Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

OBAVJEŠTENJE o sazivanju i održavanju 50. Skupštine dioničara PBS d.d. SARAJEVO

Oglas objavljen u Dnevnom avazu 07.02.2020.

OBAVJEŠTENJE o sazivanju i održavanju 50. Skupštine dioničara PBS d.d. SARAJEVO

Skupština dioničara Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo saziva se za petak, 28.02.2020. godine sa početkom u 15,00 sati. Zasjedanje Skupštine Banke održat će se u sjedištu Banke u ulici Obala Kulina bana br. 18, Sarajevo.

Za Skupštinu dioničara Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo  predlaže se slijedeći:

DNEVNI RED

 1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 2. Predsjednika Skupštine
 3. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
 4. Usvajanje Zapisnika sa 8 (osme) Vanredne sjednice Skupštine
 5. Donošenje odluke o usvajanju:
 6. Izvještaja o poslovanju Banke za 2019. godinu sa Izvještajem interne revizije i Izvještajem Odbora za reviziju
 7. Izvještaja nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.12.2019. godinu
 8. Izvještaja nezavisnog revizora o ocjeni usklađenosti aktivnosti na SPNIFTA za 2019. godinu
 9. Donošenje odluke o usvajanju:
 10. Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2019.godinu se Izvještajem o samoprocjeni članova Nadzornog odbora za 2019. godinu
 11. Izvještaja o rezultatima godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke za 2019. godinu
 12. Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2019. god.
 13. Donošenje odluke o rasporedu poslovnog rezultata za 2019. godinu
 14. Donošenje odluke o usvajanju:
 15. Plana poslovanja PBS d.d. Sarajevo za 2020. godinu
 16. Plana poslovanja PBS d.d. Sarajevo za period od do 2022. godine
 17. Plana za upravljanje kapitalom za period od 2020. do 2022. godine
 18. Usvajanje odluke:
 19. o povećanju dioničkog kapitala putem VIII (osme) emisije običnih dionica putem zatvorene prodaje
 20. o VIII (osmoj) emisiji običnih dionica putem zatvorene prodaje
 21. Donošenje Odluke o usvajanju Informacije o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Nadzornog odbora, Uprave Banke i višeg rukovodstva u 2019.
 22. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine
 23. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Politika s procedurom za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove Nadzornog odbora i samoprocjenu rada

Cjelokupan Oglas pogledajte na ovom linku.