Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

JAVNI OGLAS O OGLAS O PRODAJI NEKRETNINE U BUGOJNU, MAGLAJU I KONJICU

Objavljeno u Dnevnom avazu 7.11.2019.

OGLAS O PRODAJI NEKRETNINE U BUGOJNU, MAGLAJU I KONJICU

  1. PRODAVAC i vlasnik nekretnina je Privredna Banka Sarajevo d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ul. Obala Kulina Bana br.18, 71000 Sarajevo. U ime Banke postupak prodaje provodi Komisija za nabavku i prodaju.
  2. PREDMET PRODAJE su sljedeće nekretnine:
  • Poslovna zgrada u Bugojnu u ulici Bosanska br.17 sa pripadajućim dvorištem izgrađena 1987 godine na parceli K.č. br.8/1 i 8/2 upisane u K. ul. br. 1113 K.O. Bugojno po starom premjeru odnosno po novom premjeru na parceli K.č. broj 732/1 upisane u P.L. br. 1702/04 K.O. Bugojno uplanjena u katastarski plan br.1 sveukupne neto površine 2.718,27 m2, a sastoji se od podruma površine 398,87 m2; prizemlja površine 527,93 m2; mezanina površine 189,98 m2 i 6 spratova ukupne neto površine 1.601,49 m2.
  • Poslovna zgrada u Maglaju u ulici Aleja Ljiljana br. 1 sa pripadajućim dvorištem površine 986,00 m2 izgrađena 1986 godine na parceli K.č. br.651/3 upisana u Z.K. ul. br. 1510 K.O. Maglaj po starom premjeru odnosno po novom premjeru na parceli K.č. broj 1430/2 upisana u P.L. br. 2701 K.O. Maglaj, uplanjena u katastarski plan br. 18. sveukupne neto površine zgrade 533,76 m2, a sastoji se od prizemlja površine 285,50 m2 i sprata 248,26 m2.
  • Poslovni prostor u Konjicu u ulici Trg državnosti bb upisan u Z.K. 1311 KO Konjic I sagrađen u prizemlju poslovne zgrade na K.č. broj 971 upisan u poduložak 2 k.k.ul.319. ukupne neto površine 332,00 m2.

Cjelokupan javni oglas možete pogledati na ovom linku.