Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

OBAVJEŠTENJE o sazivanju i održavanju 49. Skupštine dioničara PRIVREDNE BANKE SARAJEVO d.d. SARAJEVO

Na osnovu člana 55. Zakona o bankama F BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 27/17), a u vezi sa članom 230. Zakona o privrednim društvima F BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 81/15), kao i člana 78. Statuta Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju 49. Skupštine dioničara Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo, objavljujemo:

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju i održavanju 49. Skupštine dioničara PRIVREDNE BANKE SARAJEVO d.d. SARAJEVO

Skupština dioničara Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo saziva se za utorak, 26.03.2019. godine sa početkom u 15,00 sati. Zasjedanje Skupštine Banke održat će se u sjedištu Banke u ulici Obala Kulina bana br. 18, Sarajevo.

Dnevni red preuzmite ovdje.