Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Praznično radno vrijeme

Praznično radno vrijeme

Poštovani Klijenti,

 Ovim putem Vas obavještavamo o rokovima do kojih će se izvršavati nalozi platnog prometa Klijenata:

 RADNO VRIJEME SVIH POSLOVNICA:

  • 31.12.2019. godine do 13:00h

UNUTRAŠNJI PLATNI PROMET

Svi nalozi za plaćanje unutar Bosne i Hercegovine koji se zaprime na šalterima Banke najkasnije 31.12.2019. godine do 12:00 sati biti će izvršeni u 2019. godini.

Nalozi u korist Banke (uplate na prelazni račun Banke) se realizuju isti dan neovisno o vremenu zaprimanja.

Zahtjevi za konverzije dostavljeni sa valutom 30.12.2019. do 12:00 sati (za platni promet u zemlji) biti će izvršeni sa valutom 30.12.2019. godine, svi zahtjevi dostavljeni iza gore navedenog perioda će biti realizovani u 2020. godini.

Elektronsko bankarstvo

Svi nalozi za plaćanje unutar Bosne i Hercegovine koji su poslati putem elektronskog bankarstva i zaprimljeni od strane Banke zaključno sa 30.12.2019. godine do 12:00 sati, biti će izvršeni u 2019. godini sa datumom valute u 2019. godini.

Nalozi za plaćanja u inostranstvo koji se dostave zaključno sa 30.12.2019. godine do 12:00 sati biti će izvršeni u 2019. godini sa datumom valute u 2019. godini.

Svi ostali platni nalozi zaprimljeni nakon navedenog roka biti će izvršeni sa datumom valute u 2020. godine.

INOSTRANI  PLATNI PROMET

Nalozi za plaćanja u inostranstvo koji se zaprime na šalterima Banke zaključno sa 30.12.2019. godine do 12:00 sati biti će izvršeni u 2019. godini sa datumom valute u 2019. godini, dok svi ostali platni nalozi zaprimljeni nakon navedenog roka biti će izvršeni sa datumom valute u 2020. godini.

Ujedno Vas obavještavamo da je od 01.01.2020. godine u primjeni nova Tarifa naknada u poslovanju sa pravnim licima. Ista Vam je dostupna u svim našim podružnicama odnosno agencijama. 

03.01.2020. godine je redovan rad poslovnica i prvi radni dan unutrašnjeg i inostranog platnog prometa u 2020. godini.

Sretnu i uspješnu poslovnu 2020. godinu želi Vam Vaša 

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo