Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Kartice

Debitna kartica (VISA)

VISA platna kartica Privredne banke Sarajevo pruža Vam osjećaj sigurnosti, omogućava svakodnevno korištenje, jednostavan i stalan pristup novcu, bez obzira gdje se nalazite.

Privredna banka je članica BH Mreže bankomata čime Vam je omogućeno Besplatno podizanje gotovine na više od 150 bankomata. Više informacija o BH Mreži bankomata možete pronaći na web stranici BH mreže.

Prednosti:

 • Vaš novac je sa Vama/štedite vrijeme
 • Lakše čuvanje novca/veća sigurnost
 • Lakša upotreba u inostranstvu
 • Izdavanje kartice bez naknade
 • Podizanje gotovine na bankomatima Privredne banke Sarajevo bez naknade, kao i bankomatima BH mreže.
 • Kupovina robe i plaćanje usluga bez naknade

Ostale važne informacije:

 • Debitna kartica je vezana za tekući račun koji se otvara u svrhu redovnih mjesečnih primanja i obavljanja isplata/plaćanja u granicama raspoloživih sredstava na tekućem računu.
 • Debitna kartica se može koristiti za plaćanje roba i usluga, za podizanje gotovine na POS terminalima i bankomatima, bez mogućnosti odgođenog plaćanja a uz mogućnost dobijanja odobrenog prekoračenja.
 • Mogućnost dobijanja VISA platne kartice podrazumjeva da imalac kartice ima jedan račun i sredstvima na računu raspolaže sa karticom.
 • Kartica se može koristiti do visine raspoloživog iznosa na računu imaoca kartice ili do visine odobrenog prekoračenja.

VAŽNO UPOZORENJE

Zbog mogućeg gubitka ili krađe kartice, a sve u cilju Vaše bolje zaštite, koristimo priliku da Vas dodatno upozorimo da u svoje mobilne telefone ne pohranjujete PIN koji ste dobili uz VISA platnu karticu i da prilikom unosa PIN-a zaklonite tipke na bankomatu i POS uređaju kako druge osobe ne bi došle u posjed Vašeg PIN-a.

Ako je kartica izgubljena, zagubljena ili ukradena ili ako bilo koja neovlaštena osoba sazna za PIN ili broj kartice odmah i bez odlaganja kontaktirajte kartični centar Banke na broj +387 33 652 888.
Bilo bi poželjno da navedeni broj Call Centra pohranite.

Revolving kreditna kartica (VISA)

 • Revolving kreditna kartica je kartica koja se može koristiti za plaćanje roba i usluga ili podizanja gotovine do visine odobrenog limita/kredita, uz mogućnost odobrenog plaćanja koje podrazumjeva “revolving” kredit, odnosno kredit sa mogućnošću višekratnog korištenja do ukupno odobrenog iznosa limit;
 • Minimalan iznos mjesečne rate je 5% iskorištenog limita, koja se treba uplatiti do 15-tog dana u kalendarskom mjesecu

Namjena: Plaćanje roba i usluga putem POS terminala, podizanje gotovine putem POS terminala i podizanje gotovine putem bankomata 24/7/365

Iznos limita: do 5.000,00 KM

Metod obračuna kamate stope: Linearni metod

Obračun kamate se vrši mjesečno na iznos duga od momenta nastanka transakcije; Obračunava se na iskorišteni iznos limita po kreditnim karticama

Prekoračenje

Prekoračenje po tekućem računu predstavlja odobreni iznos sredstava klijentima koji ostvaruju redovna mjesečna primanja na račun otvoren u Privrednoj banci. Sredstva odobrenog prekoračenja i Vaša sredstva na tekućem računu čine raspoloživo stanje tekućeg računa.

O promjenama po tekućem računu, Banka će Vas obavještavati putem mjesečnih izvoda.
Na raspolaganju Vam je i SMS usluga koja Vam omogućava da imate informaciju o svim izvršenim tranaskcijama, kao i provjeru stanja računa.

Iznos prekoračenja se odobrava u skladu sa internim aktima banke, a maksimalni iznos prekoračenja je KM 10.000 na period od 12 mjeseci uz automatsko produženje.

 

  Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope  

EKS

Prekoračenje po tekućem računu fiksna 13,99%  13,99%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Za potrebe izračuna EKS-a za kreditne kartice i prekoračenja po tekućem računu u izračun se uključuje nominalna kamatna stopa.

 

 Informacioni list – kreditna kartica
 Korisni savjeti korištenja platnih kartica