Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

O nama

Privredna banka Sarajevo

Nalazi se u autentičnoj austrougarskoj zgradi u ulici Obala Kulina bana 18 koja je izgrađena u ranom secesionističkom stilu 1913. godine. Od izgradnje namjena zgrade nije mijenjana. U periodu kada je objekat izgrađen u njemu se nalazila Filijala austrougarske banke,poslije II svjetskog rata u njemu je bila smjestena Investiciona banka, a danas je sjedište BOR banke d.d. Sarajevo, koja je nakon statusne promjene pripajanja Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo nastavila poslovati pod nazivom Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo. S obzirom da je zgrada od samog početka predviđena za potrebe banke, unutar zgrade postoje namjenske prostorije za njeno poslovanje (trezor, sefovi,  šalter sala i slično).

Interesantan podatak jeste da je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika donijela Odluku o proglašenju nacionalnim spomenikom Historijske građevine – Banke, odnosno građevine u kojoj je smještena Privredna banka Sarajevo dd Sarajevo. Privredna banka Sarajevo je tradicionalna domaća banka koja je svoje poslovanje usmjeravala prvenstveno ka privredi, finansiranju projekata i razvojnom bankarstvu.

U skladu sa modernim tendencijama i prepoznavajući svoj potencijal, Privredna banka Sarajevo se otvara prema trećim licima, prema stanovništvu nudeći sve proizvode neophodne savremenom poslovnom čovjeku, porodici i mladim ljudima, pritom ne gubeći svoj identitet tradicije i zadržavajuci obilježje domaće banke.

MISIJA - VIZIJA - VRIJEDNOSTI

Lista najvećih dioničara Banke

Uprava banke

Nadzorni odbor

Odbor za reviziju

Godišnji izvještaji

IZVJEŠTAJI O POSLOVANJU

IZVJEŠTAJI O DOGAĐAJIMA KOJI BITNO
UTIČU NA POSLOVANJE EMITENTA

Etički kodeks

Izvještaj o objavljivanju podataka

Misija – Vizija – Vrijednosti

Misija Banke

Misija Privredne banke Sarajevo dd Sarajevo je biti transparentna i proaktivna domaća banka, koja pruža vrhunske bankarske usluge po atraktivnim cijenama, te svojim efikasnim i kvalitetnim radom želi postići visok stepen zadovoljstva za svoje klijente, zaposlenike, dioničare, te doprinjeti razvoju lokalne zajednice u kojoj djeluje.

Vizija

Vizija banke nam služi kao vodilja za sve naše poslovne aktivnosti i ona se sastoji od sljedećeg:

 • biti među vodeće tri domaće banke na području na kojem djelujemo
 • težiti prepoznatljivom i vrhunskom nivou usluga sa organizacijskim motom „klijent je kralj“, protkanim kroz sve aspekte poslovanja
 • biti savremeno organizovana, profitabilna i dugoročno uspješna banka koja svojom inovantinovšću osvaja nova tržišta, nudi nove usluge, koristi najnovije tehnologije, permanentno brinući o zadovoljstvu svojih klijenata.

Vrijednosti

Pored jasno definisane vizije i misije, naša banka i zaposleni su vodeni ključnim vrijednostima, a to su:

Biti banka okrenuta komunikaciji sa klijentom, koja promoviše čvrste i trajne vrijednosti, te komunicira povjerenje i transparentnost.

Osigurati visokokvalitetne i prepoznatljive finansijske usluge po najpovoljnijim cijenama, te voditi poslovanje otvoreno i profitabilno na opšte zadovoljstvo klijenata, zaposlenika i doničara.

Razvijati međusobne odnose i timski rad, kreirati okruženje u kojem rade motivirani i izuzetno dobro obučeni ljudi, spremni za izazove i ostvarivanje rezultata.

