Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Obavještenje

o sazivanju 8. (osme) Vanredne sjednice Skupštine dioničara PBS

Obavještenje o sazivanju 8. (osme) Vanredne sjednice Skupštine dioničara PBS

Skupština dioničara saziva se za četvrtak, 31.10.2019. godine, sa početkom u 16,00 sati u sjedištu Banke, na adresi Obala Kulina bana broj 18. u Sarajevu. Za sjednicu Skupštine dioničara se predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine:
  2. Predsjednika Skupštine,
  3. Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika;
  4. Usvajanje Zapisnika sa 7. vanredne sjednice Skupštine dioničara;
  5. Donošenje Odluke o prodaji zgrade, ul.Obala Kulina bana 18 – putem javnog oglasa

Više detalja pročitajte na ovom linku.