Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

OBAVJEŠTENJE

o isplati dividende dioničarima Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo

OBAVJEŠTENJE o isplati dividende dioničarima Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo

Na osnovu Odluke o isplati dividende za 2024. godinu broj: 01-10/24 od 18.04.2024. godine dioničarima Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo, Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o isplati dividende dioničarima Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo

Skupština Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo je na 54. redovnoj sjednici, održanoj dana 18.04.2024. godine, donijela Odluku o isplati dividende za 2023. godinu, na osnovu koje se isplaćuje dividenda na redovne dionice, po godišnjem obračunu za 2023. godinu.

Dividenda na redovne dionice se isplaćuje dioničarima, vlasnicima redovnih dionica, koji su se nalazili na listi dioničara Banke kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH na dan donošenja Odluke Skupštine, tj. na dan 18.04.2023. godine.

Visina dividende za jednu redovnu dionicu iznosi 8,04 KM.

Kao datum početka isplate dividende utvrđen je 22.04.2024. godine.
Dioničarima koji imaju otvoren aktivan transakcijski račun u Privrednoj banci Sarajevo d.d. Sarajevo, sredstva će biti uplaćena na isti.

Molimo dioničare koji nemaju otvoren račun u Privrednoj banci Sarajevo d.d. Sarajevo, da dostave sljedeću dokumentaciju lično ili putem pošte na adresu Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo, ul. Obala Kulina bana 18, 71000 Sarajevo (sa naznakom “za isplatu dividende”):

  • Pravna lica – rezidenti: ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra, ne starijeg od 3 mjeseca i potvrdu banke o transakcijskom računu, sa naznakom identifikacijskih podataka dioničara, na koji će se izvršiti isplata dividende, te kontakt telefon dioničara.
  • Fizička lica: ovjerenu kopiju lične karte i potvrdu banke o tekućem (transakcijskom) računu dioničara, sa naznakom identifikacijskih podataka dioničara, na koji će se izvršiti isplata, te kontakt telefon dioničara.
  • Dioničari nerezidenti, fizička i pravna lica, potrebno je da dostave ovjerenu kopiju pasoša dioničara ili zastupnika kompanije, ovjerenu kopiju rješenja o registraciji kompanije i uplatni račun koji sadrži IBAN broj i SWIFT kod.

Dostavljeni podaci o identitetu dioničara moraju odgovarati podacima iz dioničke knjige iz Registra vrijednosnih papira Federacije BiH. Dioničari mogu kontaktirati Registar vrijednosnih papira F BiH, Maršala Tita 62/II, 71000 Sarajevo, u svrhu provjere ažuriranja statusa i podataka na listi dioničara.

Dodatne informacije u vezi sa isplatom dividendi, dioničari mogu dobiti na broj telefona +387 (0)33 278 525.

                                                                                 Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo