Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

JAVNI POZIV ZA IZVOĐENJE RADOVA OPREMANJA AGENCIJE PBS DD SARAJEVO U MAGLAJU

Objavljeno u Dnevnom avazu 10.02.2020.

JAVNI POZIV ZA IZVOĐENJE RADOVA OPREMANJA AGENCIJE PBS DD SARAJEVO U MAGLAJU

  1. PREDMET NADMETANJA:

Predmet Javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova opremanja u Agenciji  PBS d.d. Sarajevo u ulici  Viteška bb u Maglaju

  1. PRAVO SUDJELOVANJA:

Pravo sudjelovanja imaju sva domaća pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja su predmet tendera.

  1. SADRŽAJ PONUDE:
  • naziv i tačna adresa ponuđača
  • ovjerena fotokopija rješenja o registraciji
  • ovjerena fotokopija uvjerenja o poreskoj registraciji
  • original ponuda sa cijenama (po tačkama za koje učestvuje u tenderu)
  • broj zaposlenih u firmi i referenc lista za zadnje tri godine o istim ili sličnim poslovima

Opširniju dokumentaciju preuzmite na ovom linku.