Mon - Fri : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Svijetleće reklame

Svijetleće reklame

U skladu sa potrebom Privredna banka Sarajevo d.d., Sarajevo objavljuje poziv svim zainteresovanim registrovanim pravnim licima za dostavu ponuda za izradu i postavljanje svjetlećih reklama Banke i to na lokacijama kako slijedi:

– Podružnica Bugojno sa sjedištem u ul. Bosanska broj 17, Bugojno
– Agencija Kreševo sa sjedištem u ul. Resnik bb
– Agencija Živinice sa sjedištem u ul. Druga ulica br. 18, Živinice
– Agencija Tešanj sa sjedištem u ul. Poslovna zona Bukva broj 9, TC UKUS
– Agencija Novo Sarajevo – Stometarka sa sjedištem u ul. Džemala Bijedića br. 22

Posebno napomena za sve ponuđače da dostave idejno i izvedbeno rješenje svjetlećih reklama sa veličinama istih po obilasku predmetnih lokacija. Banka predlaže da se prije ponude obiđe reklama u Podružnici Sarajevo u ul. Alipašina broj 6, 71 000 Sarajevo.

The selection process for the best bidder will take into account the following criteria
– fulfillment of the conditions defined by the public invitation,
–price
– payment method and terms

Zapečaćene ponude sa naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti sa naznakom “NE OTVARATI – PONUDA po tenderu za prikupljanje ponuda-svijetleća reklama” putem pošte ili direktno u Banku na protokol.

Rok podnošenja ponuda je do deset dana od dana objave.

The address for submission of bids is:
Privredna Banka Sarajevo d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 18.

The opening of bids is not public.

The contracting authority does not bear any costs of participation of the bidder in the tender procedure and reserves the right to accept the bid in full, reject the offer, request additional information from the bidder, cancel the tender without explanation to the bidders and bearno responsibility for this.

Kontakt: telefon 033/278 536, e-mail pravni@pbs.ba