Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

O B A V J E Š T E NJ E

o sazivanju 7. (sedme) Vanredne sjednice Skupštine dioničara PRIVREDNE BANKE SARAJEVO D.D. SARAJEVO

O B A V J E Š T E NJ E o sazivanju 7. (sedme) Vanredne sjednice Skupštine dioničara PRIVREDNE BANKE SARAJEVO D.D. SARAJEVO

Na osnovu članova 44. Zakona o bankama („Službene novine Federacije BiH“, broj:27/17), a u vezisa članom 230. i 232. Zakona o privrednim društvima F BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15), člana 49. Statuta Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo, te Odluke Nadzornog odbora Banke o sazivanju 7. (sedme) Vanredne sjednice Skupštine dioničara od 31.07.2019. godine, Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo objavljuje O B A V J E Š T E NJ E o sazivanju 7. (sedme) Vanredne sjednice Skupštine dioničara PRIVREDNE BANKE SARAJEVO D.D. SARAJEVO.

Cjelokupno Obavještenje i Dnevni red pogledajte na linku.