Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Javni oglas

za popunu sljedećeg radnog mjesta: Savjetnik za prodaju za fizička lica

JAVNI OGLAS za popunu sljedećeg radnog mjesta: Savjetnik za prodaju za fizička lica

 JAVNI OGLAS

za popunu sljedećeg radnog mjesta:

 

 • Direkcija za poslovanje sa fizičkim licima – Agencija Obala  
Naziv radnog mjesta:    Savjetnik za prodaju za fizička lica……………….1 izvršilac

 

Stručna sprema: VSS/VŠS/SSS ekonomski/društveni
Potrebno radno iskustvo: VSS/VŠS najmanje jedna (1) godina na istim ili sličnim poslovimaSSS najmanje dvije (2) godine na istim ili sličnim poslovima 

  Poslovi i radni zadaci: 

 • Akvizicija novih klijenata
 • Planiranje prodajnih aktivnosti te ciljano usmjeravanje ponude proizvoda 

klijentima

 • Obavljanje kompletnog procesa prodaje svih proizvoda Banke iz Kataloga proizvoda i usluga za fizička lica, od savjetovanja do realizacije prodaje uključujući i aplikativno procesiranje zahtjeva
 • Praćenje naplate i potraživanja Banke te prikupljanje informacija o klijentima s ciljem prepoznavanja i sprečavanja potencijalnog rizika za Banku
 • Rješavanje reklamacija klijenata na nivou ovlaštenja
 • Prema potrebi poslovanje u domenu transakcijskog poslovanja, poslovanja sa trezorom, bankomatima i sefovima u skladu sa procedurama Banke
 • Prema potrebi odgovara za glavnu blagajnu/dotacija/suvišak prema glavnoj blagajni
 • Poslovi osiguranja: ugovara osiguranja prema važećim tarifama i uslovima osiguranja; odgovara za ispravnost ponuda – polisa prilikom ugovaranja osiguranja; vrši naplatu premije i odgovara  za naplatu premije osiguranja;  zadužuje i odgovara za dokumente stroge evidencije koje Banka preuzima od osiguravatelja
 • Obavlja ostale poslove prema nalogu neposrednog rukovodioca i nadležnog člana Uprave

 

Kompetencije:

 • Dobro poznavanje bankarskih proizvoda 
 • Sistematičnost i sklonost usmjerenosti na detalje 
 • Komunikacijske i prezentacijske vještine
 • Samostalnost u radu

Dodatni zahtjevi:

 • Poznavanje engleskog jezika
 • Dobro poznavanje rada na računaru

 

Kandidati koji budu ispunjavali uslove biće pozvani na intervju.

Prijave i CV dostaviti na e-mail: ljudski.resursi@pbs.ba do 31.10.2022. godine