naknade
UPP

 

 

Unutarbankarska transakcija

 

Bez naknade
Međubankarske transakcije nalog do KM 10.000,00 KM 0,50

 

nalozi putem RTGS KM 3,00
Na račune unutar Banke u okviru jednog klijenta Bez naknade
Transfer između vlastitih računa u EUR Bez naknade
Transfer između vlastitih računa u ostaloj stranoj valuti Bez naknade
Konverzija KM u ostale valute između vlastitih računa 0,5% min KM 1,50
Konverzija ostalih valuta u KM između vlastitih računa 0,5% min KM 1,50
Otkaz usluge eBank Bez naknade

II.8.  SMS usluga

Aktiviranje usluge Bez naknade
Mjesečna naknada KM 1,50
Naknada po poruci Bez naknade
Otkaz SMS usluge Bez naknade

III. DEVIZNI PLATNI PROMET

III.1. PLATNI PROMET S INOSTRANSTVOM

III.2. PLAĆANJE PREMA INOSTRANSTVU

III.1.  Priliv iz inostranstva – obrada priliva

·            Do KM 5.000,00 2,00 % min KM 1,00
·            Od KM 5.001,00- KM 10.000,00 1,5 %
·            Od KM 10.001,00 do KM 30.000,00 1,0 %
·            Preko KM 30.000,00 0.5%
Obrada priliva iz inostranstva u korist štednog računa za penzionere koji primaju penziju u PBS-u :
·            Do KM 10,00 Bez provizije
·            Preko KM 10,00 Fiksno KM 2,00 + 2 %
Obrada priliv iz inostranstva  u korist štednog računa za penzionere koji  ne  primaju penziju u PBS-u
·        Do KM 20,00 Bez provizije
·        Preko KM 20,00 do KM 40,00 Fiksno KM 1,5
·        Preko KM 40,00 do KM 200,00 Fiksno KM 3,00
·        Preko KM 200,00 do KM 400,00 Fiksno  KM 5,00
·        Preko KM 400,00 do KM 500,00 Fiksno KM 8,00
·        Preko KM 500,00 Fiksno KM 10,00

III.2.  Plaćanje prema inostranstvu

 

Plaćanje sa računa – opcija korisnik plaća troškove (BEN/SHA)

 

0,7% min KM 10,00

 

 

Plaćanje sa računa opcija – nalogodavac plaća troškove – OUR

 

0,7% min KM 10 + troškovi ino banaka

 

 

Povrat priliva iz inostranstva koji ne mogu biti izvršeni (po drugom osnovu)

 

KM 5 + 0,20% od iznosa

min KM 20

 

  • OUR – nalogodavac snosi troškove transfera u inostranstvo, kao i troškove posredničkih banaka, kako bi korisnik sredstava primio puni iznos plaćanja SHA – nalogodavac snosi troškove transfera u inostranstvo, dok troškove posredničkih banaka snosi korisnik sredstava

IV. MJENJAČKI POSLOVI

IV.1. MJENJAČKI POSLOVI

IV.2. ZAMJENA OŠTEĆENIH NOVČANICA

IV.3. ZAMJENA NOVČANICA POVUČENIH IZ OPTICAJA

IV.1. MJENJAČKI POSLOVI

Otkup EUR za KM 0,7 % od iznosa otkupa po srednjem kursu za EUR/KM
Prodaja EUR za KM 0,8%  od iznosa prodaje po srednjem kursu za EUR/KM
Otkup i prodaja USD,CHF,GPB za KM 1,5 % min KM 2,00
Otkup i prodaja AUD,CAD,DKK,NOK,SEK, HRK za KM 2,0% min KM 2,00

IV.2. Zamjena oštećenih novčanica

·     za domicilnu valutu (na vrijednost novčanice) 5%, mi. KM 2,00
·     za strane valute (na vrijednost novčanice) 10%, min KM 10,00

 

IV.3. Zamjena novčanica povučenh iz opticaja

Zamjena novčanica povučenih iz opticaja (na vrijednost novčanice) 10%, min KM 1,00
Provjera ispravnosti novčanica KM 2,00 po novčanici
   