Preuzmite etički kodeks na linku ispod:
 Etički kodeks

Dioničari

Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti Tip računa
BORB PRŠEŠ HAMID 14.3351 VLASNIČKI
BORB POBJEDA – RUDET d.d. Goražde 12.6839 VLASNIČKI
BORB OKOVIĆ HALIL 10.9799 VLASNIČKI
BORB ASA Banka d.d. Sarajevoo 9.7617 VLASNIČKI
BORB DELJO ZIJAD 8.5590 VLASNIČKI
BORB OKAC d.o.o. Goražde 6.8606 VLASNIČKI
BORB ĐOZO HASAN 6.3391 VLASNIČKI
BORB PRŠEŠ ENVER 5.1072 VLASNIČKI
BORB GORAŽDEPUTEVI d.d. Goražde 4.3445 VLASNIČKI
BORB RAŠČIĆ RIJAD 3.3054 VLASNIČKI

Uprava banke

HAMID PRŠEŠ Predsjednik Uprave
BEDINA JUSIČIĆ – MUSA član
EDIN KREŠTALICA član
KEMAL DŽABIJA član

Nadzorni odbor

 1. RIJAD RAŠČIĆ – predsjednik
 2. AZIZ ŠUNJE – član
 3. ALMIR BADNJEVIĆ – član
 4. MEHMET SINER – član
 5. HASAN ĐOZO – član

Odbor za reviziju

 1. MUHAMED HUBANIĆ – Predsjednik
 2. DRAGAN PRUSINA -član
 3. MIDHAT OKOVIĆ – član
 4. REHAD DELJO – član
 5. KENAN KANLIĆ – član

Godišnji izvještaji

 • Izvjestaj Nezavisnog Revizora i finansijski izvještaji 31.12.2022. (bosanski / engleski)
 • Izvjestaj Nezavisnog Revizora i finansijski izvještaji 31.12.2021. (bosanski / engleski)
 • Izvještaj revizora u skraćenom obliku za 2022.godinu (bosanski)
 • Izvještaj revizora u skraćenom obliku za 2021.godinu (bosanski)
 • Izvjestaj Nezavisnog Revizora i finansijski izvještaji 31.12.2020. (bosanski / engleski)
 • Izvještaj revizora u skraćenom obliku za 2020.godinu (bosanski)
 • Izvjestaj Nezavisnog Revizora i finansijski izvještaji 31.12.2019. (bosanski / engleski)
 • Izvještaj revizora u skraćenom obliku za 2019.godinu (bosanski)
 • Izvještaj revizora u skraćenom obliku za 2018.godinu (bosanski)
 • Izvjestaj Nezavisnog Revizora i finansijski izvještaji 31.12.2018. (bosanski / engleski)
 • Revizorski izvještaj za 2017. godinu (bosanski / engleski)
 • Revizorski izvještaj za 2017. godinu – skraćeni izvještaj (bosanski / engleski)
 • Revizorski izvještaj za 2016. godinu – drugi dio (bosanski / engleski)
 • Revizorski izvještaj za 2016. godinu – prvi dio (bosanski / engleski)
 • Revizorski izvještaj za 2015. godinu – prvi dio (bosanski / engleski)
 • Revizorski izvještaj za 2015. godinu – drugi dio (bosanski / engleski)
 • Revizorski izvještaj za 2014. godinu (bosanski / engleski)
 • Revizorski izvještaj za 2013. godinu (bosanski / engleski)
 • Revizorski izvještaj za 2012. godinu (bosanski / engleski)
 • Revizorski izvještaj za 2011. godinu (bosanski / engleski)
 • Revizorski izvještaj za 2010. godinu (bosanski / engleski)
 • Revizorski izvještaj za 2009. godinu (bosanski / engleski)
 • Godišnji izvještaj o poslovanju za 2023. godinu (PDF)
 • Polugodišnji izvještaj o poslovanju za 2023. godinu (PDF)
 • Godišnji izvještaj za 2022. godinu (PDF)
 • Godišnji izvještaj o poslovanju za 2022. godinu (PDF)
 • Polugodišnji izvještaj o poslovanju za 2022. godinu (PDF)
 • Godišnji izvještaj za 2021. godinu (PDF)
 • Godišnji izvještaj o poslovanju za 2021. godinu (PDF)
 • Polugodišnji izvještaj o poslovanju za 2021. godinu (PDF)
 • Godišnji izvještaj o poslovanju za 2020. godinu (PDF)
 • Polugodišnji izvještaj o poslovanju za 2020. godinu (PDF)
 • Godišnji izvještaj za 2019. godinu (PDF)
 • Godišnji izvještaj o poslovanju za 2019. godinu (PDF)
 • Polugodišnji izvještaj o poslovanju za 2019. godinu (PDF)
 • Godišnji izvještaj o poslovanju za 2018. godinu (PDF)
 • Polugodišnji izvještaj o poslovanju za 2018. godinu (PDF)
 • Godišnji izvještaj o poslovanju za 2017. godinu (PDF)
 • Polugodišnji izvještaj o poslovanju za 2017. godinu (PDF)
 • Godišnji izvještaj o poslovanju za 2016. godinu (PDF)
 • Bilans uspjeha na dan 30.06.2016. (PDF)
 • Bilans stanja na dan 30.06.2016. (PDF)
 • Bilans uspjeha (2015) (PDF)
 • Bilans stanja (2015) (PDF)
 • Opći podaci o finansijskoj instituciji (PDF)
 • Bilans uspjeha (2014) (PDF)
 • Bilans stanja (2014) (PDF)
 • Vanbilanska evidencija (PDF)
 • Izvještaj o gotovinskim tokovima (PDF)
 • Izvještaj o dioničarskom kapitalu (PDF)
 • Izvještaj o poslovanju za period 01.01.-30.09.2015. (PDF)
 • Izvještaj o poslovanju za period 01.01.-30.06.2015. (PDF)
 • Izvještaj o poslovanju emitenta za period 01.01.2016-30.06.2016. (PDF)
 • Izvještaj o poslovanju emitenta na 31.03.2016. (PDF)
 • Izvještaj o poslovanju emitenta na 31.03.2015. (PDF)
 • Izvještaj o poslovanju emitenta na 30.09.2014. (PDF)
 • Izvještaj o poslovanju emitenta na 30.06.2014. (PDF)
 • Nerevidirani finansijski izvještaji po polugodišnjem obračunu za period 01.01.-30.06.2015. (PDF)
 • Promjene u kapitalu za 31.12.2013. godinu (PDF)
 • Pojašnjenja i komentar uprave finansijske institucije (PDF)

