Mon - Fri : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Loans

In order to provide quality financial support to clients, Privredna banka has based its business strategy on a wide range of loans tailored to different needs of users depending on the purpose, deadline, creditworthiness of the client and the quality of loan securing instruments.

Below you can see the approximate details of the informative character for all types of loans. For all the details, please visit the nearest branch or call us on the phone number available on the website for the branch network.

Non-purpose loans

Loan beneficiary: Every natural person citizen of BiH with regular income, in accordance with the basic criteria for the treatment of the client's loan application in the process of processing.

Loan amount: up to KM 50.000,00

Maximum repayment period: up to 10 years

Mogućnost ugovaranja fiksne ili promjenjive kamatne stope.
Fiksna NKS već od 3,00% (EKS 5,39%*)

Informativni otplatni plan u KM

Rok otplate/ Iznos u KM
3 godine
7 godina
10 godina
10.000
299
146
111
20.000
597
289
219
30.000
894
433
328
40.000
1192
577
436
50.000
1489
721
545

Note:

*Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos 50.000 KM i rok otplate 12 mjeseci, za klijente Banke, uzimajući u obzir nominalnu kamatnu stopu, troškove pribavljanja mjenice, naknadu za obradu kredita, naknadu za vođenje kreditnog računa za cijeli period otplate, trošak ovjere saglasnosti o zapljeni, trošak ovjere mjenične izjave i trošak osiguranja kredita za slučaj smrti.

Replacement loans

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima koje namjerava zatvoriti postojeće kreditne obaveze koje ne smiju biti u lošijoj kategoriji od B u Banci ili drugim finansijskim institucijama, a u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita:  do KM 50.000,00
Maksimalni rok otplate:  do 10 godina
Mogućnost ugovaranja fiksne ili promjenjive kamatne stope.
Fiksna NKS već od 3,00% (EKS 5,39%*)

nformativni otplatni plan u KM

Rok otplate/ Iznos u KM
3 godine
7 godina
10 godina
10.000
299
146
111
20.000
597
289
219
30.000
894
433
328
40.000
1192
577
436
50.000
1489
721
545

Note:

*Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos 50.000 KM i rok otplate 12 mjeseci, za klijente Banke, uzimajući u obzir nominalnu kamatnu stopu, troškove pribavljanja mjenice, naknadu za obradu kredita, naknadu za vođenje kreditnog računa za cijeli period otplate, trošak ovjere saglasnosti o zapljeni, trošak ovjere mjenične izjave i trošak osiguranja kredita za slučaj smrti.

Housing loans

Loan beneficiary: Every natural person citizen of BiH with regular income, in accordance with the basic criteria for the treatment of the client's loan application in the process of processing.

Loan amount:  Up to 1 million KM, in accordance with the client's creditworthiness, and the ratio of collateral and placement.

Repayment period:

 • Purchase of an existing or new housing unit up to 20 years
 • Reconstruction and adaptation of real estate /residential unit up to 10 years
 • Refinancing existing liabilities/housing loans up to 20 years

Informativni otplatni plan u KM uz fiksnu kamatnu stopu do 10 godina i varijabilnu kamatnu stopu za plasmane preko 10 godina za cijeli period trajanja plasmana

Rok otplate / Iznos u KM
10 godina
15 godina
20 godina
80.000
812
624
541
100.000
1.014
779
675
150.000
1.521
1.168
1.012
200.000
2.027
1.556
1.348

Note:

Promjenjivi element kamatne stope je prosječna kamatna stopa na nove KM depozite stanovništva u BiH, i to kamatne stope na depozite sa dogovorenim dospijećem do jedne godine i kamatne stope na depozite sa dogovorenim dospijećem od jedne do dvije godine. Podatke za izračun vrijednosti promjenjivog elementa kamatne stope Banka preuzima sa web stranice Centralne banke BiH/Statistički web portal (www.cbbh.ba).
Visinu promjenjivog elementa kamatne stope banka usklađuje dva puta godišnje i to u mjesecu februaru sa primjenom nakon dospijeća prvog anuiteta u martu mjesecu i mjesecu augustu sa primjenom nakon dospijeća prvog anuliteta u mjesecu septembar.