Otkup efektivnog stranog novca od stanovništva podignut sa štednih i deviznih računa ostvarenog iz osnova priliva iz inostranstva( otkup EUR za KM ) Bez naknade
Prodaja efektivnog stranog novca stanovništvu u slučaju polaganja na oročenu štednju ( svih valuta) Bez naknade

V. KREDITNI POSLOVI ZA FIZIČKA LICA

V.1. PRIJEM I OBRADA ZAHTJEVA ZA KREDIT

V.II. OSTALE NAKNADE ZA KREDITE FIZIČKIH LICA

V.1.  Prijem i obrada zahtjeva za kredit

Nenamjenski kredit ·      1% min KM 25

·       0,50% min KM 20 – za klijente koji imaju usmjerena redovna mjesečna primanja na tekući račun u Banci

Ili Potvrda računovodstva da će klijent prebaciti platu na PBS (ukoliko klijent od narednog mjeseca namjerava svoja mjesečna primanja preusmjeriti na PBS);

 

 

 

Zamjenski kredit

 

 

·      1% min KM 25

0,50% min KM 20 – za klijente koji imaju usmjerena redovna mjesečna primanja na tekući račun u Banci

Ili Potvrda računovodstva da će klijent prebaciti platu na PBS (ukoliko klijent od narednog mjeseca namjerava svoja mjesečna primanja preusmjeriti na PBS);

·       

Kredit za kupovinu i izgradnju nekretnine / stambene jedinice Kredit za rekonstrukciju i adaptaciju nekretnine

Kredit za refinansiranje postojećih obaveza/stambeni kredit

·      1% max KM 1.000

·      0,50% max KM 1.000  – za klijente koji imaju usmjerena redovna mjesečna primanja na tekući račun u Banci

Ili Potvrda računovodstva da će klijent prebaciti platu na PBS (ukoliko klijent od narednog mjeseca namjerava svoja mjesečna primanja preusmjeriti na PBS);

·      Kredit za refinansiranje postojećih obaveza/stambeni kredit – Bez naknade

 

Kredit za penzionere ·     1% min KM 25

·     0,50% min 20 KM – za klijente Banke koji imaju otvoren tekući račun u Banci i usmjerena redovna mjesečna primanja na isti

Ili Potvrda računovodstva da će klijent prebaciti platu na PBS (ukoliko klijent od narednog mjeseca namjerava svoja mjesečna primanja preusmjeriti na PBS);

 

 

 

Odgođeno plaćanje/Robni kredit Posebno se ugovara sa prodavcem robe/pružaocem usluga
Kredit za obrazovanje ·     1% min KM 25

·     0,50% min KM 20 – za klijente Banke koji imaju otvoren tekući račun u Banci i usmjerena redovna mjesečna primanja na isti

Ili Potvrda računovodstva da će klijent prebaciti platu na PBS (ukoliko klijent od narednog mjeseca namjerava svoja mjesečna primanja preusmjeriti na PBS);

 

Kredit za kupovinu vrijednosnih papira ·     1% min KM 350

·     0,50% min KM 150 – za klijente koji imaju usmjerena redovna mjesečna primanja na tekući račun u Banci

Ili potvrda računovodstva da će klijent prebaciti platu na PBS (ukoliko klijent od narednog mjeseca namjerava svoja mjesečna primanja preusmjeriti na PBS);

 

 

Kredit za kupovinu vozila

·     1% min KM 200

·     0,50% min KM 100 – za klijente koji imaju usmjerena redovna mjesečna primanja na tekući račun u Banci

Ili potvrda računovodstva da će klijent prebaciti platu na PBS (ukoliko klijent od narednog mjeseca namjerava svoja mjesečna primanja preusmjeriti na PBS);

 

Kredit na osnovu namjenskog depozita 100% Bez naknade
Hipotekarni kredit
  • 1% max KM 1.000
  • 0,50% max KM 1.000  –  za klijente Banke koji imaju otvoren tekući račun u Banci i usmjerena redovna mjesečna primanja na isti

Ili potvrda računovodstva da će klijent prebaciti platu na PBS (ukoliko klijent od narednog mjeseca namjerava svoja mjesečna primanja preusmjeriti na PBS);

 

 