IZVJEŠTAJI O DOGAĐAJIMA KOJI BITNO UTIČU NA POSLOVANJE EMITENTA

 • Izvjestaj o bitnom dogadjaju (PDF)
 • Izvjestaj o bitnom dogadjaju (PDF)
 • Izvjestaj o bitnom dogadjaju (PDF)
 • Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta (PDF)
 • Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje – 47. skupština (PDF)
 • Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje (DOC)
 • Izmjena prijedloga odluke o pripajanju Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo – BOR banci d.d. Sarajevo (DOC)
 • Izvještaj o dogadjaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje (PDF)
 • Prijedlog odluke o pripajanju Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo – BOR banci d.d. Sarajevo (PDF)
 • Dnevni red 46. skupštine (PDF)
 • Uspješnost VII emisije (PDF)
 • Izvještaj o dogadjaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje (PDF)
 • 44 Skupština (PDF)
 • Zakazivanje 43 Skupštine (PDF)
 • Izvještaj o dogadjaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje (PDF)

Preuzmite etički kodeks ovdje.

 • Izvještaj o objavljivanju podataka i informacija Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo na dan 31.12.2022. godine (PDF)
 • Izvještaj o objavljivanju podataka i informacija Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo na dan 31.12.2021. godine (PDF)
 • Izvještaj o objavljivanju podataka i informacija Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo na dan 31.12.2020. godine (PDF)
 • Izvještaj o objavljivanju podataka i informacija Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo na dan 31.12.2019. godine (PDF)
 • Izvještaj o objavljivanju podataka i informacija Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo na dan 31.12.2018. godine (PDF)

Društvena odgovornost

Svakom zahtjevu za sponzorstvo/donaciju Banka posvećuje punu pažnju s ciljem vlastitog doprinosa, podrške i promjene na bolje.

Banka ne podržava političke aktivnosti, aktivnosti povezane s nasiljem i diskriminacijom, izbore ljepote i ekstremne sportske aktivnosti.

Zahtjev će se razmatrati isključivo ukoliko je dostavljen na obrascu Banke, a odgovor na zahtjev samo u slučaju donošenja pozitivne odluke.

Obrazac zahtjeva za sponzorstvo/donaciju možete preuzeti ovdje..