Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Obavijest

Sprječavanje zloupotrebe platnih kartica

Sprječavanje zloupotrebe platnih kartica

Poštovani klijenti,

U vrijeme kada je korištenje platnih kartica postalo potreba, a svakodnevno se dešavaju zloupotrebe istih, ovim putem želimo uputiti nekoliko korisnih savjeta za bezbrižno korištenje platnih kartica kako na bankomatima i POS uređajima, tako i za sigurno plaćanje putem interneta.

 • Za svaku pojedinačnu karticu se dodjeljuje jedinstveni PIN (Personal Identification Number/Lični identifikacioni broj) koji je potrebno zapamtiti, a obavijest na kojoj je zabilježen potrebno je uništiti. PIN nikada ne smije biti zapisan na kartici ili nekom drugom dokumentu, memorisan na mobilnom uređaju i slično. Dakle, potrebno je poduzeti sve potrebne mjere kako bi karticu i PIN učinili sigurnima i nedostupnim trećim licima.
 • Tokom unosa PIN-a potrebno je slobodnom rukom prekriti tastaturu kako bi spriječili treća lica da dođu u posijed istog.
 • Prilikom upotrebe kartice na POS uređajima korisnik ne smije dopustiti da kartica izađe iz njegovog vidokruga, jer se na ovim prodajnim mjestima kartice najčešće krivotvore na način da se kopiraju podaci sa magnetne trake. U suprotnom činite isto na vlastitu odgovornost.
 • Za svaku izvršenu transakciju zahtjevajte Potvrdu o transakciji te je sačuvajte sa svoju evidenciju i ne bacajte je dok istu ne pokidate na sitne komadiće.
 • Ukoliko želite koristiti bankomat, a primjetili ste da se određena osoba u blizi ponaša sumnjivo ili ste na bankomatu primjetili instaliranu sumnjivu dodatnu opremu u tom slučaju odaberite drugi bankomat gdje će te obaviti transakciju. Poželjno je da obavijestite banku ukoliko ste primjetili da je nešto sumnjivo instalirano na bankomatu.
 • Prilikom plaćanja putem interneta izbjegavajte:
 • neprovjerene internetske stranice,
 • korištenje računara koja su dostupna trećim licima,
 • korištenje računara koja nemaju instaliran antivirusni softver.

Dakle, kupujte/plaćajte na poznatim i provjerenim web stranicama (web stranica na kojoj vršite plaćanje počinje sa „https“) te uvijek isprintajte kompletnu dostupnu popratnu dokumentaciju!

 • Karticu nikada nemojte davati nekome da je fotokopira ili da prepisuje podatke sa nje, a nemojte je ni dostavljati skeniranu putem e-maila, jer se na poleđini iste nalazi CVV/CVC broj/kôd (Card Verification Value/Code). CVV/CVC je trocifreni broj u bijelom kvadratiću uz pomoć kojeg se vrši plaćanje putem interneta tj. kada kartica nije fizički dostupna te gdje nije moguće zahtijevati PIN.
 • U slučaju da je kartica izgubljena, zagubljena, ukradena ili imate sumnju na zloupotrebu kartice te da je bilo koja neovlaštena osoba saznala PIN ili broj kartice, potrebno je bez odlaganja izvršiti blokadu kartice pozivom na broj +387 (0)33 652 888. Blokadom kartice se onemogućuje njeno dalje korištenje. Isto se odnosi i u slučaju da je bankomat iz nepoznatog razloga zadržao karticu.