Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

OBAVJEŠTENJE

VLASNICIMA RAČUNA PO VIĐENJU (A VISTA), TEKUĆEG RAČUNA I ŽIRO RAČUNA

OBAVJEŠTENJE VLASNICIMA RAČUNA PO VIĐENJU (A VISTA), TEKUĆEG RAČUNA I ŽIRO RAČUNA

Poštovani/a,

Obavještavamo Vas da je Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo, od 15.08.2018.godine, u primjenu uvela naknadu za vođenje:

  • računa po viđenju (a vista računa) u iznosu od KM 1,00 mjesečno
  • žiro računa u iznosu od KM 3,00 mjesečno.

Naknada za vođenje računa će se obračunavati i naplaćivati svaki mjesec za aktivne i neaktivne račune.

Ujedno Vas obavještavamo da je od 15.08.2018. godine naknada za vođenje tekućeg računa iznosi KM 2,00 mjesečno.

Ukoliko niste saglasni sa predhodno navednim uslovima, potrebno je da u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema Obavještenja posjetite najbližu poslovnicu Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo kako biste se izjasnili o daljem statusu Vašeg računa.

Istekom roka od 30 (trideset) dana, smatrat će se da ste saglasni sa izmijenjenim uslovima.

U slučaju nejasnoća ili potrebe za dodatnim inforamcijama molimo da se obratite našim zaposlenicima u Vama najbližoj poslovnici Banke ili nas kontaktirajte putem e-maila: info@pbs.ba.

S poštovanjem,

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo