Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Javni oglas

o prodaji poslovnog objekta PBS putem javnog nadmetanja

JAVNI OGLAS O PRODAJI POSLOVNOG OBJEKTA PBS PUTEM JAVNOG NADMETANJA

  1. 1. PRODAVAC

Prodavac poslovnog objekta je Privredna Banka Sarajevo d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Banka), sa sjedištem u ul. Obala Kulina Bana br.18, 71000 Sarajevo.

U ime Banke postupak prodaje provodi Komisija za provođenje postupka prodaje (u daljem tekstu: Komisija).

  1. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je poslovni objekat u vlasništvu Banke, koji se nalaze u ulici Alipašina br. 6, Opština Centar – Sarajevo, upisan u listu nepokretnosti:

–  z.k. uložak broj:207 K.O. SP_Sarajevo –Mahala LV, broj parcele 267 u naravi dio zgrade Veterinarskog fakulteta i dvorište; zgrada i dvorište ukupne površine  430m².

– z.k. uložak broj:140 K.O. SP_Sarajevo –Mahala L, broj parcele 111 u naravi dio zgrade Veterinarskog fakulteta i dvorište; zgrada i dvorište ukupne površine  746m² i broj parcele 287 u naravi gradilište ukupne površine  15m²,

Poslovni objekat je spratnosti: prizemlje plus 5 spratova neto građevinska površina 3.863,47 m²:

– Prizemlje objekta je površine 608,93 m² od čega kancelarijski prostor površine 356,01 m² i poslovni prostor Podružnice Banke sa šalter salom površine 252,92 m² i

– Pet spratova objekta sa poslovnim prostorijama ukupne neto površine 3.255,54 m²

  1. PRAVO SUDJELOVANJA

Na javnom nadmetanju mogu sudjelovati sva pravna i fizička lica koji na ime garancije (depozita) za ozbiljnost ponude uplate novčana sredstva u iznosu od 200.000,00 KM (dvjesto hiljada KM) na račun Privredna banka Sarajevo br 101 000 000 0001687 sa naznakom “za učešće na javnom nadmetanju”.

Zainteresovani mogu izvršiti: uvid u stanje nekretnine, dokumentaciju o nekretnini, razgledanje nekretnine uz prethodnu najavu, kao i dobiti sve ostale informacije u vezi sa ovim Javnim oglasom u Banci, svakog radnog dana u periodu od objavljivanja javnog oglasa do kraja roka za dostavljanje prijava putem e-maila: pravni@pbs.ba.

Cjelokupan Javni oglas možete preuzeti ovdje.