Mon - Fri : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Payment transactions with foreign countries

Obavljanje međunarodnog platnog prometa našim klijentima predstavlja svakodnevnicu. Poštujući svoje klijente kreirali smo sistem međunarodnog platnog prometa koji je pouzdan, brz, efikasan. Sve ino transakcije izvršavaju se putem S.W.I.F.T.- a .

CORRESPONDENT BANKS

Country/ Country Correspondent/ Correspodent SWIFT code Currency/ Currency Receipt/  

Account

AUSTRIA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, VIENNA BKAUATWW

 

10000 126-153-268/01
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, VIENNA RZBAATWW 10000 001-50.037.423
USD 070-55.069.280
CROATIA ZAGREB BANK D.D. ZAGREB ZABAHR2X 10000 HR9423600001900001601
AUD HR9423600001900001601
CAD HR9423600001900001601
DKK HR9423600001900001601
NOK HR9423600001900001601
SECONDS HR9423600001900001601
CHF HR9423600001900001601
10000 HR9423600001900001601
ITALY UNICREDIT SPA, MILAN UNCRITMM 10000 995435
GERMANY LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG, STUTTGART SOLADEST 10000 2809113
SWEDEN NORDEA BANK ABP, STOCKHOLM NDEASESS SECONDS 39527704030

Devizne doznake u inostranstvu (NOSTRO doznake)

Za plaćanje deviznom doznakom prema inostranstvu (NOSTRO) pravno lice treba predati banci :

  • Nalog za plaćanje prema inostranstvu (1450) koji je uredno popunjen i potpisan od strane ovlaštenih lica,
  • Račun, predračun ili ugovor na osnovu kojeg se vrši plaćanje,
  • Obezbjeđenja sredstva za pokriće doznake i naknade banci.

Predviđeni termini za prijem inostranih platnih naloga su slijedeći:

  • Ino nalozi do 100.000 EUR (ili protuvrijednost) –do 14:00 sati
  • Ino nalozi veći od 100.000 EUR (ili protuvrijednost) se najavljuju 24 sata prije realizacije

Plaćanje se izvršava isti radni dan po prijemu naloga sa valutom 48 sati, valutom 24 sata, ili valutom isti dan.

Devizne doznake iz inostranstva (LORO doznake)

Doznake iz inostranstva u korist naših klijenata (LORO doznake) Banka izvršava prema datumu valute prijema iste.

Doznake moraju imati potpune podatke o korisniku sredstava i S.W.I.F.T.  adresu Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo – PBSCBA22.