Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

POSLOVNI OBJEKAT U OPĆINI KAKANJ VL. BOR BANKA DD SARAJEVO

objekat1-1

Nekretnina poslovni objekat u općini Kakanj, Bilješevo prvobitne namjene kao objekat farme za držanje peradi koji nikada nije stavljen u funkciju tako da se isti sada može koristiti za različite namjene ukupne korisne površine sa pripadajućim zemljištem 1655 m2 upisan u zk.ul.419 KO SP_Viduša k.č. 795/4 , Kuća i dvorište, zgrada i njiva površine 1905 m2.