Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu nekretnine

[PRODATO] JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu nekretnine

PREDMET PRODAJE

Pozivaju se potencijalni ponuđači za dostavljanje ponuda za kupovinu nekretnine u Sarajevu na lokaciji Grbavica zemljišnoknjižnih oznaka kako slijedi :

Nekretnina označena kao k.č. broj:1387/E9, u naravi poslovni prostor broj 13 koji se sastoji od dijela u niskom prizemlju u površini od 85,66 m2 i dijela u visokom prizemlju u površini od 48,29m2, a sve ukupne površine 133,95m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 2120 K.O. SP_Sarajevo Mahala CXXXV

Potencijalni ponuđači mogu pogledati predmetnu nekretninu do isteka roka za dostavu ponude na web stranici www.pbs.ba i lično uz predhodnu najavu na telefon broj 033/ 408-737.

PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zapečaćene ponude sa naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti sa naznakom “NE OTVARATI – PONUDA po tenderu za kupovinu nekretnine”  putem pošte ili direktno u Banku na protokol.

Rok podnošenja ponuda je 7 dana od dana objavljivanja.

Adresa za dostavu ponuda je:
Privredna Banka Sarajevo d.d Sarajevo, Obala Kulina bana 18.

Otvaranje ponuda nije javno.

TROŠKOVI PONUDE

Naručilac ne snosi nikakve troškove učešća ponuđača u postupku te zadržava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti, odbiti ponudu, tražiti dodatne informacije od ponuđača, poništiti javni poziv bez obrazloženja ponuđačima i za to ne snosi nikakvu odgovornost.

Kontakt: telefon 033/- 408-737, e-mail pravni@pbs.ba