Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

STAMBENI OBJEKAT U OPĆINI BUSOVAČA

objekat2-2Nekretnina-individualni stambeni objekat u općini Busovača – selo Kaćuni upisana u PL.1069/1 KO Kaćuni, k.č. 2143/2 Gusti grab kuća i zgrada površine 241 m2, dvorište 500 m2 i oranica 1746 m2, k.č. 2144/2 Gusti grab u naravi livada 165 m2 i k.č. 2145/2 Gusti grab 175 m2.