Mon - Fri : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Akcijska ponuda proizvoda

Akcijska ponuda za nenamjenske i zamjenske kredite

 • Akcijska ponuda za nenamjenske i zamjenske kredite važi od 10.04.2024. do 30.06.2024. godine.
 • Fiksna kamatna stopa za sve vrijeme trajanja kredita
 • Najpovoljniji uslovi na tržištu već od NKS 2,00% (EKS 4,23%*)
 • Bez skrivenih troškova

Informativni pregled anuiteta uz fiksnu kamatnu stopu 

Rok (godine) / Iznos (KM)
3
5
7
8
10
10.000
293
184
139
126
105
20.000
584
366
275
249
208
30.000
874
548
412
373
311
40.000
1.165
729
549
497
414
50.000
1.456
911
685
621
518

*Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos 50.000 KM i rok otplate  36 mjeseci, za klijente Banke, uzimajući u obzir nominalnu kamatnu stopu u iznosu od 3,00%, troškove pribavljanja mjenice, naknadu za obradu kredita, naknadu za vođenje kreditnog računa za cijeli period otplate, trošak ovjere saglasnosti o zapljeni, trošak ovjere mjenične izjave, trošak osiguranja kredita za slučaj smrti i  trošak vođenja SMS usluge.

Akcijska ponuda za stambene kredite, kredite za refinansiranje stambenih kredita i hipotekarne nenamjenske kredite 

Akcijska ponuda važi od 01.02.2024. do 30.04.2024. godine.

 • Mogućnost odobravanja dodatnih 20.000KM nenamjenskih sredstava za stambene kredite i hipotekarne kredite za refinansiranje stambenih kredita
 • Fiksna kamatna stopa od 4,00% (EKS 4,58%*)
 • Ugovaranje fiksne kamatne stope do 180 mjeseci za stambene i hipotekarne kredite
 • Bez naknade za vođenje kreditnog računa za čitav period otplate
 • Bez skrivenih troškova

Informativni pregled anuiteta uz fiksnu kamatnu stopu do 15 godina i varijabilnu kamatnu stopu za plasmane preko 15 godina za cijelo vrijeme trajanja plasmana

Rok otplate / Iznos KM 10 godina 15 godina 20 godina
80.000 810 633 539
100.000 1.012 791 673
150.000 1.519 1.186 1.010
200.000 2.025 1.582 1.346

*EKS 4,58% je izračunata na iznos KM 80.000 i period otplate 120 mjeseci uz fiksnu kamatnu stopu. U izračun EKS uključena je naknada za obradu kredita, trošak kupovine mjenica, troškovi ovjere mjenične izjave, ovjera saglasnosti o zapljeni, troškovi pribavljanja ZK izvatka, troškovi procjene i  osiguranja nekretnine, troškovi notara i troškovi vođenja SMS usluge

Kamatne stope su izražene na godišnjem nivou, a akcijska kamatna stopa za oročenu štednju važi od 15.01.2024 godine. i traje do 30.04.2024. godine.

 • Oročeni depoziti u KM/EUR valuti
  Period oročenja Interest rate
  od 4 do 12 mjeseci 0,60%
  od 13 do 24 mjeseca 1,65%
  od 25 do 36 mjeseci 2,40%
  od 37do 59 mjeseci 2,80%
  60 mjeseci i više 2,80% / 3,00%*

  *Kamatna stopa od 3,00% primjenjuje se za oročene depozite u iznosu od 50.000,00 KM i više (tj. protuvrijednost u EUR) i period 60 mjeseci I više

Dječija štednja, da najmlađi sanjaju velike snove!

Akcijska kamatna stopa za dječiju štednju od 36 mjeseci i više: 2,80%

Nominalna kamatna stopa jednaka je efektivnoj kamatnoj stopi, uz pretpostavku da Klijent već ima otvoren a-vista račun.

Kamatne stope su izražene na godišnjem nivou, a akcijska kamatna stopa za dječiju štednju važi od 15.01.2024 godine. i traje do 30.04.2024. godine.