Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

O B A V I J E S T

Popunjavanje naloga za plaćanje javnih prihoda

O B A V I J E S T – Popunjavanje naloga za plaćanje javnih prihoda

Poštovani klijenti,

S ciljem ispravnog i cjelovitog popunjavanja naloga za plaćanje javnih prihoda, najljubaznije Vas molimo da prilikom popunjavanja istih vodite računa da su sva polja na nalogu, a naročito polje „Vrsta uplate“ popunjeni na propisan način, u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl. novine Federacije BiH, broj 54/20, 55/20, 63/20, 88/20 i 28/21).

Više informacija možete pronaći na internet stranici Porezne uprave Federacije BiH http://www.pufbih.ba/v1/

S poštovanjem,

Vaša PBS