Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

OGLAS za popunjavanje radnog mjesta

Privredna banka Sarajevo d.d Sarajevo, objavljuje
za popunjavanje radnog mjesta
OG L A S
Direktor Direkcije za pravne i opšte poslove

1. Direktor Direkcije za pravne i opšte poslove – 1 izvršilac

Ključne odgovornosti:
– Definira strategiju i ciljeve za sva područja vezana za funkciju pravnih poslova, ljudskih resursa, opštih poslova i poslova podrške
– Organizovanje i rukovođenje radom Direkcije
– Koordinira aktivnosti vođenja aktivnih i pasivnih sudskih sporova
– Osigurava pravnu pomoć ostalim direkcijama u Banci
– Redovito prati pravnu regulativu i blagovremeno utvrđuje uticaj na Banku te inicira aktivnosti usklađivanja
iz svoje nadležnosti
– Odgovoran je za planiranje i kontrolu budžetskih troškova koji se odnose na funkciju Direkcije
– Predlaže angažiranje eksternih saradnika (advokata) i koordinira rad sa istim
– Predlaganje internih akata iz djelokruga Direkcije
– Zastupanje Banke u sporovima pred sudom i drugim organima i institucijama kao i u postupcima
zasnivanje založnog prava u svrhu obezbjeđenja odobrenih kredita
– Izvršavanje ostalih aktivnosti dodjeljenih internim aktima Banke te nalozima direktno nadređenih,
upravljačkih organa Banke i kontrolnih funkcija

Stručna sprema i radno iskustvo:
– VSS pravni
– Položen pravosudni ispit
– Pet (5) godina radnog iskustva u bankarstvu i najmanje četiri (4) godine na rukovodnim funkcijama u
bankarstvu

Potrebna znanja i vještine:
– Komunikacijske i interpersonalne vještine
– Fleksibilnost
– Timski rad
– Vještine upravljanja

Dodatni zahtjevi:
– Vozačka dozvola B kategorije
– Poznavanje engleskog jezika
– Dobro poznavanje rada na računaru (MS Office)

Uz prijavu obavezno dostaviti CV sa kontakt podacima (e-mail/broj tel.).
Ukoliko ste se pronašli u profilu koji tražimo, bit će nam drago primiti Vašu prijavu
do 10.11.2019.godine na e-mail: ljudski.resursi@pbs.ba
ili na adresu Privredna banka Sarajevo d.d Sarajevo ul. Obala Kulina Bana 18, 71 000 Sarajevo sa naznakom “Prijava na oglas – ne otvarati”

 

Oglas preuzmite i u PDF formi.