Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Javni oglas

za popunu radnih mjesta - Voditelj Odjela za upravljanje nekvalitetnom aktivom

JAVNI OGLAS za popunu radnih mjesta – Voditelj Odjela za upravljanje nekvalitetnom aktivom

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo zbog ukazane potrebe raspisuje

JAVNI OGLAS
za popunu sljedećeg radnog mjesta:

 • Voditelj Odjela za upravljanje nekvalitetnom aktivom – 1 izvršilac

Radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci – mjesto rada u Sarajevu

Potrebni uslovi za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta:

Stručna sprema: VSS ekonomski smjer
Potrebno radno iskustvo:  

Tri (3) godine radnog iskustva u bankarstvu

 

Poslovi i radni zadaci:

 • Organizuje i rukovodi radom Odjela
 • Aktivno upravlja portfeljom nekvalitetne aktive
 • Inicira realizaciju sredstva obezbjeđenja u skladu sa procedurama i kao i drugih postupaka prinudne naplate
 • Odgovan je za:
 • efikasnost provedbe usvojene strategije naplate nekvalitetne aktive
 • efikasno provođenje politike restruktuiranja u kasnoj naplati
 • koordinaciju i saradnju sa drugim organizacionim jedinicama na poboljšanju postojećih procesa i poboljšanju naplate potraživanja
 • izradu strateških i operativnih planova upravljanja nekvalitetnom aktivom i praćenje njihove realizacije
 • pripremu podataka za potrebe eksterne revizije u procesu redovne revizije poslovanja Banke
 • izvještajnu funkciju iz nadležnosti
 • aktivno učešće u aktivnostima planiranja poslovanja iz domena Odjela
 • Učestvuje u izradi i predlaganju internih akata iz djelokruga Direkcije i Odjela
 • Obavlja ostale poslove prema nalogu direktora Direkcije i nadležnog člana Uprave

Odgovornosti:

 • Savjesno i profesionalno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada i ostalih povjerenih poslova te obavljanje poslova u okviru radnih grupa, odbora, timova i drugih koordinacionih mehanizama unutar Banke
 • Efikasno i razumno korištenje resursa Banke u obavljanju profesionalnih zadataka

Kompetencije:

 • komunikacijske i interpersonalne vještine,
 • analitičke sposobnosti,
 • fleksibilnost i timski rad,
 • vještine upravljanja,
 • jako dobre prezentacijske vještine,
 • dobro poznavanje pravne regulative u naplati potraživanja,
 • dobro poznavanje bankarskih proizvoda,
 • samostalnost u radu

Dodatni zahtjevi:

 • poznavanje engleskog jezika
 • dobro poznavanje rada na računaru,

Ukoliko ste se pronašli u profilu koji tražimo, pozivamo Vas da dostavite CV na e-mail: ljudski.resursi@pbs.ba
Oglas ostaje otvoren 7 dana od dana objave.
Kandidati koji ispunjavaju uslove biće pozvani na intervju.