Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Obavijest

o rokovima izvršavanja platnih naloga

Obavijest o rokovima izvršavanja platnih naloga

Poštovani Klijenti,

Ovim putem Vas obavještavamo o rokovima do kojih će se izvršavati nalozi platnog prometa Klijenata:

RAD SA KLIJENTIMA U SVIM POSLOVNICAMA
Na 29.12.2023. godine do 13:00h.

UNUTRAŠNJI PLATNI PROMET
Svi nalozi za plaćanje unutar Bosne i Hercegovine koji se zaprime na šalterima Banke najkasnije 29.12.2023. godine do 12:00 sati biti će izvršeni u 2023. godini.
Nalozi u korist Banke (uplate na prelazni račun Banke) se realizuju isti dan neovisno o vremenu zaprimanja.
Zahtjevi za konverzije dostavljeni sa valutom 28.12.2023. do 12:00 sati (za platni promet u zemlji) biti će izvršeni sa valutom 28.12.2023. godine, svi zahtjevi dostavljeni iza gore navedenog perioda će biti realizovani u 2024. godini.

Elektronsko bankarstvo
Svi nalozi za plaćanje unutar Bosne i Hercegovine koji su poslati putem elektronskog bankarstva i zaprimljeni od strane Banke zaključno sa 28.12.2023. godine do 12:00 sati, biti će izvršeni u 2023. godini sa datumom valute u 2023. godini.
Nalozi za plaćanja u inostranstvo koji se dostave zaključno sa 28.12.2023. godine do 12:00 sati biti će izvršeni u 2023. godini sa datumom valute u 2023. godini.
Svi ostali platni nalozi zaprimljeni nakon navedenog roka biti će izvršeni sa datumom valute u 2024. godine.

INOSTRANI  PLATNI PROMET
Nalozi za plaćanja u inostranstvo koji se zaprime na šalterima Banke zaključno sa 28.12.2023. godine do 12:00 sati biti će izvršeni u 2023. godini sa datumom valute u 2023. godini, dok svi ostali platni nalozi zaprimljeni nakon navedenog roka biti će izvršeni sa datumom valute u 2024. godini.

03.01.2024. godine je redovan rad poslovnica i prvi radni dan unutrašnjeg i inostranog platnog prometa u 2024. godini.

Sretnu i uspješnu poslovnu 2024. godinu želi Vam Vaša

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo