Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Akcija

Akcija traje do 30.06.2020.
 • Namjena: keš ili za refinansiranje postojećih obaveza
 • Kamatna stopa:
  • 2,55% – do 12 mjeseci (EKS 11,11%)
  • 3,99% – od 13 do 60 mjeseci (EKS 5,93%)
  • 4,15% – od 61 do 84 mjeseci (EKS 5,59%)
  • 4,30% – od 85 do 120 mjeseci (EKS 5,37%)

 

 • Vrsta kamatne stope: fiksna-za sve periode otplate
 • Iznos kredita: do 50.000,00 KM
 • Rok otplate: do 10 godina
 • Naknada za obradu: već od 0,5% min. 20 KM
 • Naknada za vođenje kreditne partije:Bez naknade!

Primjer anuiteta:

Rok otplate/godine
Iznos kredita (KM)5710
20,000.00368.24274.76205.35
Polisa osiguranja-Paket II375,60495,40631,20
30,000.00552.36412.14308.03
Polisa osiguranja-Paket II563,40743,10946,80
50,000.00920.60686.90513.39
Polisa osiguranja-Paket II939,001.238,501.578,00

 Paket osiguranja je mandatoran kao instrument obezbjeđenja po kreditu. Klijentu je ostavljena mogućnost da izabere vrstu paketa kojom će mu kredit biti osiguran (Paket 1 – Rizik smrti ili Paket 2 – Rizik smrti, nezaposlenost 1×6, invalidnost preko 50%).

Iznos kupoprodajne cijene može biti uvećan za iznos do KM 20.000 za koji nije potrebno dokazivati namjenu!

  • Namjena: Kupovina postojeće, nove stambene jedinice i stambene jedinice u izgradnji, Refinansiranje postojećih obaveza/po stambenim kreditima u PBS ili drugim finansijskim institucijama.
  • Kamatna stopa:
   • 3,30% – do 120 mjeseci (EKS 3,69%)
   • 3,80% – od 121 do 180 mjeseci (EKS 4,11%)
   • 4,30% – od 181 do 240 mjeseci (EKS 4,60%)
  • Vrsta kamatne stope: fiksna – za sve periode otplate
  • Iznos kredita: do 300.000,00 KM
  • Rok otplate: do 20 godina
  • Naknada za obradu:
   • već od 0,5% max 1.000,00 KM
   • Bez naknade – Kredit za refinansiranje postojećih obaveza/stambeni kredit
  • Naknada za vođenje kreditne partije Bez naknade!

Primjer anuiteta:

Rok otplate/godine
Iznos kredita (KM)101520
100,000.00979.52729.71621.90
150,000.001,469.281,094.56932.86
300,000.002,938.552,189.121,865.71

 

  • Namjena: gotovinski kredit ili refinansiranje postojećih obaveza
  • Kamatna stopa:
   • 4,50% – do 120 mjeseci (EKS 4,94%)
   • 5,00% – od 121 do 180 mjeseci (EKS 5,38%)
   • 5,50% – od 181 do 240 mjeseci (EKS 5,85%)
  • Vrsta kamatne stope: fiksnaza sve periode otplate
  • Iznos kredita: do 300.000,00 KM
  • Rok otplate: do 20 godina
  • Naknada za obradu:
   • već od 0,5% max 1.000,00 KM
   • Bez naknade – Kredit za refinansiranje postojećih obaveza
  • Naknada za vođenje kreditne partije Bez naknade!

Primjer anuiteta:

Rok otplate/godine
Iznos kredita (KM)101520
100,000.001,036.38790.79687.89
150,000.001,554.581,186.191,031.83
300,000.003,109.152,372.382,063.66

 

 

 

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je stopa koja odražava ukupne troškove po kreditu, uključujući redovnu kamatu, naknadu za obradu kredita, trošak pribavljanja mjenice i trošak osiguranja kredita. Kod kredita obezbijeđenih hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi pribavljanja ZK izvatka, troškovi procjene i osiguranja nekretnine te troškovi konstituisanja hipoteke, notara.

EKS iz izdvojene ponude za kredite izračunat je za maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate.

Otvaranjem tekućeg računa u Privrednoj banci Sarajevo d.d. Sarajevo imate sljedeće pogodnosti:

 • dostupnost sredstvima Vašeg tekućeg računa u svakom trenutku, u zemlji i inostranstvu, putem bankomatske mreže i POS uređaja,
 • mogućnost plaćanja putem trajnih naloga,
 • automatsko odobravanje dopuštenog prekoračenja,
 • visoka razina kvalitete uz najniže cijene.

 

Poslovanje po tekućem računu vrši se putem VISA Electron međunarodno priznate debitne kartice uz istovremeno otvaranje transakcijskog računa putem kojeg mogu obavljati i ostale poslovne transakcije, te ostvariti širu poslovnu saradnju sa Bankom.

TEKUĆI RAČUN – SVE USLUGE U JEDNOM RAČUNU PO JEDNOJ CIJENI i bez skrivenih troškova
Otvaranje tekućeg računabez naknade!
Izdavanje Visa Electron debitne karticebez naknade!
Mjesečni izvodi na mailbez naknade!
SMS obavijest nakon svake izvršene transakcije sa platnom karticombez naknade!
Podizanje gotovine na BH Mreži bankomatabez naknade!
Za sve imaoce VISA Electron kartice članica BH mreže bankomata (Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo, Bosna Bank International d.d., Union banka d.d., ASA banka d.d., Vakufska banka d.d.) omogućeno je besplatno podizanje na bankomatima BH mreže širom BiH.
Korištenje usluge trajnog nalogabez naknade!
Elektronsko bankarstvo (izdavanje i mjesečno održavanje)KM 2,00
SMS info usluga o transakcijama obavljenim debitnom karticom – mjesečnoKM 1,50
Mjesečni trošak vođenja računaKM 2,00

 

LIMIT PREKORAČENJA PO TEKUĆEM RAČUNU

 • Kamatna stopa: 13,99%
 • Vrsta kamatne stope: fiksna
 • Rok otplate: 1 godina
 • Iznos odorenja: do visine tri redovna mjesečna primanja.

REVOLVING KREDITNA KARTICA VISA

 • Kamatna stopa: 12,99%
 • Vrsta kamatne stope: fiksna
 • Rok otplate: 1 godina

 

 

 

Vaša domaća Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo – Povjerenje stvarano decenijama