Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

OGLAS

za prikupljanje ponuda za produženje servisne podrške i licenci za korištenje softverskih rješenja

OGLAS za prikupljanje ponuda za produženje servisne podrške i licenci za korištenje softverskih rješenja

OGLAS

za prikupljanje ponuda za produženje servisne podrške i

licenci za korištenje softverskih rješenja

Pozivaju se potencijalni ponuđači za dostavljanje ponuda za produženje servisne podrške proizvođača i pretplata za korištenje softverskih rješenja prema tabeli ispod:

Tabela A. Predmet nabavke

Proizvođač Opis usluge Ističu:
Cisco SNT 8x5xNBD za opremu navedenu u Tabeli B 31.12.2023.
CoSoSys Obnova (produženje) pretplate Endpoint Protector – Device Control – 200 devices 23.12.2023.
Nagios Obnova podrške:

Nagios XI 200 Node License

Nagios Network Analyzer

09.01.2024.
Manage Engine AMS – PasswordManager Pro Premium 5 Admins 31.12.2023.
Manage Engine AMS – ServiceDeskPlus Enterprise 11 tehničara & 600 aseta 27.01.2024.
VMWare Basic Support – 2 x VMware Essentials Plus Kit

Account Number: 458264717, Instances: 141329227, 166465301

31.12.2023.
Dell UNITY 300 SN: CKM00162302431 31.12.2023.

 

Sve navedene servise je potrebno obezbijediti minimalno godinu dana, izuzev za prve dvije stavke u tabeli B za koje je iste potrebno obezbjediti do 29.02.2024.godine što je zadnji dan podrške proizvođača za te proizvode.

Tabela B. Popis Cisco opreme

Produktna oznaka Količina Serijski broj
UCS-SP-C220M4-B-S2 1 FCH2029V29P
UCS-SP-B200M4-BS2T 5 FCH2025JBC6, FCH2026J9LV, FCH2026J9M2, FCH2026JABP, FCH2025JB9J
UCS-SP-MINI-T 1 FOX2030GA7S
UCS-FI-M-6324 2 FCH20287NUD, FCH20297RFQ
WS-C3850-24T-S 2 FOC2025X0VS, FOC2025X0VT
C881-K9 6 FCZ2221E0MK, FCZ2221E0MM, FCZ2221E0MG, FCZ2221E0MB, FCZ2221E0MH, FCZ2221E0MA
ISR4331-AX/K9 2 FDO2222A0ZT, FDO2222A0ZW
ISR4221-AX/K9 6 FGL22229341, FGL22229342, FGL22229343, FGL22229344, FGL22229345, FGL233230NW
C1111-4P 14 FCZ241680T9, FCZ241680TG, FCZ241670CB, FCZ241670CC, FCZ2416819N, FCZ2416819G, FCZ2416819K, FCZ241670CD, FCZ24168199, FCZ241681EU, FCZ241670CA, FCZ2416819B,

FCZ2416819R, FCZ2432C1RP

 

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet tendera

 

SADRŽAJ PONUDE

Ponuđač mora dostaviti:

  • naziv i tačnu adresu ponuđača;
  • ovjerenu fotokopiju rješenja o registraciji (ili izvod iz sudskog registra) ne starije od 6 mjeseci;
  • ovjerenu fotokopiju uvjerenja o poreskoj registraciji;
  • original ponude sa cijenama (po tačkama za koje učestvuje na tenderu).

 

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača Komisija za nabavku stalnih sredstava će uzeti u obzir sljedeće kriterije

  • cijena,
  • rok isporuke,
  • način i uslove plaćanja (plaćanje isključivo po isporuci)
  • reference i certificirano osoblje za pojedine usluge.

 

PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zapečaćene ponude sa naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti sa naznakom “NE OTVARATI – PONUDA po tenderu za nabavku računarske opreme” i sa naznakom tačaka na koje se ponuđač prijavljuje, putem pošte  ili direktno u Banku na protokol.

Rok podnošenja ponuda je 10 dana od dana objavljivanja.

Adresa za dostavu ponuda je:

Privredna Banka Sarajevo d.d Sarajevo, Obala Kulina bana 18, za Komisiju za nabavku stalnih sredstava .

Otvaranje ponuda nije javno. Isto će izvršiti Komisija imenovana od strane Nadzornog odbora, predložiti najpovoljnijeg ponuđača, te nakon donošenja odluke od strane Nadzornog odbora o izboru najpovoljnije ponude, o tome  obavijestiti najpovoljnijeg ponuđača.

 

TROŠKOVI PONUDE

Naručilac ne snosi nikakve troškove učešća ponuđača u postupku tendera te zadržava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti, odbiti ponudu, tražiti dodatne informacije od ponuđača, poništiti tender bez obrazloženja ponuđačima i za to ne snosi nikakvu odgovornost.

 

Kontakt: telefon 033 278 547, e-mail informatika@pbs.ba