Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

OBAVIJEST

o postupanju Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo s neaktivnim računima fizičkih lica

OBAVIJEST o postupanju Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo s neaktivnim računima fizičkih lica

Poštovani klijenti,

U skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, želimo Vas upoznati s postupanjem Banke po neaktivnim računima fizičkih lica.

Neaktivnim računom smatra se račun na kojem nije bilo aktivnosti polaganja ili povlačenja sredstava s računa, od strane vlasnika, zakonskog zastupnika i druge ovlaštene osobe u razdoblju od 12 mjeseci od dana zadnje aktivnosti.

Za aktivaciju neaktivnog računa potrebna je identifikacija, te ažuriranje dokumentacije i provođenje transakcije po neaktivnom računu (uplata, isplata ili prenos).

Ako Klijent trenutno nema potrebu za korištenjem neaktivnog računa, nije u obvezi izvršiti aktivaciju istoga. U tom slučaju, u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, Banka je u obvezi onemogućiti transakcije po tom računu bez prethodne identifikacije Klijenta, što će značiti nemogućnost korištenja platnih kartica i elektronskih usluga vezanih za taj račun. Ako nije bilo izmjene u ličnim podacima Klijenta, odnosno ako je Klijent ažurirao dokumentaciju, potrebno je samo provesti transakciju uplate, isplate ili prenosa sredstava, kako bi se račun smatrao aktivnim.

Ukoliko u roku od 15 dana od dana obavijesti Banke o proglašenju računa neaktivnim, klijent ne aktivira račun, Banka će ugasiti takav račun ukoliko na njemu nema sredstava. Za gašenje računa ne naplaćuje se naknada.

Ukoliko u roku od 15 dana od dana obavijesti Banke o proglašenju računa neaktivnim, klijent ne aktivira račun, na kojem ima sredstava, Banka će račun staviti u status neaktivan i odložiti gašenje računa dok se stanje na računu ne svede na KM 0,00.

Po neaktivnom računu Banka obračunava i naplaćuje naknadu za vođenje računa kao da je aktivan, sve dok na njemu ima sredstava. Kamata na neaktivne račune obračunava se kao kamata na depozite po viđenju.

Na ovom linku možete pogledati spisak računa koji će postati neaktivni na dan 31.08.2018. godine.

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo
Sarajevo, 15.08.2018. godine.