Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

OGLAS

o prodaji nekretnina

OGLAS o prodaji nekretnina

Na osnovu Odluke Uprave banke objavljuje se sljedeći :

OGLAS
o prodaji nekretnina

1. Poslovna zgrada Banke u Sarajevu u centru grada na odličnoj lokaciji uz glavnu saobraćajnicu spratnosti prizemlje + 5 spratova neto površine 3.863,00 m2.
Ponude ispod iznosa od 9.000.000,00 KM neće biti predmet razmatranja.

2. Poslovni objekat ukupne površine 570,00 m2 spratnosti prizemlje + 2 sprata upisana u zk.ul.2911 KO Travnik označena kao k.č. 453/15.

3. Nekretnina poslovni objekat u općini Kakanj selo Bilješevo prvobitne namjene kao objekat farme za držanje peradi koji nikada nije stavljen u funkciju tako da se isti sada može koristiti za različite namjene. Zk. oznake-zk.ul.419 KO SP_Viduša k.č. 795/4 , Kuća i dvorište, zgrada i njiva površine 1905 m2.

4. Poslovni objekat u Sarajevu u naselju Hrasnica upisan u zk.ul.2520 KO SP_Hrasnica označena kao k.č. 404/6 u naravi privredna zgrada I dvorište površine 3700 m2 I k.č. 418/2 u naravi ekonomsko dvorište površine 1800 m2.

5. Nekretnine – upisane u PL. 934 K.O. Prozor – grad, k.č.524/2 zv.“Selišće“ koja se sastoji se od dijela građevinskog objekta površine 30 m2, dvorišta površine 200 m2, voćnjaka II klase površine 520 m2 i k.č.252/2 zv.“Selišće“ koja se sastoji od dijela građevinskog objekta površine 70 m2, dvorišta površine 50 m2 i njive IV klase površine 130 m2.

6. Poslovni prostor u Pločama, Republika Hrvatska , ul. Trg kralja Tomislava br.3 u naravi poslovni prostor br. 1 koji se nalazi na prvom spratu zgrade „K-4“ u pločama ul. Trg kralja Tomislava br. 3 izgrađenog na k.č. 882/7 ukupne površine 510,71 m2.

7. Poslovni prostor u Beogradu, Republika Srbija, u naravi poslovni prostor površine 205 m2 u ul Zagrebačka br. 3-9 Opština Savski Venac upisan u list nepokretnosti br. 3349 KO Savski Venac.

8. Nekretnina – individualni stambeni objekat u ulici Univerzitetska u užem centru Pala .Zk. oznake-zk.ul.776 KO Pale, k.č. 626/36 u naravi dvorište površine 145 m2 i stambena zgrada površine 164 m2.

9. Stan u Tešnju, ulica Trg Husrev bega, upisan na k.č. 15/4, novi broj 878, upisan u zk. uložak broj 138 K.O. Tešanj. Stan je u funkciji i trenutno je prazan-neuseljen, a sastoji se od jedne sobe i kuhinje i pomoćnih prostorija, površine 33,67 m2 sa pripadajućim dijelovima zajedničkih prostorija.

10. Stan u Zadru, Republika Hrvatska, ulica Put Murata br. 22, upisan na k.č. 4746/1 u naravi stan na trećem spratu ukupne površine 86,26 m2 sa zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade i drvarnice.

11. Nekretnina locirane u naselju Bradina na magistralnom putu Sarajevo-Mostar ZEMLJIŠTE :
broj parcele 537 – naziv parcele Gaj, šuma 3. klase površine 2089 m2
broj parcele 547 – naziv parcele Bara, njiva 8. klase površine 5545 m2
broj parcele 551 – naziv parcele Baretak, livada 6. klase površine 2733 m2
broj parcele 552 – naziv parcele Baretak, njiva 8. klase površine 3830 m2
broj parcele 1731 – naziv parcele Karaula, livada 4. klase površine 254 m2
broj parcele 1740 – naziv parcele Karaula, voćnjak 4. klase površine 530 m2
i vočnjak 5. klase površine 1100 m2
broj parcele 1742 – naziv parcele Ograda, voćnjak 4. klase površine 653 m2
broj parcele 1743 – naziv parcele Ograda, njiva 6. klase površine 1178 m2
broj parcele 1744 – naziv parcele Ograda, šuma 4. klase površine 1545 m2
broj parcele 1769 – naziv parcele Karaula, njiva 7. klase površine 3043 m2
broj parcele 1774 – naziv parcele Karaula, livada 4. klase površine 1979 m2 i
šuma 4. klase površine 562 m2
broj parcele 1809 – naziv parcele Karaula, njiva 6. klase površine 3024 m2
i njiva 7. klase površine 776 m2
broj parcele 586/1 – naziv parcele Šarin Krč, šuma 3. klase površine 846 m2
broj parcele 587/1 – naziv parcele Šarin Krč, pašnjak 4. klase površine 1.632 m2
broj parcele 3415/2 – naziv parcele Predolje, pašnjak 3. klase površine 2187 m2
broj parcele 3415/6 – naziv parcele Vihor, šuma 3. klase površine 6280 m2

Nekretnine se prodaju u viđenom stanju.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti zaključno sa 30.10.2018. godine neposredno na protokolu Banke ili putem preporučene pošte na adresu Obala Kulina bana 18, Sarajevo sa naznakom za “Oglas-nekretnine”.

Banka ne snosi nikakve troškove učešća ponuđača i zadržava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti, odbiti ponudu, tražiti dodatne informacije od ponuđača, te odustati od prodaje bez obrazloženja ponuđačima i obavještavanja istih i za to ne snosi nikakvu odgovornost.

U slučaju da Banka izabere ponuđača i sa istim sklopi kupoprodajni ugovor isti će biti dužan platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora za nekretnine navedene pod brojem 2-11 dok je za nekretninu pod rednim brojem 1 moguće ugovoriti odgođeno plaćanje.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail pravni@pbs.ba i na telefon broj
+387 33 27 85 59

 

Zvanični dokument možete preuzeti ovdje.