V.2.  Ostale naknade za kredite fizičkih lica

Transfer sredstava iz kredita na račun Klijenta/drugog fizičkog ili pravnog lica otvoren u Banci Bez naknade
Transfer sredstava namjenskog kredita na račun fizičkog ili pravnog lica otvoren u drugoj Banci Bez naknade
Transfer sredstava iz kredita na račun fizičkog ili pravnog lica otvoren u drugoj Banci Po tarifi naknada za međubankarske transakcije sa tekućeg računa
Zamjena dužnika (preuzimanje kredita) KM 150,00

ukoliko se radi o preuzimanju duga umrlog naknada se ne naplaćuje

Prijevremena cjelokupna otplata kredita Broj preostalih anuiteta ≥  12 mjeseci 1,00%
Broj preostalih anuiteta <  12 mjeseci 0,50%
Naknada za cjelokupnu otplatu kredita naplaćuje se:

·      Kod kredita sa fiksnom kamatnom stopom u momentu prijevremene otplate

·      Kredita za kupovinu nekretnina ako je ugovorena fiksna ili promjenjiva kamatna stopa a ako je iznos prijevremene otplate veći od 20.000,00 KM u periodu od godine dana po otplatnom planu

·      Ukoliko se  kredit potpuno otplaćuje iz novoodobrenog kredita u Banci naknada za prijevremeni povrat se ne naplaćuje

·      Naknada za prijevremenu otplatu kredita ni u jednom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koju bi korisnik kredita platio za vrijeme od dana vraćanja kredita do dana kada je kredit po ugovoru trebao biti vraćen.

Prijevremena djelimična otplata kredita Naknada za prijevremenu djelimičnu otplatu kredita

·     Minimalno 50% glavnice za nenamjenske i

·     Minimalno 25% glavnice za stambene kredite

se ne naplaćuje

Naknada za restrukturu kredita (produženje roka otplate za klijente  A i B kategorije)  

Bez naknade

 

Po Odluci FBA broj U.O. -12-4/09  od 02.06.2009.godine

Naknada za izmjenu ugovorenih uslova kredita Izmjene ugovorenih uslova kredita se odnosi na sljedeće promjene po zahtjevu klijenta:

· Izmjene kamatne stope;

· Izmjene kolaterala;

· Izmjena kolaterala kod Hipotekarnih kredita;

· Promjena Grace perioda;

· Promjena kamatne stope u grace periodu;

· Izmjena glavnice kredita

1% maksimalno KM 300,00
Naknada za reprogram kredita se odnosi na sljedeće promjene po zahtjevu klijenta:

· Skraćenje roka otplate;

· Produženje roka otplate;

· Povećanje iznosa kredita.

1% maksimalno KM 100,00
Odustajanje od kredita Bez naknade
Naknada za slanje opomena Bez naknade
Potvrda o stanju duga po kreditu Bez naknade
Potvrda o plaćenim kamatama Bez naknade
Dostava obavijesti o stanju duga po kreditu Bez naknade
Potvrda Banke o naplaćenim kamatama na kredite fizičkim licima Bez naknade

VI. KARTIČNI PROIZVODI I USLUGE

VI.1. DEBITNA KARTICA VISA

VI.2. REVOLVING KREDITNA KARTICA - VISA

VI.1.  Debitna kartica – Visa

Upisnina – jednokratno Bez naknade
Naknada za kašnjenje po odobrenom prekoračenja Bez naknade
Članarina osnovni imalac – jednokratno Bez naknade
Naknada za izdavanje kartice – godišnje –

