Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Obavještenje

o rokovima izvršenja platnih naloga krajem 2022. godine

Obavještenje o rokovima izvršenja platnih naloga krajem 2022. godine

Poštovani Klijenti, 

 

Ovim putem Vas obavještavamo o rokovima do kojih će se izvršavati nalozi platnog prometa Klijenata:

 

RAD SA KLIJENTIMA U SVIM POSLOVNICAMA

Na 30.12.2022. godine do 13:00h.

 

UNUTRAŠNJI PLATNI PROMET 

Svi nalozi za plaćanje unutar Bosne i Hercegovine koji se zaprime na šalterima Banke najkasnije 30.12.2022. godine do 12:00 sati biti će izvršeni u 2022. godini. 

Nalozi u korist Banke (uplate na prelazni račun Banke) se realizuju isti dan neovisno o vremenu zaprimanja.

Zahtjevi za konverzije dostavljeni sa valutom 29.12.2022. do 12:00 sati (za platni promet u zemlji) biti će izvršeni sa valutom 29.12.2022. godine, svi zahtjevi dostavljeni iza gore navedenog perioda će biti realizovani u 2023. godini.

 

Elektronsko bankarstvo

Svi nalozi za plaćanje unutar Bosne i Hercegovine koji su poslati putem elektronskog bankarstva i zaprimljeni od strane Banke zaključno sa 29.12.2022. godine do 12:00 sati, biti će izvršeni u 2022. godini sa datumom valute u 2022. godini. 

Nalozi za plaćanja u inostranstvo koji se dostave zaključno sa 29.12.2022. godine do 12:00 sati biti će izvršeni u 2022. godini sa datumom valute u 2022. godini. 

Svi ostali platni nalozi zaprimljeni nakon navedenog roka biti će izvršeni sa datumom valute u 2023. godine.

 

INOSTRANI  PLATNI PROMET 

Nalozi za plaćanja u inostranstvo koji se zaprime na šalterima Banke zaključno sa 29.12.2022. godine do 12:00 sati biti će izvršeni u 2022. godini sa datumom valute u 2022. godini, dok svi ostali platni nalozi zaprimljeni nakon navedenog roka biti će izvršeni sa datumom valute u 2023. godini.

 

04.01.2023. godine je redovan rad poslovnica i prvi radni dan unutrašnjeg i inostranog platnog prometa u 2023. godini.

 

Sretnu i uspješnu poslovnu 2023. godinu želi Vam Vaša

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo