Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Obavijest za isplate penzija

Obavijest za isplate penzija

Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH, V. broj 408/2020 od 16.3.2020. godine i Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-148-34/20 od 20.3.2020. godine zabranjeno je kretanje osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Federacije BiH.

Donošenjem navedenih mjera, osobe sa 65 i više godina života (primaoci domaćih i ino penzija/mirovina i drugih socijalnih primanja preko računa kod komercijalnih banaka), kao i korisnici penzija/mirovina i drugih socijalnih primanja kojima je izdato Rješenje nadležnog organa o samoizolaciji, u daljem tekstu: Korisnici, imaju otežan pristup vlastitim sredstvima na računima kod banaka.

Navedeno se posebno odnosi na Korisnike koji nisu ovlastili druga lica za raspolaganje sredstvima na računu ili su ovlastili osobe sa 65 i više godina života, te na Korisnike koji ne posjeduju platne kartice ili su iste istekle.

Slijedom navedenog, a uvažavajući vanredne okolnosti i veoma tešku situaciju u društvu prouzrokovanu pojavom virusnog oboljenja COVID-19, Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo omogućila je mogućnost isplate sredstava koja se odnose na penziju/mirovinu/određena socijalna primanja u prostorijama Banke ovlaštenom licu, na osnovu jednokratne punomoći kojom se navedeno lice opunomoćuje.

Ovom prilikom Banka neće zahtijevati ovjerenju punomoć, ali će putem komunikacijskih sredstava vršiti provjeru izdate punomoći kako bi mogla realizovati isplatu sredstava.

Punomoć izdata od strane Korisnika je jednokratna i važi samo za jednu transakciju. Na navedeni način sredstva sa računa mogu biti podignuta maksimalno jedan put. Izuzetno, Korisnik se putem telefonske linije za komunikaciju sa bankom može izjasniti o tome da ne želi da novčana sredstva budu isplaćena na ovaj način.

Pored ovog načina isplate penzije, Banka poziva sve koji su u mogućnosti da otvore debitnu karticu i tako bez naknade primaju svoju penziju iz udobnosti svog doma.

Punomoć možete preuzeti ovdje.

S poštovanjem,

Privredna banka Sarajevo.