osnovni imalac

Bez naknade
Naknada za izdavanje kartice – godišnje –

dodatni imalac

KM 10,00
Izrada debitne kartice u roku 24 sata KM 30,00
Izvanredno izdavanje PIN-a vlasniku ili opunomoćeniku (u slučaju gubitka, krađe, promjene matičnih podataka ili oštećenja kartice ili brzine) KM 20,00
Reizdavanje kartica – osnovni imalac Bez naknade
Reizdavanje kartica – dodatni imalac Bez naknade
Zamjena kartice – oštećenje, krađa ili gubitak – osnovni imalac KM 10,00
Zamjena kartice – oštećenje, krađa ili gubitak – dodatni imalac KM 10,00
Kupovina robe i plaćanje usluga u zemlji Bez naknade
Kupovina robe i plaćanje usluga u inostranstvu Bez naknade
Podizanje gotovine na bankomatima Banke i BH mreže Bez naknade
Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u zemlji 2,5 % od iznosa  min KM 5,00
Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u inostranstvu 3,0 % od iznosa min KM 10,00
Podizanje gotovine na POS terminalima Banke Bez naknade
Podizanje gotovine na POS terminalima drugih banaka u zemlji 2,5 % od iznosa  min KM 5,00
Podizanje gotovine na POS terminalima drugih banaka u inostranstvu 3,0 % od iznosa min KM 10,00
Naknada za konverziju ili procesiranje transakcije kupovine ili podizanje gotovine u inostranstvu 1,00% od iznosa transakcije
Neopravdane reklamacije na POS i ATM uređajima Banke KM 10,00
Neopravdane reklamacije na POS i ATM uređajima drugih banaka KM 30,00
Naknada za reprint PIN-a osnovni imalac KM 5,00
Naknada za reprint PIN-a dodatni imalac KM 5,00
Naknada za blokadu/deblokadu kartice Bez naknade
Naknada za nedozvoljeno prekoračenje Bez naknade
Otkaz kartice Bez naknade
Naknada za pokriće troškova oko servisiranja zadržanih kartica u bankomatu Bez naknade

VI.2.  Revolving kreditna kartica – Visa

Izdavanje kreditne kartice i PIN-a kod otvaranja računa  
·     za osnovnog korisnika (upisnina) KM 10,00
·     godišnja članarina osnovnom ili dodatnom korisniku / korisnicima KM 20,00
Izvanredno izdavanje kreditne kartice  osnovnom ili dodatnom korisniku/korisnicima (u slučaju gubitka, krađe, promjene matičnih podataka ili oštećenja kartice) KM 30,00
Izvanredno izdavanje PIN-a vlasniku ili opunomoćeniku (u slučaju gubitka, krađe, promjene matičnih podataka ili oštećenja kartice ili brzine) KM 20,00
Plaćanje kreditnom karticom na POS uređajima bez naknade
Podizanje gotovine kreditnom karticom na bankomatu Banke 2,0% od iznosa,

min. KM 5,00

Podizanje gotovine kreditnom karticom na POS uređaju ili bankomatu drugih banaka 2,5% od iznosa,

min. KM 5,00

Podizanje gotovine kreditnom karticom na POS uređaju ili bankomatu u inostranstvu 3,0 % od iznosa,

min. KM 10,00

Naknada za konverziju ili procesiranje transakcije kupovine ili podizanje gotovine u inostranstvu 1,00% iznosa transakcije
Izvanredno izdavanje kreditne kartice u roku od 24  sata KM 30,00
Izrada i slanje redovnog izvoda na adresu bez naknade
Izrada i slanje redovnog izvoda e-mailom bez naknade
Neopravdane reklamacije transakcije karticom na POS i ATM uređajima Banke KM 10,00
Neopravdana reklamacija transakcije karticom na POS i ATM uređajima drugih banaka KM 30,00
Otkaz ugovora o revolving kreditu (svim sudionicima u kreditu s povratnicom) Bez naknade
Zamjena sudionika u kreditu po kreditnim karticama KM 30,00 po osobi
Promjena limita po zahtjevu klijenta KM 15,00
Promjena limita na zahtjev Banke Bez naknade
Protesti, tužbe i druge mjere prema neurednim dužnicima stvarni troškovi,

min KM 50,00

Naknada za pokriće troškova oko servisiranja zadržanih kartica u bankomatu Bez naknade

VII. SEFOVI

VII. SEFOVI

VII.  Sefovi

Dimenzije sefa Veličina Dubina Širina Visina
Mali 413mm 265mm 48,5mm
Srednji 413mm 265mm 98,5mm
Veliki 413mm 265mm 148,5mm
Naknada za izgubljeni ključ Do iznosa stvarnih troškova zamjene brave i ključeva
Naknade

 

Veličina 3 mjeseca 6 mjeseci 12 mjeseci
Mali 20 KM 30 KM 50 KM
Srednji 40 KM 60 KM 80 KM
Veliki 50 KM 80 KM 120 KM
Otkaz najma sefa  

Bez naknade

 

VIII. OSTALE NAKNADE

VIII. OSTALE NAKNADE

VIII.  Ostale naknade

Izdavanje prepisa i dokumentacije iz predhodnih godina na zahtjev klijenta KM 10,00