Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

JAVNI OGLAS O PRODAJI STAMBENOG I POSLOVNOG OBJEKTA SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM

Objavljeno u Dnevnom avazu 24.10.2019.

JAVNI OGLAS O PRODAJI STAMBENOG I POSLOVNOG OBJEKTA SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM

  1. 1. PRODAVAC stambenog I poslovnog objekta sa pripadajućim zemljištem je Privredna Banka Sarajevo d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ul. Obala Kulina Bana br.18, 71000 Sarajevo. U ime Banke postupak prodaje provodi Komisija za nabavku i prodaju.
  2. PREDMET PRODAJE je stambeni I poslovni objekat i pripadajuće dvorište koje je u vlasništvu Banke, stečeno u sudskom postupku naplatom potraživanja a nalazi se u ulici Ljubljanska broj 28 u Opštini Novo Sarajevo, upisano u listu nepokretnosti:

–  z.k. uložak broj: 1327 K.O. NOVO SARAJEVO II sa parcelom broj 838 površine 230,00 m2 i  parcelom broj 839 površine 170 m2 ili  ukupne površine 400,00 m2

Stambeni objekat ima 249,20 m2 korisne površine od čega  suteren 79,72 m2, prizemlje 89,76 m2 i potkrovklje 79,72  m2

Poslovni objekat je ukupne površine 70 m2 od čega  suteren 23,80 m2, prizemlje 23,80  m2 i potkrovklje 22,40  m2

Cjelokupan javni oglas možete pogledati na ovom linku.