Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Javni oglas

za radno mjesto: Savjetnik za prodaju za fizička lica - Podružnica Mostar

JAVNI OGLAS za radno mjesto: Savjetnik za prodaju za fizička lica – Podružnica Mostar

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo zbog ukazane potrebe raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

Direkcija za poslovanje sa fizičkim licima – Podružnica Mostar
1.     Naziv radnog mjesta
1.     Savjetnik za prodaju za fizička lica……………….1 izvršilac – mjesto rada Mostar

 

Stručna sprema: VSS/VŠS/SSS ekonomski/društveni
Potrebno radno iskustvo:  

VSS/VŠS najmanje jedna (1) godina na istim ili sličnim poslovima

SSS najmanje dvije (2) godine na istim ili sličnim poslovima

Poslovi i radni zadaci:

 • Akvizicija novih klijenata
 • Planiranje prodajnih aktivnosti te ciljano usmjeravanje ponude proizvoda klijentima
 • Obavljanje kompletnog procesa prodaje svih proizvoda Banke iz Kataloga proizvoda i usluga za fizička lica, od savjetovanja do realizacije prodaje  uključujući i aplikativno procesiranje zahtjeva
 • Praćenje naplate i potraživanja Banke te prikupljanje informacija o klijentima s ciljem prepoznavanja i sprečavanja potencijalnog rizika za Banku
 • Rješavanje reklamacija klijenata na nivou ovlaštenja
 • Prema potrebi poslovanje u domenu transakcijskog poslovanja, poslovanja sa trezorom, bankomatima i sefovima u skladu sa procedurama Banke
 • Prema potrebi odgovara za glavnu blagajnu/dotacija/suvišak prema glavnoj blagajni
 • Poslovi osiguranja: ugovara osiguranja prema važećim tarifama i uslovima osiguranja; odgovara za ispravnost ponuda – polisa prilikom ugovaranja osiguranja; vrši naplatu premije i odgovara  za naplatu premije osiguranja;  zadužuje i odgovara za dokumente stroge evidencije koje Banka preuzima od osiguravatelja
 • Obavlja ostale poslove prema nalogu neposrednog rukovodioca i nadležnog člana Uprave

 

Kompetencije:

 • Dobro poznavanje bankarskih proizvoda
 • Sistematičnost i sklonost usmjerenosti na detalje
 • Komunikacijske i prezentacijske vještine
 • Samostalnost u radu

 

Odgovornosti:

 • Savjesno i profesionalno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada i ostalih povjerenih poslova te obavljanje poslova u okviru radnih grupa, odbora, timova i drugih koordinacionih mehanizama unutar Banke
 • Efikasno i razumno korištenje resursa Banke u obavljanju profesionalnih zadataka

 

Dodatni zahtjevi:

 • Poznavanje engleskog jezika
 • Dobro poznavanje rada na računaru

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove biće pozvani na intervju.

Oglas ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Prijave i CV dostaviti na e-mail: ljudski.resursi@pbs.ba