Nenamjenski hipotekarni kredit

Loan beneficiary: Every natural person citizen of BiH with regular monthly income, in accordance with the basic criteria for the treatment of the client's loan application in the process of processing.

Loan amount: Up to 1 million KM, in accordance with the client's creditworthiness, and the ratio of collateral and placement.

Maksimalni rok otplate:  do 20 godina

Informativni otplatni plan u KM

Rok otplate / Iznos u KM
10 godina
15 godina
20 godina
80.000
812
624
541
100.000
1.014
779
675
150.000
1.521
1.168
1.012
200.000
2.027
1.556
1.348

Note:

Promjenjivi element kamatne stope je prosječna kamatna stopa na nove KM depozite stanovništva u BiH, i to kamatne stope na depozite sa dogovorenim dospijećem do jedne godine i kamatne stope na depozite sa dogovorenim dospijećem od jedne do dvije godine. Podatke za izračun vrijednosti promjenjivog elementa kamatne stope Banka preuzima sa web stranice Centralne banke BiH/Statistički web portal (www.cbbh.ba).
Visinu promjenjivog elementa kamatne stope banka usklađuje dva puta godišnje i to u mjesecu februaru sa primjenom nakon dospijeća prvog anuiteta u martu mjesecu i mjesecu augustu sa primjenom nakon dospijeća prvog anuliteta u mjesecu septembar.

Loan based on a dedicated deposit 100%

Loan beneficiary: Every natural person citizen of BiH with regular monthly income and paid special purpose deposit in the Bank in the value of 100% of the requested loan amount, in accordance with the basic creations for the treatment of the client's loan application in the process of processing.

Iznos kredita:  U zavisnosti od iznosa štednje koja se daje kao obezbjeđenje plasmana, max do KM 200.000,00
Rok otplate: Do 10 godina
Vrsta kamatne stope: Fiksna NKS 2,65% (EKS 2,81%*)

Note:

**Efektivna kamatna stopa je izračunata na iznos KM 200.000 i rok otplate 120 mjeseci. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva pod pretpostavkom da fizičko lice ima otvoren račun i usmjerena primanja preko Banke, naknada za vođenje kreditnog računa za čitav period otplate i trošak ovjere saglasnosti o zapljeni.

Loans for pensioners

Loan beneficiary:  Every natural person citizen of BiH with regular monthly income earned on the basis of pension / disability allowance who on the date of maturity of the loan can not be more than 75 years of age, in accordance with the basic criteria for the treatment of the client's loan application in the process of processing.

Iznos kredita:       do 20.000,00 KM
Rok otplate: Do 10 godina

Informativni otplatni plan u KM

Iznos / Rok otplate
3 godine
5 godina
7 godina
10 godina
10.000
305
198
151
119
20.000
609
394
299
237

 

Credit documentation

In addition to a completed and certified loan application, the following documentation must be submitted:

 • a copy of the identity card (loan seeker, co-debtors, guarantors);
 • a copy of the CIPS application of the place of residence not older than 6 months (loan applicant, co-debtors);
 • proof of regular income for the last 3 months (loan applicant, co-debtors);
 • A copy of the last two overhead bills (loan seeker).

In addition to the above, when applying for a "Housing Loan" it is necessary to submit:

 • real estate purchase agreement certified by a notary.

When applying for "Loan for construction, reconstruction and adaptation of real estate" it is necessary to submit:

 • proforma invoice/invoice of the contractor

If, as a security instrument, a lien on the property is offered, it is necessary to submit:

 • proof of ownership of the property (ZK extract not older than 7 days);
 • appraisal of the property by an authorized appraiser (not older than 6 months);
 • Tax credit (not older than 7 days).