Mon - Fri : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

SMS service

Korištenje SMS usluge u svakom momentu omogućava:

  • uvid u stanje računa;
  • informisanje o promjenama na računu.

Uslov za korištenje SMS usluge je:

  • otvoren i aktivan tekući račun u Banci;
  • aktivan broj mobilnog telefona.

Prednosti su sljedeće:

  • siguran pristup informacijama;
  • dostupnost informacija 24/7;
  • brza i jednostavna komunikacija sa Bankom;
  • pouzdanost informacija.

SMS service

Aktiviranje usluge Bez naknade
Mjesečna naknada KM 1,50
Naknada po poruci Bez naknade
Otkaz SMS usluge Bez naknade

 

Usluga se koristi slanjem SMS poruke na sljedeći način

Za upit stanja tekućeg računa poslati poruku “PIN STR” na broj 091 012 805.

Za upit stanja a vista računa poslati poruku “PIN SAR” na broj 091 012 805.

Za promjenu PIN-a poslati poruku “PIN PP NOVI PIN” na broj 091 012 805.

 Uputstvo za korištenje SMS usluge.pdf
 Information sheet electronic and mobile banking and SMS services