Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

JAVNI OGLAS O PRODAJI POSLOVNOG OBJEKTA

Objavljeno u Dnevnom avazu i Oslobođenju 16.09.2019.

JAVNI OGLAS O PRODAJI POSLOVNOG OBJEKTA

Prodavac je Privredna Banka Sarajevo (u daljem tekstu: Banka), sa sjedištem u ul. Obala Kulina Bana br.18, 71000 Sarajevo.

U ime Banke postupak prodaje provodi Komisija za provođenje postupka prodaje poslovnih prostorija (u daljem tekstu: Komisija).

Predmet prodaje je poslovni objekat u vlasništvu Banke, koji se nalaze u ulici Alipašina br. 6, Opština Centar – Sarajevo, upisan u listu nepokretnosti:

–  z.k. uložak broj:207 K.O. SP_Sarajevo –Mahala LV, broj parcele 267 u naravi dio zgrade Veterinarskog fakulteta i dvorište; zgrada i dvorište ukupne površine  430m².

– z.k. uložak broj:140 K.O. SP_Sarajevo –Mahala L, broj parcele 111 u naravi dio zgrade Veterinarskog fakulteta i dvorište; zgrada i dvorište ukupne površine  746m² i broj parcele 287 u naravi gradilište ukupne površine  15m²,

Poslovni objekat je spratnosti: prizemlje plus 5 spratova neto građevinska površina 3.863,47 m²:

– Prizemlje objekta je površine 608,93 m² od čega kancelarijski prostor površine 356,01 m² i poslovni prostor Filijale Banke sa šalter salom površine 252,92 m² i

– Pet spratova objekta sa poslovnim prostorijama ukupne neto površine 3.255,54 m²

Cjelokupan javni oglas možete pogledati na ovom linku.