Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji između Razvojne banke Federacije BiH i Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo

Potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji između Razvojne banke Federacije BiH i Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo

Predstavnici Privredne banke d.d. Sarajevo i Razvojne banke Federacije BiH potpisali su Ugovor o poslovnoj saradnji kojim je omogućeno učešće Privredne banke d.d. u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda Federacije BiH. Potpisivanjem ovog Ugovora, klijentima Privredne banke d.d. omogućeno je povoljno kreditiranje uz garanciju Garancijskog fonda Federacije BiH kao instrumenta obezbjeđenja dijela kredita (50% glavnice kredita) s ciljem lakšeg prevazilaženja negativnih posljedica uzrokovanih pandemijom COVID-19.

Razvojna banka Federacije BiH je objavila drugi dodatni javni poziv komercijalnim bankama za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda Federacije BiH, uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva finansija/financija, s ciljem omogućavanja pristupa ovom instrumentu pomoći Vlade Federacije BiH svim komercijalnim bankama koje imaju dozvolu za rad izdatu od strane lokalnog Regulatora. Naime, od uspostavljanja Garancijskog fonda do danas, RB FBiH je putem 11 (jedanaest) komercijalnih banaka sa kojima ima zaključene ugovore o poslovnoj saradnji zaključno sa 30.11.2021. godine izdala ukupno 152 garancije u iznosu od cca 80 miliona KM, što znači da su komercijalne banke plasirale cca 160 miliona KM kredita privredi uz povoljne kreditne uslove i uz garanciju Garancijskog fonda. Pored navedene činjenice koja dokazuje uspješnost ovog instrumenta pomoći Vlade Federacije BiH u vremenu pandemije virusnog oboljenja COVID-19, bitno je naglasiti i činjenicu da svi klijenti koji imaju odobrene kredite uz garanciju Garancijskog fonda, po automatizmu ostvaruju i pravo na subvencioniranje kamate putem nadležnih ministarstva, što ovaj instrument pomoći dodatno čini atraktivnim. Današnjim potpisivanjem ugovora sa Privrednom bankom d.d. sve navedene pogodnosti bit će omogućene i klijentima ove domaće banke“, izjavio je Mensud Bašić, v.d. predsjednika Uprave Razvojne banke Federacije BiH.

Predstavnik Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo u nastavku je naglasio da je Banka tokom cijelog perioda globalne krize izazvane pandemijom bila uz klijente, te primjenom različitih mjera nastojala olakšati njihovo poslovanje i prevazilaženje problema likvidnosti kao i  ostalih negativnih efekata uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19.

„Potpisom ugovora sa Razvojnom bankom Federacije BiH o poslovnoj saradnji, učešću Banke u kreditno – garantnim programima Garancijskog fonda Federacije BiH, bit ćemo u mogućnosti pružiti dodatnu, ciljanu podršku klijentima,  kroz povoljnije kredite i uz garanciju Garancijskog fonda Federacije BiH. Na ovaj način dajemo svoj doprinos održavanju i osnaženju privrede BiH, što je i jedno od strateških opredjeljenja Banke od osnivanja do danas“, izjavio je Hamid Pršeš, predsjednik Uprave Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo.