Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Obavijest

Pravna lica

Obavijest za pravna lica

Poštovani,

Podsjećamo Vas na obavezu usklađivanja poslovanja sa odredbama novog Zakona o unutrašnjem platnom prometu Federacije BiH (Službene novine FBiH broj 48/15 od 24.6.2015. godine; u daljnjem tekstu Zakon) i ponovno skrećemo pozornost svim poslovnim subjektima/organizacijskim dijelovima poslovnih subjekata (registrovanim na području FBiH) koji imaju otvoren račun u Banci na slijedeće:

Prema članu 10. st.4. Zakona poslovni subjekti su dužni odrediti glavni račun u jednoj od ovlaštenih organizacija (kako su one definirane odredbom članka 3. st. 1. Zakona)

Glavni račun je račun putem kojeg će se izvršavati nalozi za plaćanje carina i carinskih dažbina, posebnih poreza akciza, poreza na dodanu vrijednost, poreza na dohodak i drugih poreza po posebnim propisima, nalozi za plaćanje doprinosa iz plaća i na plaće, nalozi za ostale javne prihode po posebnim propisima, nalozi za prisilnu naplatu zakonskih obaveza i javnih prihoda, nalozi za naplatu vrijednosnih papira i instrumenata osiguranja plaćanja, te nalozi za izvršenje sudskih odluka i drugih izvršnih isprava i voditi evidenciju o neizvršenim nalozima za plaćanje.

Poslovni subjekti mogu imati u jednoj ovlaštenoj organizaciji samo jedan redovni račun, po jedan račun za svaki organizacijski dio i više računa za posebne namjene. Stoga, u slučaju da u Banci imate više računa, dužni ste obavijestiti Banku (putem zahtjeva za određvanje vrste računa) koji račun će biti definisan kao redovni račun (ili glavni račun), a koji računi će se voditi kao računi posebnih namjena/računi organizacijskih dijelova.

Ljubazno Vas molimo da u što kraćem vremenskom periodu odredite vrstu Vašeg računa, jer u suprotnom po odredbama novog Zakona banka ima obavezu da izvrši blokadu računa u slučaju da nije određena vrsta računa u Zakonom predviđenom roku. Dokumente a određvanje vrste računa možete preuzeti u dnu ovog obavještenja kao i u na linku.

U slučaju dodatnih pitanja/nejasnoća molimo obratite se Vašoj najbližoj poslovnici Privredne Banke.

S poštovanjem,
Vaša Privredna Banka Sarajevo DD Sarajevo